اوقات شرعی به افق زاهد شهر
امروز : پنجشنبه ۶ تیر ۱۳۹۸

امروز
۶ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:26
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:59
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:58
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:30
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:57
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:16
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:08
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:12
اوقات شرعی زاهد شهر

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق زاهد شهر

جمعه
۷ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:26
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:59
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:58
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:30
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:57
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:16
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:08
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:12
شنبه
۸ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:27
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:59
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:58
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:31
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:57
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:16
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:08
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:12
یکشنبه
۹ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:27
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:00
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:58
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:31
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:57
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:16
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:08
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:12
دوشنبه
۱۰ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:28
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:00
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:59
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:31
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:57
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:16
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:08
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:12
سه شنبه
۱۱ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:28
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:00
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:59
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:31
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:57
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:16
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:08
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:13
چهارشنبه
۱۲ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:29
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:01
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:59
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:31
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:57
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:16
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:08
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:13
اوقات شرعی تیر ماه به افق زاهد شهر
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/4/1شنبه ۱ تیر ۱۳۹۸04:2505:5712:5716:2919:5620:1521:0700:10
1398/4/2یکشنبه ۲ تیر ۱۳۹۸05:2506:5813:5717:2920:5621:1522:0701:11
1398/4/3دوشنبه ۳ تیر ۱۳۹۸06:2507:5814:5718:2921:5722:1623:0802:11
1398/4/4سه شنبه ۴ تیر ۱۳۹۸07:2508:5815:5719:3022:5723:1600:0803:11
1398/4/5چهارشنبه ۵ تیر ۱۳۹۸08:2609:5816:5820:3023:5700:1601:0804:11
1398/4/6پنجشنبه ۶ تیر ۱۳۹۸09:2610:5917:5821:3000:5701:1602:0805:12
1398/4/7جمعه ۷ تیر ۱۳۹۸10:2611:5918:5822:3001:5702:1603:0806:12
1398/4/8شنبه ۸ تیر ۱۳۹۸11:2712:5919:5823:3102:5703:1604:0807:12
1398/4/9یکشنبه ۹ تیر ۱۳۹۸12:2714:0020:5800:3103:5704:1605:0808:12
1398/4/10دوشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۸13:2815:0021:5901:3104:5705:1606:0809:12
1398/4/11سه شنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۸14:2816:0022:5902:3105:5706:1607:0810:13
1398/4/12چهارشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۸15:2917:0123:5903:3106:5707:1608:0811:13
1398/4/13پنجشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۸16:2918:0100:5904:3207:5708:1609:0812:13
1398/4/14جمعه ۱۴ تیر ۱۳۹۸17:3019:0201:5905:3208:5709:1610:0713:13
1398/4/15شنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۸18:3020:0203:0006:3209:5710:1611:0714:14
1398/4/16یکشنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۸19:3121:0304:0007:3210:5711:1612:0715:14
1398/4/17دوشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۸20:3122:0305:0008:3311:5712:1513:0716:14
1398/4/18سه شنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۸21:3223:0306:0009:3312:5613:1514:0617:14
1398/4/19چهارشنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۸22:3300:0407:0010:3313:5614:1515:0618:14
1398/4/20پنجشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۸23:3301:0408:0011:3314:5615:1516:0619:15
1398/4/21جمعه ۲۱ تیر ۱۳۹۸00:3402:0509:0012:3315:5616:1517:0520:15
1398/4/22شنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۸01:3503:0510:0113:3416:5617:1418:0521:15
1398/4/23یکشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۸02:3504:0611:0114:3417:5518:1419:0522:15
1398/4/24دوشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۸03:3605:0612:0115:3418:5519:1420:0423:16
1398/4/25سه شنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۸04:3706:0713:0116:3419:5520:1321:0400:16
1398/4/26چهارشنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۸05:3807:0714:0117:3420:5421:1322:0301:16
1398/4/27پنجشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۸06:3808:0815:0118:3521:5422:1223:0302:16
1398/4/28جمعه ۲۸ تیر ۱۳۹۸07:3909:0916:0119:3522:5423:1200:0203:16
1398/4/29شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۸08:4010:0917:0120:3523:5300:1201:0204:16
1398/4/30یکشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۸09:4111:1018:0121:3500:5301:1102:0105:17
1398/4/31دوشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۸10:4112:1019:0122:3501:5202:1103:0006:17