اوقات شرعی به افق خنج
امروز : پنجشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۷

امروز
۲۸ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:44
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:12
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:03
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:34
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:53
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:11
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:01
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:18
اوقات شرعی خنج

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق خنج

جمعه
۲۹ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:44
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:12
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:03
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:34
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:53
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:11
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:00
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:18
شنبه
۳۰ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:45
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:13
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:03
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:34
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:52
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:10
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:00
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:19
یکشنبه
۳۱ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:46
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:13
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:03
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:35
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:52
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:10
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:59
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:19
دوشنبه
۱ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:46
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:14
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:03
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:35
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:51
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:09
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:59
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:19
سه شنبه
۲ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:47
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:15
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:03
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:35
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:51
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:09
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:58
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:19
چهارشنبه
۳ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:48
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:15
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:03
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:35
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:50
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:08
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:57
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:19
اوقات شرعی تیر ماه به افق خنج
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/4/1جمعه ۱ تیر ۱۳۹۷04:2906:0112:5816:2819:5620:1421:0600:12
1397/4/2شنبه ۲ تیر ۱۳۹۷05:3007:0113:5817:2820:5621:1522:0601:13
1397/4/3یکشنبه ۳ تیر ۱۳۹۷06:3008:0114:5918:2921:5622:1523:0602:13
1397/4/4دوشنبه ۴ تیر ۱۳۹۷07:3009:0215:5919:2922:5623:1500:0603:13
1397/4/5سه شنبه ۵ تیر ۱۳۹۷08:3110:0216:5920:2923:5600:1501:0604:13
1397/4/6چهارشنبه ۶ تیر ۱۳۹۷09:3111:0217:5921:2900:5601:1502:0605:14
1397/4/7پنجشنبه ۷ تیر ۱۳۹۷10:3112:0318:5922:2901:5602:1503:0606:14
1397/4/8جمعه ۸ تیر ۱۳۹۷11:3213:0320:0023:3002:5603:1504:0607:14
1397/4/9شنبه ۹ تیر ۱۳۹۷12:3214:0321:0000:3003:5604:1505:0608:14
1397/4/10یکشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۷13:3315:0422:0001:3004:5605:1506:0609:15
1397/4/11دوشنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۷14:3316:0423:0002:3005:5606:1507:0610:15
1397/4/12سه شنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۷15:3417:0400:0003:3106:5607:1508:0611:15
1397/4/13چهارشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۷16:3418:0501:0104:3107:5608:1509:0612:15
1397/4/14پنجشنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۷17:3519:0502:0105:3108:5609:1510:0613:15
1397/4/15جمعه ۱۵ تیر ۱۳۹۷18:3520:0603:0106:3109:5610:1511:0614:16
1397/4/16شنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۷19:3621:0604:0107:3210:5611:1512:0515:16
1397/4/17یکشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۷20:3622:0605:0108:3211:5612:1513:0516:16
1397/4/18دوشنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۷21:3723:0706:0109:3212:5613:1414:0517:16
1397/4/19سه شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۷22:3700:0707:0210:3213:5614:1415:0518:17
1397/4/20چهارشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۷23:3801:0808:0211:3314:5515:1416:0419:17
1397/4/21پنجشنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۷00:3902:0809:0212:3315:5516:1417:0420:17
1397/4/22جمعه ۲۲ تیر ۱۳۹۷01:3903:0910:0213:3316:5517:1418:0421:17
1397/4/23شنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۷02:4004:0911:0214:3317:5518:1319:0322:17
1397/4/24یکشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۷03:4105:1012:0215:3318:5419:1320:0323:18
1397/4/25دوشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۷04:4106:1013:0216:3419:5420:1321:0200:18
1397/4/26سه شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۷05:4207:1114:0217:3420:5421:1222:0201:18
1397/4/27چهارشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۷06:4308:1115:0218:3421:5322:1223:0102:18
1397/4/28پنجشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۷07:4409:1216:0319:3422:5323:1100:0103:18
1397/4/29جمعه ۲۹ تیر ۱۳۹۷08:4410:1217:0320:3423:5300:1101:0004:18
1397/4/30شنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۷09:4511:1318:0321:3400:5201:1002:0005:19
1397/4/31یکشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۷10:4612:1319:0322:3501:5202:1002:5906:19