اوقات شرعی به افق باباگوری
امروز : چهارشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۷

امروز
۲۷ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:42
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:14
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:10
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:47
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:06
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:25
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:17
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:24
اوقات شرعی باباگوری

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق باباگوری

پنجشنبه
۲۸ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:43
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:15
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:10
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:47
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:06
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:25
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:16
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:24
جمعه
۲۹ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:44
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:15
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:10
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:47
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:05
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:24
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:15
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:25
شنبه
۳۰ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:45
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:16
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:10
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:48
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:05
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:24
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:15
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:25
یکشنبه
۳۱ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:45
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:16
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:10
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:48
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:04
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:23
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:14
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:25
دوشنبه
۱ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:46
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:17
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:11
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:48
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:04
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:23
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:13
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:25
سه شنبه
۲ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:47
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:18
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:11
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:48
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:03
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:22
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:13
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:25
اوقات شرعی تیر ماه به افق باباگوری
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/4/1جمعه ۱ تیر ۱۳۹۷04:2806:0313:0616:4220:0920:2821:2200:18
1397/4/2شنبه ۲ تیر ۱۳۹۷05:2807:0314:0617:4221:0921:2922:2201:19
1397/4/3یکشنبه ۳ تیر ۱۳۹۷06:2808:0315:0618:4322:0922:2923:2202:19
1397/4/4دوشنبه ۴ تیر ۱۳۹۷07:2909:0416:0719:4323:1023:2900:2203:19
1397/4/5سه شنبه ۵ تیر ۱۳۹۷08:2910:0417:0720:4300:1000:2901:2204:19
1397/4/6چهارشنبه ۶ تیر ۱۳۹۷09:2911:0418:0721:4301:1001:2902:2205:19
1397/4/7پنجشنبه ۷ تیر ۱۳۹۷10:3012:0519:0722:4302:1002:2903:2206:20
1397/4/8جمعه ۸ تیر ۱۳۹۷11:3013:0520:0723:4403:1003:2904:2207:20
1397/4/9شنبه ۹ تیر ۱۳۹۷12:3114:0521:0800:4404:1004:2905:2208:20
1397/4/10یکشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۷13:3115:0622:0801:4405:1005:2906:2209:20
1397/4/11دوشنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۷14:3116:0623:0802:4406:1006:2907:2210:21
1397/4/12سه شنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۷15:3217:0700:0803:4507:1007:2908:2211:21
1397/4/13چهارشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۷16:3318:0701:0804:4508:1008:2909:2212:21
1397/4/14پنجشنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۷17:3319:0702:0905:4509:1009:2910:2213:21
1397/4/15جمعه ۱۵ تیر ۱۳۹۷18:3420:0803:0906:4510:1010:2911:2114:22
1397/4/16شنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۷19:3421:0804:0907:4511:0911:2912:2115:22
1397/4/17یکشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۷20:3522:0905:0908:4612:0912:2813:2116:22
1397/4/18دوشنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۷21:3623:0906:0909:4613:0913:2814:2117:22
1397/4/19سه شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۷22:3600:1007:0910:4614:0914:2815:2018:23
1397/4/20چهارشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۷23:3701:1008:1011:4615:0915:2816:2019:23
1397/4/21پنجشنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۷00:3802:1109:1012:4616:0816:2717:2020:23
1397/4/22جمعه ۲۲ تیر ۱۳۹۷01:3803:1110:1013:4617:0817:2718:1921:23
1397/4/23شنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۷02:3904:1211:1014:4718:0818:2719:1922:23
1397/4/24یکشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۷03:4005:1212:1015:4719:0719:2620:1823:24
1397/4/25دوشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۷04:4106:1313:1016:4720:0720:2621:1800:24
1397/4/26سه شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۷05:4107:1314:1017:4721:0721:2622:1701:24
1397/4/27چهارشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۷06:4208:1415:1018:4722:0622:2523:1702:24
1397/4/28پنجشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۷07:4309:1516:1019:4723:0623:2500:1603:24
1397/4/29جمعه ۲۹ تیر ۱۳۹۷08:4410:1517:1020:4700:0500:2401:1504:25
1397/4/30شنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۷09:4511:1618:1021:4801:0501:2402:1505:25
1397/4/31یکشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۷10:4512:1619:1022:4802:0402:2303:1406:25