اوقات شرعی به افق سروستان شیراز
امروز : دوشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۹

امروز
۱۲ خرداد ۱۳۹۹
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:26
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:58
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:55
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:29
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:52
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:11
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:02
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:09
اوقات شرعی سروستان شیراز

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق سروستان شیراز

سه شنبه
۱۳ خرداد ۱۳۹۹
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:26
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:58
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:55
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:29
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:53
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:12
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:03
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:09
چهارشنبه
۱۴ خرداد ۱۳۹۹
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:26
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:58
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:55
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:29
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:53
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:12
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:04
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:09
پنجشنبه
۱۵ خرداد ۱۳۹۹
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:25
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:58
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:56
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:30
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:54
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:13
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:04
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:10
جمعه
۱۶ خرداد ۱۳۹۹
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:25
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:57
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:56
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:30
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:54
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:13
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:05
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:10
شنبه
۱۷ خرداد ۱۳۹۹
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:25
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:57
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:56
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:30
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:55
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:14
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:05
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:10
یکشنبه
۱۸ خرداد ۱۳۹۹
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:25
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:57
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:56
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:30
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:55
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:14
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:06
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:10
اوقات شرعی خرداد ماه به افق سروستان شیراز
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1399/3/1پنجشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۹04:3206:0212:5416:2919:4620:0520:5500:09
1399/3/2جمعه ۲ خرداد ۱۳۹۹04:3206:0112:5416:2919:4720:0520:5600:09
1399/3/3شنبه ۳ خرداد ۱۳۹۹04:3106:0112:5416:2919:4720:0620:5600:09
1399/3/4یکشنبه ۴ خرداد ۱۳۹۹04:3006:0112:5416:2919:4820:0620:5700:09
1399/3/5دوشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۹04:3006:0012:5416:2919:4820:0720:5800:09
1399/3/6سه شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۹04:2906:0012:5416:2919:4920:0820:5800:09
1399/3/7چهارشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۹04:2905:5912:5416:2919:4920:0820:5900:09
1399/3/8پنجشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۹04:2805:5912:5416:2919:5020:0921:0000:09
1399/3/9جمعه ۹ خرداد ۱۳۹۹04:2805:5912:5516:2919:5120:0921:0100:09
1399/3/10شنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۹04:2705:5912:5516:2919:5120:1021:0100:09
1399/3/11یکشنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۹04:2705:5812:5516:2919:5220:1021:0200:09
1399/3/12دوشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۹04:2605:5812:5516:2919:5220:1121:0200:09
1399/3/13سه شنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۹04:2605:5812:5516:2919:5320:1221:0300:09
1399/3/14چهارشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۹04:2605:5812:5516:2919:5320:1221:0400:09
1399/3/15پنجشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۹04:2505:5812:5616:3019:5420:1321:0400:10
1399/3/16جمعه ۱۶ خرداد ۱۳۹۹04:2505:5712:5616:3019:5420:1321:0500:10
1399/3/17شنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۹04:2505:5712:5616:3019:5520:1421:0500:10
1399/3/18یکشنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۹04:2505:5712:5616:3019:5520:1421:0600:10
1399/3/19دوشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۹04:2405:5712:5616:3019:5520:1421:0700:10
1399/3/20سه شنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۹04:2405:5712:5616:3019:5620:1521:0700:10
1399/3/21چهارشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۹04:2405:5712:5716:3019:5620:1521:0700:10
1399/3/22پنجشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۹04:2405:5712:5716:3119:5720:1621:0800:10
1399/3/23جمعه ۲۳ خرداد ۱۳۹۹04:2405:5712:5716:3119:5720:1621:0800:11
1399/3/24شنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۹04:2405:5712:5716:3119:5720:1721:0900:11
1399/3/25یکشنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۹04:2405:5712:5716:3119:5820:1721:0900:11
1399/3/26دوشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۹04:2405:5712:5816:3119:5820:1721:1000:11
1399/3/27سه شنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۹04:2405:5812:5816:3119:5820:1821:1000:11
1399/3/28چهارشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۹04:2405:5812:5816:3219:5920:1821:1000:11
1399/3/29پنجشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۹04:2405:5812:5816:3219:5920:1821:1000:12
1399/3/30جمعه ۳۰ خرداد ۱۳۹۹04:2405:5812:5916:3219:5920:1821:1100:12
1399/3/31شنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۹04:2505:5812:5916:3219:5920:1921:1100:12