اوقات شرعی به افق هشترود
امروز : جمعه ۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

امروز
۶ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:59
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:33
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:20
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:05
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:07
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:26
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:19
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:33
اوقات شرعی هشترود

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق هشترود

شنبه
۷ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:57
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:32
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:20
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:05
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:08
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:27
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:20
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:32
یکشنبه
۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:56
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:31
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:19
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:06
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:08
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:28
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:22
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:32
دوشنبه
۹ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:54
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:30
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:19
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:06
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:09
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:29
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:23
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:32
سه شنبه
۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:53
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:28
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:19
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:06
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:10
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:30
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:24
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:31
چهارشنبه
۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:51
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:27
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:19
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:06
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:11
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:31
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:25
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:31
پنجشنبه
۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:50
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:26
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:19
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:06
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:12
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:32
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:26
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:31
اوقات شرعی اردیبهشت ماه به افق هشترود
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/2/1یکشنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۸05:0706:4013:2117:0420:0220:2121:1300:35
1398/2/2دوشنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۸06:0507:3814:2018:0521:0321:2222:1501:34
1398/2/3سه شنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۸07:0408:3715:2019:0522:0422:2323:1602:34
1398/2/4چهارشنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۸08:0209:3616:2020:0523:0523:2400:1703:34
1398/2/5پنجشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۸09:0110:3517:2021:0500:0600:2501:1804:33
1398/2/6جمعه ۶ اردیبهشت ۱۳۹۸09:5911:3318:2022:0501:0701:2602:1905:33
1398/2/7شنبه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۸10:5712:3219:2023:0502:0802:2703:2006:32
1398/2/8یکشنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۸11:5613:3120:1900:0603:0803:2804:2207:32
1398/2/9دوشنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۸12:5414:3021:1901:0604:0904:2905:2308:32
1398/2/10سه شنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۸13:5315:2822:1902:0605:1005:3006:2409:31
1398/2/11چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸14:5116:2723:1903:0606:1106:3107:2510:31
1398/2/12پنجشنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۸15:5017:2600:1904:0607:1207:3208:2611:31
1398/2/13جمعه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۸16:4818:2501:1905:0608:1308:3309:2712:31
1398/2/14شنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸17:4719:2402:1906:0709:1409:3410:2913:30
1398/2/15یکشنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸18:4520:2303:1907:0710:1510:3511:3014:30
1398/2/16دوشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۸19:4421:2204:1808:0711:1611:3612:3115:30
1398/2/17سه شنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸20:4222:2105:1809:0712:1712:3713:3216:29
1398/2/18چهارشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸21:4123:2006:1810:0713:1713:3814:3317:29
1398/2/19پنجشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۸22:3900:1907:1811:0714:1814:3915:3418:29
1398/2/20جمعه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۸23:3801:1808:1812:0815:1915:4016:3619:29
1398/2/21شنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۸00:3702:1709:1813:0816:2016:4117:3720:28
1398/2/22یکشنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸01:3503:1610:1814:0817:2117:4118:3821:28
1398/2/23دوشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۸02:3404:1511:1815:0818:2218:4219:3922:28
1398/2/24سه شنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۸03:3305:1412:1816:0819:2319:4320:4023:28
1398/2/25چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸04:3106:1313:1817:0920:2420:4421:4100:28
1398/2/26پنجشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۸05:3007:1214:1818:0921:2421:4522:4201:27
1398/2/27جمعه ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۸06:2908:1115:1819:0922:2522:4623:4402:27
1398/2/28شنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۸07:2809:1116:1820:0923:2623:4700:4503:27
1398/2/29یکشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۸08:2710:1017:1821:0900:2700:4801:4604:27
1398/2/30دوشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸09:2511:0918:1822:1001:2801:4902:4705:27
1398/2/31سه شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸10:2412:0819:1823:1002:2902:5003:4806:26