اوقات شرعی به افق دریس
امروز : شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۸

امروز
۲۹ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:45
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:16
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:10
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:46
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:04
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:23
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:13
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:25
اوقات شرعی دریس

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق دریس

یکشنبه
۳۰ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:46
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:17
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:10
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:46
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:03
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:22
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:13
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:25
دوشنبه
۳۱ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:47
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:17
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:10
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:46
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:03
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:22
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:12
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:25
سه شنبه
۱ مرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:48
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:18
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:10
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:46
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:02
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:21
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:11
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:25
چهارشنبه
۲ مرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:49
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:18
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:10
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:46
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:02
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:20
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:11
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:25
پنجشنبه
۳ مرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:49
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:19
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:10
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:46
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:01
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:20
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:10
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:25
جمعه
۴ مرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:50
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:19
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:10
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:46
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:01
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:19
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:09
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:26
اوقات شرعی تیر ماه به افق دریس
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/4/1شنبه ۱ تیر ۱۳۹۸04:3006:0413:0616:4020:0720:2621:1900:19
1398/4/2یکشنبه ۲ تیر ۱۳۹۸05:3007:0414:0617:4021:0721:2722:1901:19
1398/4/3دوشنبه ۳ تیر ۱۳۹۸06:3008:0515:0618:4122:0822:2723:2002:19
1398/4/4سه شنبه ۴ تیر ۱۳۹۸07:3109:0516:0619:4123:0823:2700:2003:19
1398/4/5چهارشنبه ۵ تیر ۱۳۹۸08:3110:0517:0620:4100:0800:2701:2004:19
1398/4/6پنجشنبه ۶ تیر ۱۳۹۸09:3111:0518:0721:4101:0801:2702:2005:20
1398/4/7جمعه ۷ تیر ۱۳۹۸10:3212:0619:0722:4202:0802:2703:2006:20
1398/4/8شنبه ۸ تیر ۱۳۹۸11:3213:0620:0723:4203:0803:2704:2007:20
1398/4/9یکشنبه ۹ تیر ۱۳۹۸12:3314:0621:0700:4204:0804:2705:2008:20
1398/4/10دوشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۸13:3315:0722:0701:4205:0805:2706:2009:21
1398/4/11سه شنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۸14:3416:0723:0802:4206:0806:2707:2010:21
1398/4/12چهارشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۸15:3417:0800:0803:4307:0807:2708:2011:21
1398/4/13پنجشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۸16:3518:0801:0804:4308:0808:2709:1912:21
1398/4/14جمعه ۱۴ تیر ۱۳۹۸17:3519:0802:0805:4309:0809:2710:1913:21
1398/4/15شنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۸18:3620:0903:0806:4310:0810:2711:1914:22
1398/4/16یکشنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۸19:3621:0904:0907:4411:0811:2712:1915:22
1398/4/17دوشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۸20:3722:1005:0908:4412:0812:2713:1916:22
1398/4/18سه شنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۸21:3723:1006:0909:4413:0713:2614:1817:22
1398/4/19چهارشنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۸22:3800:1107:0910:4414:0714:2615:1818:23
1398/4/20پنجشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۸23:3901:1108:0911:4415:0715:2616:1819:23
1398/4/21جمعه ۲۱ تیر ۱۳۹۸00:3902:1209:0912:4516:0716:2617:1720:23
1398/4/22شنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۸01:4003:1210:0913:4517:0617:2518:1721:23
1398/4/23یکشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۸02:4104:1311:1014:4518:0618:2519:1622:24
1398/4/24دوشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۸03:4205:1312:1015:4519:0619:2520:1623:24
1398/4/25سه شنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۸04:4206:1413:1016:4520:0520:2421:1500:24
1398/4/26چهارشنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۸05:4307:1414:1017:4521:0521:2422:1501:24
1398/4/27پنجشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۸06:4408:1515:1018:4522:0522:2323:1402:24
1398/4/28جمعه ۲۸ تیر ۱۳۹۸07:4509:1516:1019:4623:0423:2300:1403:24
1398/4/29شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۸08:4510:1617:1020:4600:0400:2301:1304:25
1398/4/30یکشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۸09:4611:1718:1021:4601:0301:2202:1305:25
1398/4/31دوشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۸10:4712:1719:1022:4602:0302:2203:1206:25