اوقات شرعی به افق چنارشاهیجان
امروز : پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۳۰ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:29
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:03
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:05
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:40
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:07
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:27
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:19
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:18
اوقات شرعی چنارشاهیجان

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق چنارشاهیجان

جمعه
۳۱ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:29
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:03
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:05
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:40
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:07
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:27
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:20
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:18
شنبه
۱ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:29
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:04
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:06
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:41
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:08
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:27
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:20
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:18
یکشنبه
۲ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:29
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:04
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:06
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:41
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:08
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:27
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:20
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:19
دوشنبه
۳ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:30
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:04
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:06
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:41
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:08
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:27
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:20
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:19
سه شنبه
۴ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:30
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:04
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:06
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:41
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:08
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:27
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:20
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:19
چهارشنبه
۵ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:30
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:05
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:07
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:42
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:08
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:28
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:20
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:19
اوقات شرعی خرداد ماه به افق چنارشاهیجان
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸04:3706:0713:0016:3719:5420:1321:0300:15
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸05:3607:0714:0017:3720:5421:1322:0401:15
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸06:3508:0615:0118:3721:5522:1423:0502:15
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸07:3509:0616:0119:3722:5623:1500:0603:15
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸08:3410:0517:0120:3723:5600:1501:0604:15
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸09:3411:0518:0121:3700:5701:1602:0705:15
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸10:3312:0519:0122:3701:5702:1603:0806:15
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸11:3313:0420:0123:3702:5803:1704:0807:15
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸12:3214:0421:0100:3703:5904:1805:0908:15
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸13:3215:0422:0101:3704:5905:1806:1009:15
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸14:3116:0423:0202:3706:0006:1907:1110:15
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸15:3117:0300:0203:3707:0007:1908:1111:15
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸16:3018:0301:0204:3708:0108:2009:1212:16
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸17:3019:0302:0205:3709:0109:2010:1213:16
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸18:3020:0303:0206:3810:0210:2111:1314:16
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸19:2921:0304:0207:3811:0211:2112:1415:16
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸20:2922:0305:0308:3812:0312:2213:1416:16
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸21:2923:0306:0309:3813:0313:2214:1517:16
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸22:2900:0207:0310:3814:0314:2315:1518:16
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸23:2901:0208:0311:3815:0415:2316:1619:16
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸00:2802:0209:0312:3816:0416:2417:1620:16
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸01:2803:0210:0413:3917:0517:2418:1721:17
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸02:2804:0211:0414:3918:0518:2419:1722:17
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸03:2805:0212:0415:3919:0519:2520:1823:17
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸04:2806:0313:0416:3920:0620:2521:1800:17
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸05:2807:0314:0417:3921:0621:2522:1801:17
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸06:2808:0315:0518:4022:0622:2623:1902:17
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸07:2809:0316:0519:4023:0723:2600:1903:18
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸08:2910:0317:0520:4000:0700:2601:1904:18
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸09:2911:0318:0521:4001:0701:2702:1905:18
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸10:2912:0319:0522:4002:0702:2703:2006:18