اوقات شرعی به افق خانه زنیان
امروز : دوشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۷

امروز
۲۵ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:40
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:12
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:08
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:43
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:03
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:22
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:13
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:22
اوقات شرعی خانه زنیان

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق خانه زنیان

سه شنبه
۲۶ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:41
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:12
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:08
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:43
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:03
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:22
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:13
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:22
چهارشنبه
۲۷ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:42
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:13
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:08
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:43
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:02
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:21
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:12
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:22
پنجشنبه
۲۸ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:43
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:13
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:08
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:43
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:02
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:21
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:12
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:22
جمعه
۲۹ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:43
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:14
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:08
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:44
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:02
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:20
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:11
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:22
شنبه
۳۰ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:44
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:15
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:08
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:44
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:01
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:20
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:10
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:23
یکشنبه
۳۱ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:45
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:15
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:08
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:44
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:01
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:19
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:10
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:23
اوقات شرعی تیر ماه به افق خانه زنیان
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/4/1جمعه ۱ تیر ۱۳۹۷04:2806:0213:0316:3820:0520:2421:1700:16
1397/4/2شنبه ۲ تیر ۱۳۹۷05:2807:0214:0417:3821:0521:2422:1701:17
1397/4/3یکشنبه ۳ تیر ۱۳۹۷06:2808:0215:0418:3822:0522:2523:1702:17
1397/4/4دوشنبه ۴ تیر ۱۳۹۷07:2909:0316:0419:3923:0623:2500:1803:17
1397/4/5سه شنبه ۵ تیر ۱۳۹۷08:2910:0317:0420:3900:0600:2501:1804:17
1397/4/6چهارشنبه ۶ تیر ۱۳۹۷09:2911:0318:0521:3901:0601:2502:1805:17
1397/4/7پنجشنبه ۷ تیر ۱۳۹۷10:3012:0419:0522:3902:0602:2503:1806:18
1397/4/8جمعه ۸ تیر ۱۳۹۷11:3013:0420:0523:4003:0603:2504:1807:18
1397/4/9شنبه ۹ تیر ۱۳۹۷12:3014:0421:0500:4004:0604:2505:1808:18
1397/4/10یکشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۷13:3115:0522:0501:4005:0605:2506:1809:18
1397/4/11دوشنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۷14:3116:0523:0602:4006:0606:2507:1810:19
1397/4/12سه شنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۷15:3217:0500:0603:4107:0607:2508:1711:19
1397/4/13چهارشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۷16:3218:0601:0604:4108:0608:2509:1712:19
1397/4/14پنجشنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۷17:3319:0602:0605:4109:0609:2510:1713:19
1397/4/15جمعه ۱۵ تیر ۱۳۹۷18:3420:0703:0606:4110:0610:2511:1714:20
1397/4/16شنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۷19:3421:0704:0607:4111:0511:2512:1715:20
1397/4/17یکشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۷20:3522:0805:0708:4212:0512:2413:1616:20
1397/4/18دوشنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۷21:3523:0806:0709:4213:0513:2414:1617:20
1397/4/19سه شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۷22:3600:0907:0710:4214:0514:2415:1618:20
1397/4/20چهارشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۷23:3701:0908:0711:4215:0515:2416:1519:21
1397/4/21پنجشنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۷00:3702:1009:0712:4216:0416:2317:1520:21
1397/4/22جمعه ۲۲ تیر ۱۳۹۷01:3803:1010:0713:4317:0417:2318:1521:21
1397/4/23شنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۷02:3904:1111:0714:4318:0418:2319:1422:21
1397/4/24یکشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۷03:4005:1112:0715:4319:0319:2220:1423:22
1397/4/25دوشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۷04:4006:1213:0816:4320:0320:2221:1300:22
1397/4/26سه شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۷05:4107:1214:0817:4321:0321:2222:1301:22
1397/4/27چهارشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۷06:4208:1315:0818:4322:0222:2123:1202:22
1397/4/28پنجشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۷07:4309:1316:0819:4323:0223:2100:1203:22
1397/4/29جمعه ۲۹ تیر ۱۳۹۷08:4310:1417:0820:4400:0200:2001:1104:22
1397/4/30شنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۷09:4411:1518:0821:4401:0101:2002:1005:23
1397/4/31یکشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۷10:4512:1519:0822:4402:0102:1903:1006:23