اوقات شرعی به افق خسروشیرین
امروز : شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۸

امروز
۲۹ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:39
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:12
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:08
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:47
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:05
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:24
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:16
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:22
اوقات شرعی خسروشیرین

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق خسروشیرین

یکشنبه
۳۰ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:40
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:12
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:08
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:47
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:04
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:23
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:15
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:22
دوشنبه
۳۱ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:41
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:13
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:08
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:47
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:04
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:23
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:14
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:22
سه شنبه
۱ مرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:42
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:13
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:08
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:47
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:03
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:22
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:13
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:23
چهارشنبه
۲ مرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:43
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:14
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:09
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:47
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:03
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:22
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:13
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:23
پنجشنبه
۳ مرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:44
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:15
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:09
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:47
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:02
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:21
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:12
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:23
جمعه
۴ مرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:44
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:15
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:09
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:47
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:01
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:20
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:11
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:23
اوقات شرعی تیر ماه به افق خسروشیرین
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/4/1شنبه ۱ تیر ۱۳۹۸04:2305:5913:0416:4220:0920:2821:2200:16
1398/4/2یکشنبه ۲ تیر ۱۳۹۸05:2307:0014:0417:4221:0921:2822:2201:16
1398/4/3دوشنبه ۳ تیر ۱۳۹۸06:2408:0015:0418:4222:0922:2823:2202:16
1398/4/4سه شنبه ۴ تیر ۱۳۹۸07:2409:0016:0519:4223:0923:2900:2203:16
1398/4/5چهارشنبه ۵ تیر ۱۳۹۸08:2410:0017:0520:4200:0900:2901:2304:17
1398/4/6پنجشنبه ۶ تیر ۱۳۹۸09:2511:0118:0521:4301:0901:2902:2305:17
1398/4/7جمعه ۷ تیر ۱۳۹۸10:2512:0119:0522:4302:0902:2903:2306:17
1398/4/8شنبه ۸ تیر ۱۳۹۸11:2513:0120:0523:4303:0903:2904:2307:17
1398/4/9یکشنبه ۹ تیر ۱۳۹۸12:2614:0221:0600:4304:0904:2905:2308:18
1398/4/10دوشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۸13:2615:0222:0601:4405:0905:2906:2309:18
1398/4/11سه شنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۸14:2716:0323:0602:4406:0906:2907:2210:18
1398/4/12چهارشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۸15:2717:0300:0603:4407:0907:2908:2211:18
1398/4/13پنجشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۸16:2818:0301:0604:4408:0908:2909:2212:19
1398/4/14جمعه ۱۴ تیر ۱۳۹۸17:2819:0402:0705:4409:0909:2910:2213:19
1398/4/15شنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۸18:2920:0403:0706:4510:0910:2811:2214:19
1398/4/16یکشنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۸19:3021:0504:0707:4511:0911:2812:2215:19
1398/4/17دوشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۸20:3022:0505:0708:4512:0912:2813:2116:20
1398/4/18سه شنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۸21:3123:0606:0709:4513:0913:2814:2117:20
1398/4/19چهارشنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۸22:3200:0607:0710:4514:0814:2815:2118:20
1398/4/20پنجشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۸23:3201:0708:0711:4615:0815:2716:2019:20
1398/4/21جمعه ۲۱ تیر ۱۳۹۸00:3302:0709:0812:4616:0816:2717:2020:20
1398/4/22شنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۸01:3403:0810:0813:4617:0817:2718:1921:21
1398/4/23یکشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۸02:3504:0811:0814:4618:0718:2619:1922:21
1398/4/24دوشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۸03:3505:0912:0815:4619:0719:2620:1823:21
1398/4/25سه شنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۸04:3606:0913:0816:4620:0620:2621:1800:21
1398/4/26چهارشنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۸05:3707:1014:0817:4621:0621:2522:1701:21
1398/4/27پنجشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۸06:3808:1115:0818:4722:0622:2523:1702:22
1398/4/28جمعه ۲۸ تیر ۱۳۹۸07:3809:1116:0819:4723:0523:2400:1603:22
1398/4/29شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۸08:3910:1217:0820:4700:0500:2401:1604:22
1398/4/30یکشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۸09:4011:1218:0821:4701:0401:2302:1505:22
1398/4/31دوشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۸10:4112:1319:0822:4702:0402:2303:1406:22