اوقات شرعی به افق دریس
امروز : چهارشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۷

امروز
۲۷ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:44
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:15
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:10
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:46
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:05
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:23
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:14
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:24
اوقات شرعی دریس

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق دریس

پنجشنبه
۲۸ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:45
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:16
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:10
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:46
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:04
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:23
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:14
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:24
جمعه
۲۹ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:46
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:16
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:10
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:46
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:04
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:22
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:13
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:25
شنبه
۳۰ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:46
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:17
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:10
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:46
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:03
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:22
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:12
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:25
یکشنبه
۳۱ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:47
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:17
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:10
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:46
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:03
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:21
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:12
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:25
دوشنبه
۱ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:48
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:18
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:10
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:46
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:02
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:21
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:11
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:25
سه شنبه
۲ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:49
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:18
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:10
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:46
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:02
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:20
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:10
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:25
اوقات شرعی تیر ماه به افق دریس
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/4/1جمعه ۱ تیر ۱۳۹۷04:3006:0413:0616:4020:0720:2721:1900:19
1397/4/2شنبه ۲ تیر ۱۳۹۷05:3007:0414:0617:4021:0721:2722:1901:19
1397/4/3یکشنبه ۳ تیر ۱۳۹۷06:3008:0515:0618:4122:0822:2723:2002:19
1397/4/4دوشنبه ۴ تیر ۱۳۹۷07:3109:0516:0619:4123:0823:2700:2003:19
1397/4/5سه شنبه ۵ تیر ۱۳۹۷08:3110:0517:0720:4100:0800:2701:2004:19
1397/4/6چهارشنبه ۶ تیر ۱۳۹۷09:3111:0518:0721:4101:0801:2702:2005:20
1397/4/7پنجشنبه ۷ تیر ۱۳۹۷10:3212:0619:0722:4202:0802:2703:2006:20
1397/4/8جمعه ۸ تیر ۱۳۹۷11:3213:0620:0723:4203:0803:2704:2007:20
1397/4/9شنبه ۹ تیر ۱۳۹۷12:3314:0721:0700:4204:0804:2705:2008:20
1397/4/10یکشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۷13:3315:0722:0801:4205:0805:2706:2009:21
1397/4/11دوشنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۷14:3416:0723:0802:4206:0806:2707:2010:21
1397/4/12سه شنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۷15:3417:0800:0803:4307:0807:2708:2011:21
1397/4/13چهارشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۷16:3518:0801:0804:4308:0808:2709:1912:21
1397/4/14پنجشنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۷17:3519:0902:0805:4309:0809:2710:1913:22
1397/4/15جمعه ۱۵ تیر ۱۳۹۷18:3620:0903:0806:4310:0810:2711:1914:22
1397/4/16شنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۷19:3621:0904:0907:4411:0811:2712:1915:22
1397/4/17یکشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۷20:3722:1005:0908:4412:0712:2713:1916:22
1397/4/18دوشنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۷21:3823:1006:0909:4413:0713:2614:1817:22
1397/4/19سه شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۷22:3800:1107:0910:4414:0714:2615:1818:23
1397/4/20چهارشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۷23:3901:1108:0911:4415:0715:2616:1819:23
1397/4/21پنجشنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۷00:4002:1209:0912:4516:0716:2617:1720:23
1397/4/22جمعه ۲۲ تیر ۱۳۹۷01:4003:1210:0913:4517:0617:2518:1721:23
1397/4/23شنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۷02:4104:1311:1014:4518:0618:2519:1622:24
1397/4/24یکشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۷03:4205:1312:1015:4519:0619:2520:1623:24
1397/4/25دوشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۷04:4306:1413:1016:4520:0520:2421:1500:24
1397/4/26سه شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۷05:4307:1414:1017:4521:0521:2422:1501:24
1397/4/27چهارشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۷06:4408:1515:1018:4622:0522:2323:1402:24
1397/4/28پنجشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۷07:4509:1616:1019:4623:0423:2300:1403:24
1397/4/29جمعه ۲۹ تیر ۱۳۹۷08:4610:1617:1020:4600:0400:2201:1304:25
1397/4/30شنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۷09:4611:1718:1021:4601:0301:2202:1205:25
1397/4/31یکشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۷10:4712:1719:1022:4602:0302:2103:1206:25