اوقات شرعی به افق چنارشاهیجان
امروز : جمعه ۲۹ تیر ۱۳۹۷

امروز
۲۹ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:45
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:16
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:10
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:46
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:04
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:23
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:14
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:25
اوقات شرعی چنارشاهیجان

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق چنارشاهیجان

شنبه
۳۰ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:46
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:16
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:10
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:46
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:04
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:22
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:13
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:25
یکشنبه
۳۱ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:47
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:17
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:10
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:46
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:03
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:22
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:12
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:25
دوشنبه
۱ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:47
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:18
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:10
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:46
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:03
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:21
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:12
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:25
سه شنبه
۲ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:48
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:18
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:10
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:47
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:02
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:21
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:11
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:25
چهارشنبه
۳ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:49
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:19
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:10
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:47
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:02
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:20
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:10
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:25
پنجشنبه
۴ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:50
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:19
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:10
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:47
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:01
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:19
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:10
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:25
اوقات شرعی تیر ماه به افق چنارشاهیجان
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/4/1جمعه ۱ تیر ۱۳۹۷04:2906:0413:0616:4120:0820:2721:2000:18
1397/4/2شنبه ۲ تیر ۱۳۹۷05:2907:0414:0617:4121:0821:2722:2001:19
1397/4/3یکشنبه ۳ تیر ۱۳۹۷06:3008:0415:0618:4122:0822:2723:2002:19
1397/4/4دوشنبه ۴ تیر ۱۳۹۷07:3009:0416:0619:4123:0823:2800:2003:19
1397/4/5سه شنبه ۵ تیر ۱۳۹۷08:3010:0517:0720:4200:0800:2801:2004:19
1397/4/6چهارشنبه ۶ تیر ۱۳۹۷09:3111:0518:0721:4201:0801:2802:2105:20
1397/4/7پنجشنبه ۷ تیر ۱۳۹۷10:3112:0519:0722:4202:0802:2803:2106:20
1397/4/8جمعه ۸ تیر ۱۳۹۷11:3213:0620:0723:4203:0903:2804:2107:20
1397/4/9شنبه ۹ تیر ۱۳۹۷12:3214:0621:0700:4304:0904:2805:2108:20
1397/4/10یکشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۷13:3215:0622:0801:4305:0905:2806:2009:21
1397/4/11دوشنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۷14:3316:0723:0802:4306:0906:2807:2010:21
1397/4/12سه شنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۷15:3317:0700:0803:4307:0807:2808:2011:21
1397/4/13چهارشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۷16:3418:0801:0804:4308:0808:2809:2012:21
1397/4/14پنجشنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۷17:3519:0802:0805:4409:0809:2810:2013:21
1397/4/15جمعه ۱۵ تیر ۱۳۹۷18:3520:0903:0806:4410:0810:2711:2014:22
1397/4/16شنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۷19:3621:0904:0907:4411:0811:2712:1915:22
1397/4/17یکشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۷20:3622:0905:0908:4412:0812:2713:1916:22
1397/4/18دوشنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۷21:3723:1006:0909:4413:0813:2714:1917:22
1397/4/19سه شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۷22:3800:1007:0910:4514:0814:2715:1918:23
1397/4/20چهارشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۷23:3801:1108:0911:4515:0715:2616:1819:23
1397/4/21پنجشنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۷00:3902:1109:0912:4516:0716:2617:1820:23
1397/4/22جمعه ۲۲ تیر ۱۳۹۷01:4003:1210:0913:4517:0717:2618:1721:23
1397/4/23شنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۷02:4004:1311:1014:4518:0618:2519:1722:23
1397/4/24یکشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۷03:4105:1312:1015:4619:0619:2520:1623:24
1397/4/25دوشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۷04:4206:1413:1016:4620:0620:2521:1600:24
1397/4/26سه شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۷05:4307:1414:1017:4621:0521:2422:1501:24
1397/4/27چهارشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۷06:4308:1515:1018:4622:0522:2423:1502:24
1397/4/28پنجشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۷07:4409:1516:1019:4623:0523:2300:1403:24
1397/4/29جمعه ۲۹ تیر ۱۳۹۷08:4510:1617:1020:4600:0400:2301:1404:25
1397/4/30شنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۷09:4611:1618:1021:4601:0401:2202:1305:25
1397/4/31یکشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۷10:4712:1719:1022:4602:0302:2203:1206:25