اوقات شرعی به افق سپیدان
امروز : جمعه ۲۹ تیر ۱۳۹۷

امروز
۲۹ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:42
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:13
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:08
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:45
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:03
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:22
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:13
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:23
اوقات شرعی سپیدان

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق سپیدان

شنبه
۳۰ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:43
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:14
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:09
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:46
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:03
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:22
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:13
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:23
یکشنبه
۳۱ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:44
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:14
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:09
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:46
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:02
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:21
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:12
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:23
دوشنبه
۱ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:44
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:15
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:09
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:46
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:02
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:21
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:11
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:23
سه شنبه
۲ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:45
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:16
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:09
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:46
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:01
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:20
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:11
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:23
چهارشنبه
۳ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:46
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:16
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:09
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:46
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:01
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:19
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:10
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:23
پنجشنبه
۴ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:47
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:17
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:09
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:46
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:00
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:19
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:09
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:24
اوقات شرعی تیر ماه به افق سپیدان
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/4/1جمعه ۱ تیر ۱۳۹۷04:2606:0113:0416:4020:0720:2721:2000:16
1397/4/2شنبه ۲ تیر ۱۳۹۷05:2607:0114:0417:4021:0721:2722:2001:17
1397/4/3یکشنبه ۳ تیر ۱۳۹۷06:2608:0215:0418:4122:0722:2723:2002:17
1397/4/4دوشنبه ۴ تیر ۱۳۹۷07:2709:0216:0519:4123:0823:2700:2003:17
1397/4/5سه شنبه ۵ تیر ۱۳۹۷08:2710:0217:0520:4100:0800:2701:2004:17
1397/4/6چهارشنبه ۶ تیر ۱۳۹۷09:2711:0218:0521:4101:0801:2702:2005:18
1397/4/7پنجشنبه ۷ تیر ۱۳۹۷10:2812:0319:0522:4102:0802:2703:2006:18
1397/4/8جمعه ۸ تیر ۱۳۹۷11:2813:0320:0623:4203:0803:2704:2007:18
1397/4/9شنبه ۹ تیر ۱۳۹۷12:2914:0321:0600:4204:0804:2705:2008:18
1397/4/10یکشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۷13:2915:0422:0601:4205:0805:2706:2009:19
1397/4/11دوشنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۷14:3016:0423:0602:4206:0806:2707:2010:19
1397/4/12سه شنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۷15:3017:0500:0603:4307:0807:2708:2011:19
1397/4/13چهارشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۷16:3118:0501:0604:4308:0808:2709:2012:19
1397/4/14پنجشنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۷17:3119:0502:0705:4309:0809:2710:2013:19
1397/4/15جمعه ۱۵ تیر ۱۳۹۷18:3220:0603:0706:4310:0810:2711:2014:20
1397/4/16شنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۷19:3221:0604:0707:4311:0711:2712:1915:20
1397/4/17یکشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۷20:3322:0705:0708:4412:0712:2713:1916:20
1397/4/18دوشنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۷21:3423:0706:0709:4413:0713:2614:1917:20
1397/4/19سه شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۷22:3400:0807:0710:4414:0714:2615:1818:21
1397/4/20چهارشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۷23:3501:0808:0811:4415:0715:2616:1819:21
1397/4/21پنجشنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۷00:3602:0909:0812:4416:0616:2517:1820:21
1397/4/22جمعه ۲۲ تیر ۱۳۹۷01:3603:0910:0813:4517:0617:2518:1721:21
1397/4/23شنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۷02:3704:1011:0814:4518:0618:2519:1722:21
1397/4/24یکشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۷03:3805:1012:0815:4519:0519:2420:1623:22
1397/4/25دوشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۷04:3906:1113:0816:4520:0520:2421:1600:22
1397/4/26سه شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۷05:3907:1214:0817:4521:0521:2422:1501:22
1397/4/27چهارشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۷06:4008:1215:0818:4522:0422:2323:1502:22
1397/4/28پنجشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۷07:4109:1316:0819:4523:0423:2300:1403:22
1397/4/29جمعه ۲۹ تیر ۱۳۹۷08:4210:1317:0820:4500:0300:2201:1304:23
1397/4/30شنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۷09:4311:1418:0921:4601:0301:2202:1305:23
1397/4/31یکشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۷10:4412:1419:0922:4602:0202:2103:1206:23