اوقات شرعی به افق ابوالحیات
امروز : سه شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۷

امروز
۲۶ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:42
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:14
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:09
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:45
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:04
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:23
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:14
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:23
اوقات شرعی ابوالحیات

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق ابوالحیات

چهارشنبه
۲۷ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:43
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:14
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:09
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:45
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:04
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:23
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:14
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:24
پنجشنبه
۲۸ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:44
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:15
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:09
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:45
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:03
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:22
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:13
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:24
جمعه
۲۹ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:45
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:15
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:09
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:45
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:03
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:22
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:12
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:24
شنبه
۳۰ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:46
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:16
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:09
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:45
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:03
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:21
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:12
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:24
یکشنبه
۳۱ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:46
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:16
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:09
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:45
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:02
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:21
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:11
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:24
دوشنبه
۱ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:47
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:17
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:09
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:45
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:02
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:20
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:10
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:24
اوقات شرعی تیر ماه به افق ابوالحیات
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/4/1جمعه ۱ تیر ۱۳۹۷04:2906:0313:0516:4020:0720:2621:1900:18
1397/4/2شنبه ۲ تیر ۱۳۹۷05:2907:0414:0517:4021:0721:2622:1901:18
1397/4/3یکشنبه ۳ تیر ۱۳۹۷06:3008:0415:0518:4022:0722:2623:1902:18
1397/4/4دوشنبه ۴ تیر ۱۳۹۷07:3009:0416:0619:4023:0723:2600:1903:18
1397/4/5سه شنبه ۵ تیر ۱۳۹۷08:3010:0417:0620:4000:0700:2601:1904:19
1397/4/6چهارشنبه ۶ تیر ۱۳۹۷09:3111:0518:0621:4101:0701:2702:1905:19
1397/4/7پنجشنبه ۷ تیر ۱۳۹۷10:3112:0519:0622:4102:0702:2703:1906:19
1397/4/8جمعه ۸ تیر ۱۳۹۷11:3113:0520:0623:4103:0703:2704:1907:19
1397/4/9شنبه ۹ تیر ۱۳۹۷12:3214:0621:0700:4104:0704:2705:1908:20
1397/4/10یکشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۷13:3215:0622:0701:4205:0705:2706:1909:20
1397/4/11دوشنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۷14:3316:0623:0702:4206:0706:2707:1910:20
1397/4/12سه شنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۷15:3317:0700:0703:4207:0707:2708:1911:20
1397/4/13چهارشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۷16:3418:0701:0704:4208:0708:2609:1912:21
1397/4/14پنجشنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۷17:3419:0802:0805:4209:0709:2610:1913:21
1397/4/15جمعه ۱۵ تیر ۱۳۹۷18:3520:0803:0806:4310:0710:2611:1814:21
1397/4/16شنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۷19:3621:0904:0807:4311:0711:2612:1815:21
1397/4/17یکشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۷20:3622:0905:0808:4312:0712:2613:1816:21
1397/4/18دوشنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۷21:3723:1006:0809:4313:0713:2614:1817:22
1397/4/19سه شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۷22:3700:1007:0810:4314:0614:2515:1718:22
1397/4/20چهارشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۷23:3801:1108:0811:4415:0615:2516:1719:22
1397/4/21پنجشنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۷00:3902:1109:0912:4416:0616:2517:1720:22
1397/4/22جمعه ۲۲ تیر ۱۳۹۷01:3903:1210:0913:4417:0617:2518:1621:23
1397/4/23شنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۷02:4004:1211:0914:4418:0518:2419:1622:23
1397/4/24یکشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۷03:4105:1312:0915:4419:0519:2420:1523:23
1397/4/25دوشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۷04:4206:1313:0916:4520:0520:2421:1500:23
1397/4/26سه شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۷05:4207:1414:0917:4521:0421:2322:1401:23
1397/4/27چهارشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۷06:4308:1415:0918:4522:0422:2323:1402:24
1397/4/28پنجشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۷07:4409:1516:0919:4523:0323:2200:1303:24
1397/4/29جمعه ۲۹ تیر ۱۳۹۷08:4510:1517:0920:4500:0300:2201:1204:24
1397/4/30شنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۷09:4611:1618:0921:4501:0301:2102:1205:24
1397/4/31یکشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۷10:4612:1619:0922:4502:0202:2103:1106:24