اوقات شرعی به افق میشان
امروز : جمعه ۲۹ تیر ۱۳۹۷

امروز
۲۹ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:46
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:17
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:12
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:49
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:07
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:26
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:17
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:27
اوقات شرعی میشان

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق میشان

شنبه
۳۰ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:47
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:18
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:12
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:49
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:06
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:25
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:16
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:27
یکشنبه
۳۱ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:48
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:19
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:12
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:49
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:06
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:25
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:15
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:27
دوشنبه
۱ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:49
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:19
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:12
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:49
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:05
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:24
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:15
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:27
سه شنبه
۲ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:50
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:20
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:12
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:49
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:05
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:23
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:14
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:27
چهارشنبه
۳ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:50
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:20
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:12
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:49
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:04
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:23
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:13
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:27
پنجشنبه
۴ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:51
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:21
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:12
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:49
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:04
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:22
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:12
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:27
اوقات شرعی تیر ماه به افق میشان
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/4/1جمعه ۱ تیر ۱۳۹۷04:3006:0513:0816:4320:1020:3021:2300:20
1397/4/2شنبه ۲ تیر ۱۳۹۷05:3107:0514:0817:4421:1121:3022:2301:21
1397/4/3یکشنبه ۳ تیر ۱۳۹۷06:3108:0615:0818:4422:1122:3023:2302:21
1397/4/4دوشنبه ۴ تیر ۱۳۹۷07:3109:0616:0819:4423:1123:3000:2303:21
1397/4/5سه شنبه ۵ تیر ۱۳۹۷08:3110:0617:0920:4400:1100:3001:2304:21
1397/4/6چهارشنبه ۶ تیر ۱۳۹۷09:3211:0718:0921:4501:1101:3102:2405:21
1397/4/7پنجشنبه ۷ تیر ۱۳۹۷10:3212:0719:0922:4502:1102:3103:2406:22
1397/4/8جمعه ۸ تیر ۱۳۹۷11:3313:0720:0923:4503:1103:3104:2407:22
1397/4/9شنبه ۹ تیر ۱۳۹۷12:3314:0821:0900:4504:1104:3105:2408:22
1397/4/10یکشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۷13:3415:0822:1001:4505:1105:3106:2309:22
1397/4/11دوشنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۷14:3416:0823:1002:4606:1106:3107:2310:23
1397/4/12سه شنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۷15:3517:0900:1003:4607:1107:3108:2311:23
1397/4/13چهارشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۷16:3518:0901:1004:4608:1108:3009:2312:23
1397/4/14پنجشنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۷17:3619:1002:1005:4609:1109:3010:2313:23
1397/4/15جمعه ۱۵ تیر ۱۳۹۷18:3620:1003:1106:4710:1110:3011:2314:24
1397/4/16شنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۷19:3721:1104:1107:4711:1111:3012:2215:24
1397/4/17یکشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۷20:3722:1105:1108:4712:1112:3013:2216:24
1397/4/18دوشنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۷21:3823:1206:1109:4713:1013:3014:2217:24
1397/4/19سه شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۷22:3900:1207:1110:4714:1014:2915:2218:25
1397/4/20چهارشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۷23:3901:1308:1111:4815:1015:2916:2119:25
1397/4/21پنجشنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۷00:4002:1309:1112:4816:1016:2917:2120:25
1397/4/22جمعه ۲۲ تیر ۱۳۹۷01:4103:1410:1213:4817:0917:2918:2021:25
1397/4/23شنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۷02:4204:1411:1214:4818:0918:2819:2022:25
1397/4/24یکشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۷03:4205:1512:1215:4819:0919:2820:1923:26
1397/4/25دوشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۷04:4306:1513:1216:4820:0820:2721:1900:26
1397/4/26سه شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۷05:4407:1614:1217:4921:0821:2722:1801:26
1397/4/27چهارشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۷06:4508:1615:1218:4922:0822:2723:1802:26
1397/4/28پنجشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۷07:4509:1716:1219:4923:0723:2600:1703:26
1397/4/29جمعه ۲۹ تیر ۱۳۹۷08:4610:1717:1220:4900:0700:2601:1704:27
1397/4/30شنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۷09:4711:1818:1221:4901:0601:2502:1605:27
1397/4/31یکشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۷10:4812:1919:1222:4902:0602:2503:1506:27