اوقات شرعی به افق اقلید
امروز : پنجشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۷

امروز
۲۸ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:36
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:08
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:06
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:44
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:02
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:21
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:13
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:19
اوقات شرعی اقلید

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق اقلید

جمعه
۲۹ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:37
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:09
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:06
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:44
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:02
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:21
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:13
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:19
شنبه
۳۰ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:38
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:10
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:06
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:44
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:01
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:20
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:12
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:19
یکشنبه
۳۱ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:38
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:10
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:06
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:44
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:01
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:20
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:11
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:20
دوشنبه
۱ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:39
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:11
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:06
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:44
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:00
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:19
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:11
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:20
سه شنبه
۲ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:40
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:11
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:06
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:44
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:00
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:19
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:10
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:20
چهارشنبه
۳ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:41
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:12
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:06
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:44
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:59
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:18
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:09
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:20
اوقات شرعی تیر ماه به افق اقلید
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/4/1جمعه ۱ تیر ۱۳۹۷04:2005:5713:0116:3920:0620:2521:1900:13
1397/4/2شنبه ۲ تیر ۱۳۹۷05:2106:5714:0117:3921:0621:2622:2001:13
1397/4/3یکشنبه ۳ تیر ۱۳۹۷06:2107:5715:0218:3922:0622:2623:2002:13
1397/4/4دوشنبه ۴ تیر ۱۳۹۷07:2108:5716:0219:4023:0623:2600:2003:14
1397/4/5سه شنبه ۵ تیر ۱۳۹۷08:2209:5817:0220:4000:0600:2601:2004:14
1397/4/6چهارشنبه ۶ تیر ۱۳۹۷09:2210:5818:0221:4001:0601:2602:2005:14
1397/4/7پنجشنبه ۷ تیر ۱۳۹۷10:2211:5819:0222:4002:0702:2603:2006:14
1397/4/8جمعه ۸ تیر ۱۳۹۷11:2312:5920:0323:4003:0703:2604:2007:15
1397/4/9شنبه ۹ تیر ۱۳۹۷12:2313:5921:0300:4104:0704:2605:2008:15
1397/4/10یکشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۷13:2414:5922:0301:4105:0705:2606:2009:15
1397/4/11دوشنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۷14:2416:0023:0302:4106:0706:2607:2010:15
1397/4/12سه شنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۷15:2517:0000:0303:4107:0707:2608:2011:16
1397/4/13چهارشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۷16:2518:0101:0404:4208:0608:2609:1912:16
1397/4/14پنجشنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۷17:2619:0102:0405:4209:0609:2610:1913:16
1397/4/15جمعه ۱۵ تیر ۱۳۹۷18:2620:0203:0406:4210:0610:2611:1914:16
1397/4/16شنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۷19:2721:0204:0407:4211:0611:2612:1915:17
1397/4/17یکشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۷20:2822:0305:0408:4212:0612:2513:1816:17
1397/4/18دوشنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۷21:2823:0306:0409:4213:0613:2514:1817:17
1397/4/19سه شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۷22:2900:0407:0510:4314:0514:2515:1818:17
1397/4/20چهارشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۷23:3001:0408:0511:4315:0515:2516:1719:17
1397/4/21پنجشنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۷00:3002:0509:0512:4316:0516:2417:1720:18
1397/4/22جمعه ۲۲ تیر ۱۳۹۷01:3103:0510:0513:4317:0517:2418:1621:18
1397/4/23شنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۷02:3204:0611:0514:4318:0418:2419:1622:18
1397/4/24یکشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۷03:3305:0612:0515:4319:0419:2320:1623:18
1397/4/25دوشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۷04:3306:0713:0516:4420:0420:2321:1500:19
1397/4/26سه شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۷05:3407:0714:0517:4421:0321:2222:1401:19
1397/4/27چهارشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۷06:3508:0815:0518:4422:0322:2223:1402:19
1397/4/28پنجشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۷07:3609:0816:0619:4423:0223:2100:1303:19
1397/4/29جمعه ۲۹ تیر ۱۳۹۷08:3710:0917:0620:4400:0200:2101:1304:19
1397/4/30شنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۷09:3811:1018:0621:4401:0101:2002:1205:19
1397/4/31یکشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۷10:3812:1019:0622:4402:0102:2003:1106:20