اوقات شرعی به افق احشام
امروز : جمعه ۲۹ تیر ۱۳۹۷

امروز
۲۹ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:46
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:14
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:03
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:34
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:52
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:10
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:59
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:19
اوقات شرعی احشام

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق احشام

شنبه
۳۰ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:47
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:14
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:03
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:34
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:52
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:10
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:59
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:19
یکشنبه
۳۱ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:48
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:15
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:03
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:34
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:51
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:09
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:58
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:19
دوشنبه
۱ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:48
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:15
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:03
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:34
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:51
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:09
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:58
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:20
سه شنبه
۲ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:49
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:16
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:03
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:34
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:50
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:08
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:57
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:20
چهارشنبه
۳ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:50
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:16
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:03
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:34
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:50
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:08
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:56
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:20
پنجشنبه
۴ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:51
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:17
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:03
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:34
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:49
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:07
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:56
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:20
اوقات شرعی تیر ماه به افق احشام
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/4/1جمعه ۱ تیر ۱۳۹۷04:3106:0212:5916:2719:5520:1421:0500:13
1397/4/2شنبه ۲ تیر ۱۳۹۷05:3207:0313:5917:2820:5521:1422:0501:13
1397/4/3یکشنبه ۳ تیر ۱۳۹۷06:3208:0314:5918:2821:5522:1423:0502:14
1397/4/4دوشنبه ۴ تیر ۱۳۹۷07:3209:0315:5919:2822:5523:1400:0503:14
1397/4/5سه شنبه ۵ تیر ۱۳۹۷08:3310:0316:5920:2823:5600:1401:0504:14
1397/4/6چهارشنبه ۶ تیر ۱۳۹۷09:3311:0418:0021:2800:5601:1402:0505:14
1397/4/7پنجشنبه ۷ تیر ۱۳۹۷10:3312:0419:0022:2901:5602:1403:0506:15
1397/4/8جمعه ۸ تیر ۱۳۹۷11:3413:0420:0023:2902:5603:1504:0507:15
1397/4/9شنبه ۹ تیر ۱۳۹۷12:3414:0521:0000:2903:5604:1505:0508:15
1397/4/10یکشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۷13:3515:0522:0001:2904:5605:1506:0509:15
1397/4/11دوشنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۷14:3516:0523:0102:3005:5606:1507:0510:15
1397/4/12سه شنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۷15:3617:0600:0103:3006:5607:1508:0511:16
1397/4/13چهارشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۷16:3618:0601:0104:3007:5608:1409:0512:16
1397/4/14پنجشنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۷17:3719:0702:0105:3008:5609:1410:0513:16
1397/4/15جمعه ۱۵ تیر ۱۳۹۷18:3720:0703:0106:3109:5610:1411:0514:16
1397/4/16شنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۷19:3821:0704:0207:3110:5611:1412:0415:17
1397/4/17یکشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۷20:3822:0805:0208:3111:5512:1413:0416:17
1397/4/18دوشنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۷21:3923:0806:0209:3112:5513:1414:0417:17
1397/4/19سه شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۷22:3900:0907:0210:3213:5514:1415:0418:17
1397/4/20چهارشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۷23:4001:0908:0211:3214:5515:1316:0319:17
1397/4/21پنجشنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۷00:4102:1009:0212:3215:5516:1317:0320:18
1397/4/22جمعه ۲۲ تیر ۱۳۹۷01:4103:1010:0213:3216:5417:1318:0321:18
1397/4/23شنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۷02:4204:1111:0314:3317:5418:1319:0222:18
1397/4/24یکشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۷03:4305:1112:0315:3318:5419:1220:0223:18
1397/4/25دوشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۷04:4306:1213:0316:3319:5420:1221:0100:18
1397/4/26سه شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۷05:4407:1214:0317:3320:5321:1222:0101:19
1397/4/27چهارشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۷06:4508:1315:0318:3321:5322:1123:0102:19
1397/4/28پنجشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۷07:4509:1316:0319:3322:5323:1100:0003:19
1397/4/29جمعه ۲۹ تیر ۱۳۹۷08:4610:1417:0320:3423:5200:1000:5904:19
1397/4/30شنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۷09:4711:1418:0321:3400:5201:1001:5905:19
1397/4/31یکشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۷10:4812:1519:0322:3401:5102:0902:5806:19