اوقات شرعی به افق عمادده
امروز : پنجشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۷

امروز
۲۸ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:43
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:11
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:01
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:31
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:50
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:09
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:58
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:17
اوقات شرعی عمادده

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق عمادده

جمعه
۲۹ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:44
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:12
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:01
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:32
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:50
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:08
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:57
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:17
شنبه
۳۰ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:45
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:12
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:01
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:32
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:50
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:08
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:57
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:17
یکشنبه
۳۱ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:45
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:13
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:01
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:32
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:49
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:07
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:56
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:17
دوشنبه
۱ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:46
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:13
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:01
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:32
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:49
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:07
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:56
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:17
سه شنبه
۲ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:47
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:14
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:01
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:32
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:48
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:06
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:55
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:18
چهارشنبه
۳ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:48
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:14
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:01
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:32
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:48
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:06
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:54
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:18
اوقات شرعی تیر ماه به افق عمادده
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/4/1جمعه ۱ تیر ۱۳۹۷04:2906:0012:5616:2519:5320:1221:0200:11
1397/4/2شنبه ۲ تیر ۱۳۹۷05:3007:0013:5717:2520:5321:1222:0301:11
1397/4/3یکشنبه ۳ تیر ۱۳۹۷06:3008:0114:5718:2621:5322:1223:0302:12
1397/4/4دوشنبه ۴ تیر ۱۳۹۷07:3009:0115:5719:2622:5323:1200:0303:12
1397/4/5سه شنبه ۵ تیر ۱۳۹۷08:3110:0116:5720:2623:5300:1201:0304:12
1397/4/6چهارشنبه ۶ تیر ۱۳۹۷09:3111:0217:5821:2600:5401:1202:0305:12
1397/4/7پنجشنبه ۷ تیر ۱۳۹۷10:3112:0218:5822:2701:5402:1203:0306:12
1397/4/8جمعه ۸ تیر ۱۳۹۷11:3213:0219:5823:2702:5403:1204:0307:13
1397/4/9شنبه ۹ تیر ۱۳۹۷12:3214:0320:5800:2703:5404:1205:0308:13
1397/4/10یکشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۷13:3215:0321:5801:2704:5405:1206:0309:13
1397/4/11دوشنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۷14:3316:0322:5902:2805:5406:1207:0310:13
1397/4/12سه شنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۷15:3317:0423:5903:2806:5407:1208:0311:14
1397/4/13چهارشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۷16:3418:0400:5904:2807:5408:1209:0312:14
1397/4/14پنجشنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۷17:3419:0401:5905:2808:5409:1210:0313:14
1397/4/15جمعه ۱۵ تیر ۱۳۹۷18:3520:0502:5906:2909:5410:1211:0314:14
1397/4/16شنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۷19:3621:0503:5907:2910:5311:1212:0215:14
1397/4/17یکشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۷20:3622:0605:0008:2911:5312:1213:0216:15
1397/4/18دوشنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۷21:3723:0606:0009:2912:5313:1214:0217:15
1397/4/19سه شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۷22:3700:0707:0010:3013:5314:1215:0218:15
1397/4/20چهارشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۷23:3801:0708:0011:3014:5315:1116:0119:15
1397/4/21پنجشنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۷00:3902:0809:0012:3015:5316:1117:0120:16
1397/4/22جمعه ۲۲ تیر ۱۳۹۷01:3903:0810:0013:3016:5217:1118:0121:16
1397/4/23شنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۷02:4004:0911:0014:3017:5218:1019:0022:16
1397/4/24یکشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۷03:4005:0912:0015:3118:5219:1020:0023:16
1397/4/25دوشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۷04:4106:0913:0116:3119:5120:1020:5900:16
1397/4/26سه شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۷05:4207:1014:0117:3120:5121:0921:5901:17
1397/4/27چهارشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۷06:4308:1115:0118:3121:5122:0922:5802:17
1397/4/28پنجشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۷07:4309:1116:0119:3122:5023:0923:5803:17
1397/4/29جمعه ۲۹ تیر ۱۳۹۷08:4410:1217:0120:3223:5000:0800:5704:17
1397/4/30شنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۷09:4511:1218:0121:3200:5001:0801:5705:17
1397/4/31یکشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۷10:4512:1319:0122:3201:4902:0702:5606:17