اوقات شرعی به افق اشکنان
امروز : چهارشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۷

امروز
۲۷ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:44
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:12
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:02
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:32
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:51
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:10
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:59
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:18
اوقات شرعی اشکنان

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق اشکنان

پنجشنبه
۲۸ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:45
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:13
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:02
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:32
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:51
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:09
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:58
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:18
جمعه
۲۹ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:46
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:13
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:02
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:32
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:51
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:09
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:58
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:18
شنبه
۳۰ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:46
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:14
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:02
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:32
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:50
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:08
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:57
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:18
یکشنبه
۳۱ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:47
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:14
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:02
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:32
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:50
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:08
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:57
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:18
دوشنبه
۱ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:48
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:15
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:02
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:33
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:49
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:07
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:56
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:19
سه شنبه
۲ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:49
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:15
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:02
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:33
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:49
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:07
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:55
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:19
اوقات شرعی تیر ماه به افق اشکنان
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/4/1جمعه ۱ تیر ۱۳۹۷04:3106:0212:5816:2619:5320:1221:0300:12
1397/4/2شنبه ۲ تیر ۱۳۹۷05:3107:0213:5817:2620:5421:1222:0301:12
1397/4/3یکشنبه ۳ تیر ۱۳۹۷06:3208:0214:5818:2621:5422:1223:0302:13
1397/4/4دوشنبه ۴ تیر ۱۳۹۷07:3209:0215:5819:2622:5423:1300:0303:13
1397/4/5سه شنبه ۵ تیر ۱۳۹۷08:3210:0316:5820:2723:5400:1301:0304:13
1397/4/6چهارشنبه ۶ تیر ۱۳۹۷09:3311:0317:5921:2700:5401:1302:0305:13
1397/4/7پنجشنبه ۷ تیر ۱۳۹۷10:3312:0318:5922:2701:5402:1303:0306:14
1397/4/8جمعه ۸ تیر ۱۳۹۷11:3313:0419:5923:2702:5403:1304:0307:14
1397/4/9شنبه ۹ تیر ۱۳۹۷12:3414:0420:5900:2803:5404:1305:0308:14
1397/4/10یکشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۷13:3415:0421:5901:2804:5405:1306:0309:14
1397/4/11دوشنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۷14:3516:0523:0002:2805:5406:1307:0310:15
1397/4/12سه شنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۷15:3517:0500:0003:2806:5407:1308:0311:15
1397/4/13چهارشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۷16:3618:0601:0004:2907:5408:1309:0312:15
1397/4/14پنجشنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۷17:3619:0602:0005:2908:5409:1310:0313:15
1397/4/15جمعه ۱۵ تیر ۱۳۹۷18:3720:0603:0006:2909:5410:1311:0314:15
1397/4/16شنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۷19:3721:0704:0007:2910:5411:1312:0315:16
1397/4/17یکشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۷20:3822:0705:0108:3011:5412:1213:0216:16
1397/4/18دوشنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۷21:3823:0806:0109:3012:5413:1214:0217:16
1397/4/19سه شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۷22:3900:0807:0110:3013:5414:1215:0218:16
1397/4/20چهارشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۷23:4001:0908:0111:3014:5315:1216:0219:17
1397/4/21پنجشنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۷00:4002:0909:0112:3015:5316:1217:0120:17
1397/4/22جمعه ۲۲ تیر ۱۳۹۷01:4103:1010:0113:3116:5317:1118:0121:17
1397/4/23شنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۷02:4204:1011:0114:3117:5318:1119:0122:17
1397/4/24یکشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۷03:4205:1012:0215:3118:5219:1120:0023:17
1397/4/25دوشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۷04:4306:1113:0216:3119:5220:1021:0000:18
1397/4/26سه شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۷05:4407:1114:0217:3220:5221:1021:5901:18
1397/4/27چهارشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۷06:4408:1215:0218:3221:5122:1022:5902:18
1397/4/28پنجشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۷07:4509:1316:0219:3222:5123:0923:5803:18
1397/4/29جمعه ۲۹ تیر ۱۳۹۷08:4610:1317:0220:3223:5100:0900:5804:18
1397/4/30شنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۷09:4611:1418:0221:3200:5001:0801:5705:18
1397/4/31یکشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۷10:4712:1419:0222:3201:5002:0802:5706:18