اوقات شرعی به افق میشان
امروز : شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۸

امروز
۲۹ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:46
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:17
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:12
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:49
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:07
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:26
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:17
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:26
اوقات شرعی میشان

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق میشان

یکشنبه
۳۰ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:47
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:18
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:12
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:49
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:06
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:25
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:16
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:27
دوشنبه
۳۱ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:48
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:18
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:12
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:49
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:06
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:25
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:15
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:27
سه شنبه
۱ مرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:49
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:19
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:12
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:49
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:05
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:24
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:15
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:27
چهارشنبه
۲ مرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:49
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:20
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:12
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:49
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:05
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:24
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:14
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:27
پنجشنبه
۳ مرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:50
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:20
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:12
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:49
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:04
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:23
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:13
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:27
جمعه
۴ مرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:51
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:21
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:12
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:49
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:04
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:22
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:13
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:27
اوقات شرعی تیر ماه به افق میشان
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/4/1شنبه ۱ تیر ۱۳۹۸04:3006:0513:0816:4320:1020:3021:2300:20
1398/4/2یکشنبه ۲ تیر ۱۳۹۸05:3007:0514:0817:4421:1121:3022:2301:21
1398/4/3دوشنبه ۳ تیر ۱۳۹۸06:3108:0615:0818:4422:1122:3023:2302:21
1398/4/4سه شنبه ۴ تیر ۱۳۹۸07:3109:0616:0819:4423:1123:3000:2303:21
1398/4/5چهارشنبه ۵ تیر ۱۳۹۸08:3110:0617:0920:4400:1100:3001:2304:21
1398/4/6پنجشنبه ۶ تیر ۱۳۹۸09:3211:0718:0921:4501:1101:3002:2405:21
1398/4/7جمعه ۷ تیر ۱۳۹۸10:3212:0719:0922:4502:1102:3103:2406:22
1398/4/8شنبه ۸ تیر ۱۳۹۸11:3313:0720:0923:4503:1103:3104:2407:22
1398/4/9یکشنبه ۹ تیر ۱۳۹۸12:3314:0821:0900:4504:1104:3105:2408:22
1398/4/10دوشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۸13:3315:0822:1001:4505:1105:3106:2309:22
1398/4/11سه شنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۸14:3416:0823:1002:4606:1106:3107:2310:23
1398/4/12چهارشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۸15:3417:0900:1003:4607:1107:3108:2311:23
1398/4/13پنجشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۸16:3518:0901:1004:4608:1108:3009:2312:23
1398/4/14جمعه ۱۴ تیر ۱۳۹۸17:3619:1002:1005:4609:1109:3010:2313:23
1398/4/15شنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۸18:3620:1003:1106:4710:1110:3011:2314:24
1398/4/16یکشنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۸19:3721:1004:1107:4711:1111:3012:2315:24
1398/4/17دوشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۸20:3722:1105:1108:4712:1112:3013:2216:24
1398/4/18سه شنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۸21:3823:1106:1109:4713:1013:3014:2217:24
1398/4/19چهارشنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۸22:3900:1207:1110:4714:1014:2915:2218:24
1398/4/20پنجشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۸23:3901:1208:1111:4815:1015:2916:2119:25
1398/4/21جمعه ۲۱ تیر ۱۳۹۸00:4002:1309:1112:4816:1016:2917:2120:25
1398/4/22شنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۸01:4103:1310:1213:4817:1017:2918:2021:25
1398/4/23یکشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۸02:4104:1411:1214:4818:0918:2819:2022:25
1398/4/24دوشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۸03:4205:1412:1215:4819:0919:2820:2023:26
1398/4/25سه شنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۸04:4306:1513:1216:4820:0920:2821:1900:26
1398/4/26چهارشنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۸05:4407:1614:1217:4821:0821:2722:1901:26
1398/4/27پنجشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۸06:4408:1615:1218:4922:0822:2723:1802:26
1398/4/28جمعه ۲۸ تیر ۱۳۹۸07:4509:1716:1219:4923:0723:2600:1703:26
1398/4/29شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۸08:4610:1717:1220:4900:0700:2601:1704:26
1398/4/30یکشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۸09:4711:1818:1221:4901:0601:2502:1605:27
1398/4/31دوشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۸10:4812:1819:1222:4902:0602:2503:1506:27