اوقات شرعی به افق رکن آباد
امروز : پنجشنبه ۶ تیر ۱۳۹۸

امروز
۶ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:33
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:04
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:59
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:27
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:55
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:13
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:04
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:14
اوقات شرعی رکن آباد

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق رکن آباد

جمعه
۷ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:34
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:04
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:59
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:28
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:55
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:14
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:04
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:14
شنبه
۸ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:34
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:04
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:00
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:28
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:55
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:14
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:04
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:14
یکشنبه
۹ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:34
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:05
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:00
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:28
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:55
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:14
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:04
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:15
دوشنبه
۱۰ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:35
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:05
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:00
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:28
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:55
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:14
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:04
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:15
سه شنبه
۱۱ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:35
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:05
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:00
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:29
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:55
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:14
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:04
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:15
چهارشنبه
۱۲ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:36
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:06
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:00
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:29
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:55
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:14
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:04
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:15
اوقات شرعی تیر ماه به افق رکن آباد
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/4/1شنبه ۱ تیر ۱۳۹۸04:3206:0212:5816:2619:5420:1321:0300:13
1398/4/2یکشنبه ۲ تیر ۱۳۹۸05:3207:0313:5817:2620:5421:1322:0401:13
1398/4/3دوشنبه ۳ تیر ۱۳۹۸06:3208:0314:5918:2721:5422:1323:0402:13
1398/4/4سه شنبه ۴ تیر ۱۳۹۸07:3309:0315:5919:2722:5423:1300:0403:14
1398/4/5چهارشنبه ۵ تیر ۱۳۹۸08:3310:0316:5920:2723:5500:1301:0404:14
1398/4/6پنجشنبه ۶ تیر ۱۳۹۸09:3311:0417:5921:2700:5501:1302:0405:14
1398/4/7جمعه ۷ تیر ۱۳۹۸10:3412:0418:5922:2801:5502:1403:0406:14
1398/4/8شنبه ۸ تیر ۱۳۹۸11:3413:0420:0023:2802:5503:1404:0407:14
1398/4/9یکشنبه ۹ تیر ۱۳۹۸12:3414:0521:0000:2803:5504:1405:0408:15
1398/4/10دوشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۸13:3515:0522:0001:2804:5505:1406:0409:15
1398/4/11سه شنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۸14:3516:0523:0002:2905:5506:1407:0410:15
1398/4/12چهارشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۸15:3617:0600:0003:2906:5507:1408:0411:15
1398/4/13پنجشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۸16:3618:0601:0104:2907:5508:1409:0412:16
1398/4/14جمعه ۱۴ تیر ۱۳۹۸17:3719:0702:0105:2908:5509:1310:0413:16
1398/4/15شنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۸18:3720:0703:0106:3009:5510:1311:0414:16
1398/4/16یکشنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۸19:3821:0704:0107:3010:5511:1312:0315:16
1398/4/17دوشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۸20:3822:0805:0108:3011:5512:1313:0316:17
1398/4/18سه شنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۸21:3923:0806:0109:3012:5413:1314:0317:17
1398/4/19چهارشنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۸22:4000:0907:0210:3113:5414:1315:0318:17
1398/4/20پنجشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۸23:4001:0908:0211:3114:5415:1316:0219:17
1398/4/21جمعه ۲۱ تیر ۱۳۹۸00:4102:1009:0212:3115:5416:1217:0220:17
1398/4/22شنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۸01:4103:1010:0213:3116:5417:1218:0221:18
1398/4/23یکشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۸02:4204:1111:0214:3217:5318:1219:0122:18
1398/4/24دوشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۸03:4305:1112:0215:3218:5319:1120:0123:18
1398/4/25سه شنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۸04:4306:1213:0216:3219:5320:1121:0100:18
1398/4/26چهارشنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۸05:4407:1214:0217:3220:5321:1122:0001:18
1398/4/27پنجشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۸06:4508:1315:0218:3221:5222:1023:0002:18
1398/4/28جمعه ۲۸ تیر ۱۳۹۸07:4609:1316:0319:3322:5223:1023:5903:19
1398/4/29شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۸08:4610:1417:0320:3323:5100:1000:5904:19
1398/4/30یکشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۸09:4711:1418:0321:3300:5101:0901:5805:19
1398/4/31دوشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۸10:4812:1519:0322:3301:5102:0902:5706:19