اوقات شرعی به افق خانه زنیان
امروز : پنجشنبه ۶ تیر ۱۳۹۸

امروز
۶ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:29
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:03
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:04
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:39
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:06
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:25
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:18
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:17
اوقات شرعی خانه زنیان

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق خانه زنیان

جمعه
۷ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:30
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:04
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:05
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:39
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:06
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:25
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:18
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:18
شنبه
۸ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:30
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:04
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:05
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:40
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:06
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:25
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:18
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:18
یکشنبه
۹ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:30
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:04
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:05
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:40
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:06
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:25
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:18
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:18
دوشنبه
۱۰ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:31
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:05
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:05
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:40
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:06
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:25
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:18
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:18
سه شنبه
۱۱ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:31
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:05
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:05
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:40
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:06
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:25
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:18
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:19
چهارشنبه
۱۲ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:32
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:05
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:06
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:40
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:06
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:25
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:17
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:19
اوقات شرعی تیر ماه به افق خانه زنیان
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/4/1شنبه ۱ تیر ۱۳۹۸04:2806:0213:0316:3820:0520:2421:1700:16
1398/4/2یکشنبه ۲ تیر ۱۳۹۸05:2807:0214:0417:3821:0521:2422:1701:17
1398/4/3دوشنبه ۳ تیر ۱۳۹۸06:2808:0215:0418:3822:0522:2523:1702:17
1398/4/4سه شنبه ۴ تیر ۱۳۹۸07:2809:0316:0419:3923:0523:2500:1703:17
1398/4/5چهارشنبه ۵ تیر ۱۳۹۸08:2910:0317:0420:3900:0600:2501:1804:17
1398/4/6پنجشنبه ۶ تیر ۱۳۹۸09:2911:0318:0421:3901:0601:2502:1805:17
1398/4/7جمعه ۷ تیر ۱۳۹۸10:3012:0419:0522:3902:0602:2503:1806:18
1398/4/8شنبه ۸ تیر ۱۳۹۸11:3013:0420:0523:4003:0603:2504:1807:18
1398/4/9یکشنبه ۹ تیر ۱۳۹۸12:3014:0421:0500:4004:0604:2505:1808:18
1398/4/10دوشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۸13:3115:0522:0501:4005:0605:2506:1809:18
1398/4/11سه شنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۸14:3116:0523:0502:4006:0606:2507:1810:19
1398/4/12چهارشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۸15:3217:0500:0603:4007:0607:2508:1711:19
1398/4/13پنجشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۸16:3218:0601:0604:4108:0608:2509:1712:19
1398/4/14جمعه ۱۴ تیر ۱۳۹۸17:3319:0602:0605:4109:0609:2510:1713:19
1398/4/15شنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۸18:3320:0703:0606:4110:0610:2511:1714:20
1398/4/16یکشنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۸19:3421:0704:0607:4111:0511:2512:1715:20
1398/4/17دوشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۸20:3522:0805:0708:4212:0512:2413:1616:20
1398/4/18سه شنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۸21:3523:0806:0709:4213:0513:2414:1617:20
1398/4/19چهارشنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۸22:3600:0907:0710:4214:0514:2415:1618:20
1398/4/20پنجشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۸23:3701:0908:0711:4215:0515:2416:1519:21
1398/4/21جمعه ۲۱ تیر ۱۳۹۸00:3702:1009:0712:4216:0416:2317:1520:21
1398/4/22شنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۸01:3803:1010:0713:4317:0417:2318:1521:21
1398/4/23یکشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۸02:3904:1111:0714:4318:0418:2319:1422:21
1398/4/24دوشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۸03:3905:1112:0715:4319:0419:2220:1423:22
1398/4/25سه شنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۸04:4006:1213:0816:4320:0320:2221:1300:22
1398/4/26چهارشنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۸05:4107:1214:0817:4321:0321:2222:1301:22
1398/4/27پنجشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۸06:4208:1315:0818:4322:0222:2123:1202:22
1398/4/28جمعه ۲۸ تیر ۱۳۹۸07:4209:1316:0819:4323:0223:2100:1203:22
1398/4/29شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۸08:4310:1417:0820:4400:0200:2001:1104:22
1398/4/30یکشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۸09:4411:1418:0821:4401:0101:2002:1005:23
1398/4/31دوشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۸10:4512:1519:0822:4402:0102:1903:1006:23