اوقات شرعی به افق بندامیر
امروز : شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۸

امروز
۲۹ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:40
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:11
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:05
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:41
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:59
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:18
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:09
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:19
اوقات شرعی بندامیر

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق بندامیر

یکشنبه
۳۰ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:41
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:11
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:05
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:41
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:58
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:17
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:08
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:20
دوشنبه
۳۱ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:42
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:12
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:05
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:41
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:58
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:17
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:07
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:20
سه شنبه
۱ مرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:42
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:12
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:05
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:41
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:57
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:16
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:07
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:20
چهارشنبه
۲ مرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:43
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:13
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:05
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:41
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:57
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:16
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:06
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:20
پنجشنبه
۳ مرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:44
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:14
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:05
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:41
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:56
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:15
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:05
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:20
جمعه
۴ مرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:45
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:14
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:05
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:41
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:56
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:14
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:04
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:20
اوقات شرعی تیر ماه به افق بندامیر
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/4/1شنبه ۱ تیر ۱۳۹۸04:2405:5913:0116:3520:0220:2221:1500:13
1398/4/2یکشنبه ۲ تیر ۱۳۹۸05:2506:5914:0117:3621:0321:2222:1501:14
1398/4/3دوشنبه ۳ تیر ۱۳۹۸06:2507:5915:0118:3622:0322:2223:1502:14
1398/4/4سه شنبه ۴ تیر ۱۳۹۸07:2508:5916:0119:3623:0323:2200:1503:14
1398/4/5چهارشنبه ۵ تیر ۱۳۹۸08:2510:0017:0120:3600:0300:2201:1504:14
1398/4/6پنجشنبه ۶ تیر ۱۳۹۸09:2611:0018:0221:3601:0301:2202:1505:14
1398/4/7جمعه ۷ تیر ۱۳۹۸10:2612:0019:0222:3702:0302:2203:1506:15
1398/4/8شنبه ۸ تیر ۱۳۹۸11:2713:0120:0223:3703:0303:2204:1507:15
1398/4/9یکشنبه ۹ تیر ۱۳۹۸12:2714:0121:0200:3704:0304:2305:1508:15
1398/4/10دوشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۸13:2815:0122:0201:3705:0305:2306:1509:15
1398/4/11سه شنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۸14:2816:0223:0302:3806:0306:2207:1510:16
1398/4/12چهارشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۸15:2917:0200:0303:3807:0307:2208:1511:16
1398/4/13پنجشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۸16:2918:0301:0304:3808:0308:2209:1512:16
1398/4/14جمعه ۱۴ تیر ۱۳۹۸17:3019:0302:0305:3809:0309:2210:1513:16
1398/4/15شنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۸18:3020:0403:0306:3810:0310:2211:1414:17
1398/4/16یکشنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۸19:3121:0404:0307:3911:0311:2212:1415:17
1398/4/17دوشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۸20:3122:0405:0408:3912:0312:2213:1416:17
1398/4/18سه شنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۸21:3223:0506:0409:3913:0213:2214:1417:17
1398/4/19چهارشنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۸22:3300:0507:0410:3914:0214:2115:1318:17
1398/4/20پنجشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۸23:3301:0608:0411:3915:0215:2116:1319:18
1398/4/21جمعه ۲۱ تیر ۱۳۹۸00:3402:0609:0412:4016:0216:2117:1320:18
1398/4/22شنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۸01:3503:0710:0413:4017:0217:2118:1221:18
1398/4/23یکشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۸02:3504:0711:0414:4018:0118:2019:1222:18
1398/4/24دوشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۸03:3605:0812:0515:4019:0119:2020:1123:19
1398/4/25سه شنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۸04:3706:0913:0516:4020:0120:1921:1100:19
1398/4/26چهارشنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۸05:3807:0914:0517:4021:0021:1922:1001:19
1398/4/27پنجشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۸06:3808:1015:0518:4122:0022:1923:1002:19
1398/4/28جمعه ۲۸ تیر ۱۳۹۸07:3909:1016:0519:4122:5923:1800:0903:19
1398/4/29شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۸08:4010:1117:0520:4123:5900:1801:0904:19
1398/4/30یکشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۸09:4111:1118:0521:4100:5801:1702:0805:20
1398/4/31دوشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۸10:4212:1219:0522:4101:5802:1703:0706:20