اوقات شرعی به افق با لانج
امروز : جمعه ۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

امروز
۶ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:07
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:41
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:27
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:13
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:14
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:34
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:26
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:40
اوقات شرعی با لانج

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق با لانج

شنبه
۷ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:05
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:40
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:27
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:13
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:15
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:35
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:28
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:40
یکشنبه
۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:04
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:38
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:27
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:13
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:16
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:35
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:29
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:40
دوشنبه
۹ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:02
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:37
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:27
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:13
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:17
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:36
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:30
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:39
سه شنبه
۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:01
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:36
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:27
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:13
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:18
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:37
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:31
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:39
چهارشنبه
۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:59
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:35
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:26
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:14
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:19
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:38
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:32
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:39
پنجشنبه
۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:57
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:34
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:26
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:14
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:19
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:39
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:33
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:38
اوقات شرعی اردیبهشت ماه به افق با لانج
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/2/1یکشنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۸05:1506:4713:2817:1220:0920:2921:2100:42
1398/2/2دوشنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۸06:1307:4614:2818:1221:1021:3022:2201:42
1398/2/3سه شنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۸07:1208:4515:2819:1222:1122:3123:2302:41
1398/2/4چهارشنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۸08:1009:4316:2820:1223:1223:3200:2403:41
1398/2/5پنجشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۸09:0810:4217:2721:1200:1300:3301:2504:41
1398/2/6جمعه ۶ اردیبهشت ۱۳۹۸10:0711:4118:2722:1301:1401:3402:2605:40
1398/2/7شنبه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۸11:0512:4019:2723:1302:1502:3503:2806:40
1398/2/8یکشنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۸12:0413:3820:2700:1303:1603:3504:2907:40
1398/2/9دوشنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۸13:0214:3721:2701:1304:1704:3605:3008:39
1398/2/10سه شنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۸14:0115:3622:2702:1305:1805:3706:3109:39
1398/2/11چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸14:5916:3523:2603:1406:1906:3807:3210:39
1398/2/12پنجشنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۸15:5717:3400:2604:1407:1907:3908:3311:38
1398/2/13جمعه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۸16:5618:3301:2605:1408:2008:4009:3512:38
1398/2/14شنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸17:5419:3202:2606:1409:2109:4110:3613:38
1398/2/15یکشنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸18:5320:3003:2607:1410:2210:4211:3714:38
1398/2/16دوشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۸19:5221:2904:2608:1411:2311:4312:3815:37
1398/2/17سه شنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸20:5022:2805:2609:1512:2412:4413:3916:37
1398/2/18چهارشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸21:4923:2706:2610:1513:2513:4514:4017:37
1398/2/19پنجشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۸22:4700:2607:2611:1514:2614:4615:4218:36
1398/2/20جمعه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۸23:4601:2508:2612:1515:2715:4716:4319:36
1398/2/21شنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۸00:4502:2409:2613:1516:2716:4817:4420:36
1398/2/22یکشنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸01:4303:2310:2614:1517:2817:4918:4521:36
1398/2/23دوشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۸02:4204:2311:2615:1618:2918:5019:4622:36
1398/2/24سه شنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۸03:4105:2212:2616:1619:3019:5120:4723:35
1398/2/25چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸04:3906:2113:2617:1620:3120:5221:4800:35
1398/2/26پنجشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۸05:3807:2014:2618:1621:3221:5222:5001:35
1398/2/27جمعه ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۸06:3708:1915:2619:1622:3322:5323:5102:35
1398/2/28شنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۸07:3609:1816:2620:1723:3323:5400:5203:35
1398/2/29یکشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۸08:3510:1817:2621:1700:3400:5501:5304:34
1398/2/30دوشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸09:3311:1718:2622:1701:3501:5602:5405:34
1398/2/31سه شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸10:3212:1619:2623:1702:3602:5703:5506:34