اوقات شرعی به افق بندامیر
امروز : پنجشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۷

امروز
۲۸ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:39
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:10
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:05
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:41
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:59
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:18
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:09
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:19
اوقات شرعی بندامیر

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق بندامیر

جمعه
۲۹ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:40
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:11
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:05
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:41
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:59
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:18
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:08
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:20
شنبه
۳۰ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:41
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:11
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:05
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:41
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:58
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:17
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:08
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:20
یکشنبه
۳۱ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:42
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:12
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:05
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:41
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:58
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:17
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:07
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:20
دوشنبه
۱ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:43
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:13
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:05
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:41
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:57
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:16
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:06
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:20
سه شنبه
۲ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:43
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:13
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:05
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:41
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:57
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:15
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:06
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:20
چهارشنبه
۳ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:44
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:14
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:05
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:41
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:56
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:15
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:05
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:20
اوقات شرعی تیر ماه به افق بندامیر
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/4/1جمعه ۱ تیر ۱۳۹۷04:2405:5913:0116:3520:0220:2221:1500:13
1397/4/2شنبه ۲ تیر ۱۳۹۷05:2506:5914:0117:3621:0321:2222:1501:14
1397/4/3یکشنبه ۳ تیر ۱۳۹۷06:2507:5915:0118:3622:0322:2223:1502:14
1397/4/4دوشنبه ۴ تیر ۱۳۹۷07:2509:0016:0119:3623:0323:2200:1503:14
1397/4/5سه شنبه ۵ تیر ۱۳۹۷08:2610:0017:0120:3600:0300:2201:1504:14
1397/4/6چهارشنبه ۶ تیر ۱۳۹۷09:2611:0018:0221:3701:0301:2202:1505:15
1397/4/7پنجشنبه ۷ تیر ۱۳۹۷10:2612:0019:0222:3702:0302:2203:1506:15
1397/4/8جمعه ۸ تیر ۱۳۹۷11:2713:0120:0223:3703:0303:2204:1507:15
1397/4/9شنبه ۹ تیر ۱۳۹۷12:2714:0121:0200:3704:0304:2305:1508:15
1397/4/10یکشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۷13:2815:0222:0201:3705:0305:2206:1509:15
1397/4/11دوشنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۷14:2816:0223:0302:3806:0306:2207:1510:16
1397/4/12سه شنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۷15:2917:0200:0303:3807:0307:2208:1511:16
1397/4/13چهارشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۷16:2918:0301:0304:3808:0308:2209:1512:16
1397/4/14پنجشنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۷17:3019:0302:0305:3809:0309:2210:1513:16
1397/4/15جمعه ۱۵ تیر ۱۳۹۷18:3020:0403:0306:3910:0310:2211:1414:17
1397/4/16شنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۷19:3121:0404:0407:3911:0311:2212:1415:17
1397/4/17یکشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۷20:3222:0505:0408:3912:0312:2213:1416:17
1397/4/18دوشنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۷21:3223:0506:0409:3913:0213:2214:1417:17
1397/4/19سه شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۷22:3300:0607:0410:3914:0214:2115:1318:18
1397/4/20چهارشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۷23:3401:0608:0411:4015:0215:2116:1319:18
1397/4/21پنجشنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۷00:3402:0709:0412:4016:0216:2117:1220:18
1397/4/22جمعه ۲۲ تیر ۱۳۹۷01:3503:0710:0413:4017:0117:2018:1221:18
1397/4/23شنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۷02:3604:0811:0414:4018:0118:2019:1222:18
1397/4/24یکشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۷03:3605:0812:0515:4019:0119:2020:1123:19
1397/4/25دوشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۷04:3706:0913:0516:4020:0020:1921:1100:19
1397/4/26سه شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۷05:3807:0914:0517:4121:0021:1922:1001:19
1397/4/27چهارشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۷06:3908:1015:0518:4122:0022:1923:1002:19
1397/4/28پنجشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۷07:3909:1016:0519:4122:5923:1800:0903:19
1397/4/29جمعه ۲۹ تیر ۱۳۹۷08:4010:1117:0520:4123:5900:1801:0804:20
1397/4/30شنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۷09:4111:1118:0521:4100:5801:1702:0805:20
1397/4/31یکشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۷10:4212:1219:0522:4101:5802:1703:0706:20