اوقات شرعی به افق خرامه
امروز : چهارشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۷

امروز
۲۷ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:38
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:08
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:03
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:38
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:57
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:16
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:07
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:17
اوقات شرعی خرامه

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق خرامه

پنجشنبه
۲۸ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:38
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:09
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:03
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:38
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:57
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:16
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:06
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:18
جمعه
۲۹ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:39
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:10
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:03
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:38
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:56
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:15
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:06
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:18
شنبه
۳۰ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:40
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:10
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:03
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:39
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:56
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:15
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:05
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:18
یکشنبه
۳۱ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:41
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:11
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:03
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:39
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:55
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:14
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:04
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:18
دوشنبه
۱ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:42
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:11
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:03
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:39
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:55
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:14
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:04
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:18
سه شنبه
۲ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:42
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:12
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:03
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:39
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:54
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:13
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:03
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:18
اوقات شرعی تیر ماه به افق خرامه
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/4/1جمعه ۱ تیر ۱۳۹۷04:2405:5812:5916:3320:0020:1921:1200:12
1397/4/2شنبه ۲ تیر ۱۳۹۷05:2406:5813:5917:3321:0021:1922:1201:12
1397/4/3یکشنبه ۳ تیر ۱۳۹۷06:2407:5814:5918:3322:0022:1923:1202:12
1397/4/4دوشنبه ۴ تیر ۱۳۹۷07:2408:5815:5919:3323:0023:2000:1203:12
1397/4/5سه شنبه ۵ تیر ۱۳۹۷08:2509:5917:0020:3400:0000:2001:1204:13
1397/4/6چهارشنبه ۶ تیر ۱۳۹۷09:2510:5918:0021:3401:0101:2002:1205:13
1397/4/7پنجشنبه ۷ تیر ۱۳۹۷10:2611:5919:0022:3402:0102:2003:1206:13
1397/4/8جمعه ۸ تیر ۱۳۹۷11:2613:0020:0023:3403:0103:2004:1207:13
1397/4/9شنبه ۹ تیر ۱۳۹۷12:2614:0021:0000:3504:0104:2005:1208:14
1397/4/10یکشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۷13:2715:0022:0101:3505:0105:2006:1209:14
1397/4/11دوشنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۷14:2716:0123:0102:3506:0106:2007:1210:14
1397/4/12سه شنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۷15:2817:0100:0103:3507:0107:2008:1211:14
1397/4/13چهارشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۷16:2818:0201:0104:3608:0108:2009:1212:14
1397/4/14پنجشنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۷17:2919:0202:0105:3609:0109:2010:1213:15
1397/4/15جمعه ۱۵ تیر ۱۳۹۷18:3020:0203:0106:3610:0010:2011:1214:15
1397/4/16شنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۷19:3021:0304:0207:3611:0011:1912:1115:15
1397/4/17یکشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۷20:3122:0305:0208:3612:0012:1913:1116:15
1397/4/18دوشنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۷21:3123:0406:0209:3713:0013:1914:1117:16
1397/4/19سه شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۷22:3200:0407:0210:3714:0014:1915:1018:16
1397/4/20چهارشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۷23:3301:0508:0211:3715:0015:1816:1019:16
1397/4/21پنجشنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۷00:3302:0509:0212:3715:5916:1817:1020:16
1397/4/22جمعه ۲۲ تیر ۱۳۹۷01:3403:0610:0213:3716:5917:1818:0921:17
1397/4/23شنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۷02:3504:0611:0314:3817:5918:1819:0922:17
1397/4/24یکشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۷03:3505:0712:0315:3818:5819:1720:0823:17
1397/4/25دوشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۷04:3606:0713:0316:3819:5820:1721:0800:17
1397/4/26سه شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۷05:3707:0814:0317:3820:5821:1622:0701:17
1397/4/27چهارشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۷06:3808:0815:0318:3821:5722:1623:0702:17
1397/4/28پنجشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۷07:3809:0916:0319:3822:5723:1600:0603:18
1397/4/29جمعه ۲۹ تیر ۱۳۹۷08:3910:1017:0320:3823:5600:1501:0604:18
1397/4/30شنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۷09:4011:1018:0321:3900:5601:1502:0505:18
1397/4/31یکشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۷10:4112:1119:0322:3901:5502:1403:0406:18