اوقات شرعی به افق سعادت شهر
امروز : پنجشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۷

امروز
۲۸ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:37
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:09
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:04
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:40
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:59
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:18
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:09
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:18
اوقات شرعی سعادت شهر

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق سعادت شهر

جمعه
۲۹ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:38
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:09
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:04
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:40
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:58
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:17
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:08
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:18
شنبه
۳۰ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:39
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:10
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:04
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:41
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:58
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:17
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:08
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:18
یکشنبه
۳۱ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:40
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:10
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:04
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:41
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:57
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:16
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:07
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:18
دوشنبه
۱ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:40
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:11
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:04
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:41
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:57
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:16
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:06
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:19
سه شنبه
۲ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:41
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:11
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:04
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:41
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:56
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:15
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:05
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:19
چهارشنبه
۳ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:42
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:12
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:04
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:41
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:56
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:14
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:05
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:19
اوقات شرعی تیر ماه به افق سعادت شهر
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/4/1جمعه ۱ تیر ۱۳۹۷04:2205:5712:5916:3520:0220:2121:1500:12
1397/4/2شنبه ۲ تیر ۱۳۹۷05:2206:5714:0017:3521:0221:2222:1501:12
1397/4/3یکشنبه ۳ تیر ۱۳۹۷06:2307:5715:0018:3522:0222:2223:1502:12
1397/4/4دوشنبه ۴ تیر ۱۳۹۷07:2308:5816:0019:3623:0223:2200:1503:13
1397/4/5سه شنبه ۵ تیر ۱۳۹۷08:2309:5817:0020:3600:0300:2201:1504:13
1397/4/6چهارشنبه ۶ تیر ۱۳۹۷09:2410:5818:0121:3601:0301:2202:1505:13
1397/4/7پنجشنبه ۷ تیر ۱۳۹۷10:2411:5919:0122:3602:0302:2203:1506:13
1397/4/8جمعه ۸ تیر ۱۳۹۷11:2412:5920:0123:3703:0303:2204:1507:14
1397/4/9شنبه ۹ تیر ۱۳۹۷12:2513:5921:0100:3704:0304:2205:1508:14
1397/4/10یکشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۷13:2515:0022:0101:3705:0305:2206:1509:14
1397/4/11دوشنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۷14:2616:0023:0202:3706:0306:2207:1510:14
1397/4/12سه شنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۷15:2617:0000:0203:3807:0307:2208:1511:15
1397/4/13چهارشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۷16:2718:0101:0204:3808:0308:2209:1512:15
1397/4/14پنجشنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۷17:2719:0102:0205:3809:0309:2210:1413:15
1397/4/15جمعه ۱۵ تیر ۱۳۹۷18:2820:0203:0206:3810:0310:2211:1414:15
1397/4/16شنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۷19:2921:0204:0207:3811:0211:2212:1415:15
1397/4/17یکشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۷20:2922:0305:0308:3912:0212:2113:1416:16
1397/4/18دوشنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۷21:3023:0306:0309:3913:0213:2114:1317:16
1397/4/19سه شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۷22:3100:0407:0310:3914:0214:2115:1318:16
1397/4/20چهارشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۷23:3101:0408:0311:3915:0215:2116:1319:16
1397/4/21پنجشنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۷00:3202:0509:0312:3916:0116:2017:1220:17
1397/4/22جمعه ۲۲ تیر ۱۳۹۷01:3303:0510:0313:4017:0117:2018:1221:17
1397/4/23شنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۷02:3304:0611:0314:4018:0118:2019:1122:17
1397/4/24یکشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۷03:3405:0612:0315:4019:0019:1920:1123:17
1397/4/25دوشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۷04:3506:0713:0416:4020:0020:1921:1100:17
1397/4/26سه شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۷05:3607:0714:0417:4021:0021:1922:1001:18
1397/4/27چهارشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۷06:3608:0815:0418:4021:5922:1823:0902:18
1397/4/28پنجشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۷07:3709:0916:0419:4022:5923:1800:0903:18
1397/4/29جمعه ۲۹ تیر ۱۳۹۷08:3810:0917:0420:4023:5800:1701:0804:18
1397/4/30شنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۷09:3911:1018:0421:4100:5801:1702:0805:18
1397/4/31یکشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۷10:4012:1019:0422:4101:5702:1603:0706:18