اوقات شرعی به افق قادرآباد
امروز : دوشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۹

امروز
۱۲ خرداد ۱۳۹۹
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:22
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:56
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:55
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:31
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:54
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:13
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:06
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:08
اوقات شرعی قادرآباد

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق قادرآباد

سه شنبه
۱۳ خرداد ۱۳۹۹
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:22
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:55
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:55
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:32
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:55
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:14
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:06
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:08
چهارشنبه
۱۴ خرداد ۱۳۹۹
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:22
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:55
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:55
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:32
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:55
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:14
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:07
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:08
پنجشنبه
۱۵ خرداد ۱۳۹۹
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:21
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:55
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:55
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:32
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:56
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:15
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:08
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:09
جمعه
۱۶ خرداد ۱۳۹۹
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:21
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:55
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:55
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:32
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:56
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:16
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:08
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:09
شنبه
۱۷ خرداد ۱۳۹۹
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:21
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:55
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:56
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:32
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:57
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:16
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:09
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:09
یکشنبه
۱۸ خرداد ۱۳۹۹
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:20
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:55
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:56
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:32
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:57
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:16
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:09
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:09
اوقات شرعی خرداد ماه به افق قادرآباد
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1399/3/1پنجشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۹04:2906:0012:5416:3119:4820:0720:5800:08
1399/3/2جمعه ۲ خرداد ۱۳۹۹04:2805:5912:5416:3119:4820:0720:5800:08
1399/3/3شنبه ۳ خرداد ۱۳۹۹04:2705:5912:5416:3119:4920:0820:5900:08
1399/3/4یکشنبه ۴ خرداد ۱۳۹۹04:2705:5812:5416:3119:5020:0921:0000:08
1399/3/5دوشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۹04:2605:5812:5416:3119:5020:0921:0100:08
1399/3/6سه شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۹04:2505:5712:5416:3119:5120:1021:0100:08
1399/3/7چهارشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۹04:2505:5712:5416:3119:5120:1021:0200:08
1399/3/8پنجشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۹04:2405:5712:5416:3119:5220:1121:0300:08
1399/3/9جمعه ۹ خرداد ۱۳۹۹04:2405:5612:5416:3119:5320:1221:0400:08
1399/3/10شنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۹04:2305:5612:5516:3119:5320:1221:0400:08
1399/3/11یکشنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۹04:2305:5612:5516:3119:5420:1321:0500:08
1399/3/12دوشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۹04:2205:5612:5516:3119:5420:1321:0600:08
1399/3/13سه شنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۹04:2205:5512:5516:3219:5520:1421:0600:08
1399/3/14چهارشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۹04:2205:5512:5516:3219:5520:1421:0700:08
1399/3/15پنجشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۹04:2105:5512:5516:3219:5620:1521:0800:09
1399/3/16جمعه ۱۶ خرداد ۱۳۹۹04:2105:5512:5516:3219:5620:1621:0800:09
1399/3/17شنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۹04:2105:5512:5616:3219:5720:1621:0900:09
1399/3/18یکشنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۹04:2005:5512:5616:3219:5720:1621:0900:09
1399/3/19دوشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۹04:2005:5512:5616:3219:5820:1721:1000:09
1399/3/20سه شنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۹04:2005:5512:5616:3319:5820:1721:1000:09
1399/3/21چهارشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۹04:2005:5512:5616:3319:5820:1821:1100:09
1399/3/22پنجشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۹04:2005:5512:5716:3319:5920:1821:1100:09
1399/3/23جمعه ۲۳ خرداد ۱۳۹۹04:2005:5512:5716:3319:5920:1921:1200:09
1399/3/24شنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۹04:2005:5512:5716:3320:0020:1921:1200:10
1399/3/25یکشنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۹04:2005:5512:5716:3320:0020:1921:1300:10
1399/3/26دوشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۹04:2005:5512:5716:3420:0020:2021:1300:10
1399/3/27سه شنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۹04:2005:5512:5816:3420:0120:2021:1300:10
1399/3/28چهارشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۹04:2005:5512:5816:3420:0120:2021:1400:10
1399/3/29پنجشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۹04:2005:5512:5816:3420:0120:2121:1400:11
1399/3/30جمعه ۳۰ خرداد ۱۳۹۹04:2005:5512:5816:3420:0120:2121:1400:11
1399/3/31شنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۹04:2005:5612:5916:3520:0220:2121:1400:11