اوقات شرعی به افق سده فارس
امروز : جمعه ۲۹ تیر ۱۳۹۷

امروز
۲۹ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:39
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:12
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:08
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:46
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:04
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:22
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:14
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:21
اوقات شرعی سده فارس

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق سده فارس

شنبه
۳۰ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:40
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:12
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:08
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:46
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:03
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:22
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:13
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:22
یکشنبه
۳۱ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:41
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:13
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:08
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:46
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:03
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:21
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:13
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:22
دوشنبه
۱ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:42
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:13
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:08
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:46
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:02
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:21
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:12
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:22
سه شنبه
۲ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:43
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:14
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:08
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:46
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:01
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:20
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:11
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:22
چهارشنبه
۳ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:44
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:15
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:08
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:46
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:01
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:20
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:10
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:22
پنجشنبه
۴ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:45
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:15
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:08
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:46
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:00
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:19
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:10
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:22
اوقات شرعی تیر ماه به افق سده فارس
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/4/1جمعه ۱ تیر ۱۳۹۷04:2305:5913:0316:4020:0720:2721:2100:15
1397/4/2شنبه ۲ تیر ۱۳۹۷05:2306:5914:0317:4121:0821:2722:2101:15
1397/4/3یکشنبه ۳ تیر ۱۳۹۷06:2408:0015:0418:4122:0822:2723:2102:16
1397/4/4دوشنبه ۴ تیر ۱۳۹۷07:2409:0016:0419:4123:0823:2700:2103:16
1397/4/5سه شنبه ۵ تیر ۱۳۹۷08:2410:0017:0420:4100:0800:2801:2104:16
1397/4/6چهارشنبه ۶ تیر ۱۳۹۷09:2511:0118:0421:4201:0801:2802:2105:16
1397/4/7پنجشنبه ۷ تیر ۱۳۹۷10:2512:0119:0522:4202:0802:2803:2106:17
1397/4/8جمعه ۸ تیر ۱۳۹۷11:2613:0120:0523:4203:0803:2804:2107:17
1397/4/9شنبه ۹ تیر ۱۳۹۷12:2614:0221:0500:4204:0804:2805:2108:17
1397/4/10یکشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۷13:2615:0222:0501:4205:0805:2806:2109:17
1397/4/11دوشنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۷14:2716:0223:0502:4306:0806:2807:2110:18
1397/4/12سه شنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۷15:2817:0300:0603:4307:0807:2808:2111:18
1397/4/13چهارشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۷16:2818:0301:0604:4308:0808:2709:2112:18
1397/4/14پنجشنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۷17:2919:0402:0605:4309:0809:2710:2113:18
1397/4/15جمعه ۱۵ تیر ۱۳۹۷18:2920:0403:0606:4410:0810:2711:2014:19
1397/4/16شنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۷19:3021:0504:0607:4411:0811:2712:2015:19
1397/4/17یکشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۷20:3022:0505:0608:4412:0812:2713:2016:19
1397/4/18دوشنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۷21:3123:0606:0709:4413:0713:2714:1917:19
1397/4/19سه شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۷22:3200:0607:0710:4414:0714:2615:1918:19
1397/4/20چهارشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۷23:3301:0708:0711:4415:0715:2616:1919:20
1397/4/21پنجشنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۷00:3302:0709:0712:4516:0716:2617:1820:20
1397/4/22جمعه ۲۲ تیر ۱۳۹۷01:3403:0810:0713:4517:0617:2518:1821:20
1397/4/23شنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۷02:3504:0811:0714:4518:0618:2519:1722:20
1397/4/24یکشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۷03:3505:0912:0715:4519:0619:2520:1723:21
1397/4/25دوشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۷04:3606:0913:0716:4520:0520:2421:1600:21
1397/4/26سه شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۷05:3707:1014:0717:4521:0521:2422:1601:21
1397/4/27چهارشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۷06:3808:1015:0818:4522:0422:2323:1502:21
1397/4/28پنجشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۷07:3909:1116:0819:4623:0423:2300:1503:21
1397/4/29جمعه ۲۹ تیر ۱۳۹۷08:3910:1217:0820:4600:0400:2201:1404:21
1397/4/30شنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۷09:4011:1218:0821:4601:0301:2202:1305:22
1397/4/31یکشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۷10:4112:1319:0822:4602:0302:2103:1306:22