اوقات شرعی به افق فیروزآباد فارس
امروز : پنجشنبه ۶ تیر ۱۳۹۸

امروز
۶ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:31
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:03
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:03
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:35
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:02
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:21
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:13
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:16
اوقات شرعی فیروزآباد فارس

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق فیروزآباد فارس

جمعه
۷ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:31
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:04
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:03
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:35
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:02
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:21
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:13
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:17
شنبه
۸ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:31
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:04
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:03
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:36
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:02
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:21
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:13
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:17
یکشنبه
۹ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:32
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:04
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:03
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:36
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:02
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:21
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:13
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:17
دوشنبه
۱۰ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:32
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:05
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:04
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:36
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:02
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:21
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:13
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:17
سه شنبه
۱۱ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:33
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:05
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:04
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:36
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:02
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:21
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:13
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:17
چهارشنبه
۱۲ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:33
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:06
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:04
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:37
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:02
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:21
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:13
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:18
اوقات شرعی تیر ماه به افق فیروزآباد فارس
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/4/1شنبه ۱ تیر ۱۳۹۸04:2906:0213:0216:3420:0120:2021:1200:15
1398/4/2یکشنبه ۲ تیر ۱۳۹۸05:2907:0214:0217:3421:0121:2022:1301:15
1398/4/3دوشنبه ۳ تیر ۱۳۹۸06:3008:0315:0218:3422:0222:2123:1302:16
1398/4/4سه شنبه ۴ تیر ۱۳۹۸07:3009:0316:0219:3523:0223:2100:1303:16
1398/4/5چهارشنبه ۵ تیر ۱۳۹۸08:3010:0317:0320:3500:0200:2101:1304:16
1398/4/6پنجشنبه ۶ تیر ۱۳۹۸09:3111:0318:0321:3501:0201:2102:1305:16
1398/4/7جمعه ۷ تیر ۱۳۹۸10:3112:0419:0322:3502:0202:2103:1306:17
1398/4/8شنبه ۸ تیر ۱۳۹۸11:3113:0420:0323:3603:0203:2104:1307:17
1398/4/9یکشنبه ۹ تیر ۱۳۹۸12:3214:0421:0300:3604:0204:2105:1308:17
1398/4/10دوشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۸13:3215:0522:0401:3605:0205:2106:1309:17
1398/4/11سه شنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۸14:3316:0523:0402:3606:0206:2107:1310:17
1398/4/12چهارشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۸15:3317:0600:0403:3707:0207:2108:1311:18
1398/4/13پنجشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۸16:3418:0601:0404:3708:0208:2109:1312:18
1398/4/14جمعه ۱۴ تیر ۱۳۹۸17:3419:0602:0405:3709:0209:2110:1313:18
1398/4/15شنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۸18:3520:0703:0406:3710:0210:2111:1214:18
1398/4/16یکشنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۸19:3521:0704:0507:3711:0211:2112:1215:19
1398/4/17دوشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۸20:3622:0805:0508:3812:0212:2113:1216:19
1398/4/18سه شنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۸21:3723:0806:0509:3813:0113:2014:1217:19
1398/4/19چهارشنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۸22:3700:0907:0510:3814:0114:2015:1118:19
1398/4/20پنجشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۸23:3801:0908:0511:3815:0115:2016:1119:20
1398/4/21جمعه ۲۱ تیر ۱۳۹۸00:3902:1009:0512:3916:0116:2017:1120:20
1398/4/22شنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۸01:3903:1010:0513:3917:0117:1918:1021:20
1398/4/23یکشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۸02:4004:1111:0614:3918:0018:1919:1022:20
1398/4/24دوشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۸03:4105:1112:0615:3919:0019:1920:0923:20
1398/4/25سه شنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۸04:4106:1213:0616:3920:0020:1821:0900:21
1398/4/26چهارشنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۸05:4207:1214:0617:3920:5921:1822:0801:21
1398/4/27پنجشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۸06:4308:1315:0618:4021:5922:1823:0802:21
1398/4/28جمعه ۲۸ تیر ۱۳۹۸07:4409:1316:0619:4022:5923:1700:0703:21
1398/4/29شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۸08:4410:1417:0620:4023:5800:1701:0704:21
1398/4/30یکشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۸09:4511:1418:0621:4000:5801:1602:0605:21
1398/4/31دوشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۸10:4612:1519:0622:4001:5702:1603:0606:22