اوقات شرعی به افق بندرگلمانخانه
امروز : پنجشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۸

امروز
۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:07
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:41
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:27
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:12
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:13
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:33
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:26
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:40
اوقات شرعی بندرگلمانخانه

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق بندرگلمانخانه

جمعه
۶ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:06
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:40
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:27
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:13
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:14
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:34
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:27
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:40
شنبه
۷ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:04
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:39
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:27
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:13
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:15
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:35
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:28
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:40
یکشنبه
۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:03
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:38
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:27
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:13
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:16
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:36
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:29
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:39
دوشنبه
۹ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:01
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:37
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:26
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:13
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:17
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:37
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:30
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:39
سه شنبه
۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:59
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:35
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:26
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:13
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:18
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:38
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:31
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:39
چهارشنبه
۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:58
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:34
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:26
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:13
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:19
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:39
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:33
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:38
اوقات شرعی اردیبهشت ماه به افق بندرگلمانخانه
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/2/1یکشنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۸05:1406:4713:2817:1220:0920:2921:2100:42
1398/2/2دوشنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۸06:1207:4514:2818:1221:1021:3022:2201:41
1398/2/3سه شنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۸07:1108:4415:2719:1222:1122:3123:2302:41
1398/2/4چهارشنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۸08:0909:4316:2720:1223:1223:3200:2403:41
1398/2/5پنجشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۸09:0710:4117:2721:1200:1300:3301:2604:40
1398/2/6جمعه ۶ اردیبهشت ۱۳۹۸10:0611:4018:2722:1301:1401:3402:2705:40
1398/2/7شنبه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۸11:0412:3919:2723:1302:1502:3503:2806:40
1398/2/8یکشنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۸12:0313:3820:2700:1303:1603:3604:2907:39
1398/2/9دوشنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۸13:0114:3721:2601:1304:1704:3705:3008:39
1398/2/10سه شنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۸13:5915:3522:2602:1305:1805:3806:3109:39
1398/2/11چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸14:5816:3423:2603:1306:1906:3907:3310:38
1398/2/12پنجشنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۸15:5617:3300:2604:1407:2007:3908:3411:38
1398/2/13جمعه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۸16:5518:3201:2605:1408:2008:4009:3512:38
1398/2/14شنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸17:5319:3102:2606:1409:2109:4110:3613:37
1398/2/15یکشنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸18:5220:3003:2607:1410:2210:4211:3714:37
1398/2/16دوشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۸19:5021:2904:2608:1411:2311:4312:3915:37
1398/2/17سه شنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸20:4922:2805:2609:1512:2412:4413:4016:36
1398/2/18چهارشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸21:4723:2706:2610:1513:2513:4514:4117:36
1398/2/19پنجشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۸22:4600:2607:2511:1514:2614:4615:4218:36
1398/2/20جمعه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۸23:4501:2508:2512:1515:2715:4716:4319:36
1398/2/21شنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۸00:4302:2409:2513:1516:2816:4817:4420:35
1398/2/22یکشنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸01:4203:2310:2514:1517:2917:4918:4621:35
1398/2/23دوشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۸02:4104:2211:2515:1618:2918:5019:4722:35
1398/2/24سه شنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۸03:3905:2112:2516:1619:3019:5120:4823:35
1398/2/25چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸04:3806:2013:2517:1620:3120:5221:4900:35
1398/2/26پنجشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۸05:3707:1914:2518:1621:3221:5322:5001:34
1398/2/27جمعه ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۸06:3508:1815:2519:1622:3322:5423:5102:34
1398/2/28شنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۸07:3409:1816:2520:1723:3423:5500:5203:34
1398/2/29یکشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۸08:3310:1717:2521:1700:3500:5501:5304:34
1398/2/30دوشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸09:3211:1618:2622:1701:3501:5602:5505:34
1398/2/31سه شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸10:3112:1519:2623:1702:3602:5703:5606:34