اوقات شرعی به افق آسپاس
امروز : جمعه ۲۹ تیر ۱۳۹۷

امروز
۲۹ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:39
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:11
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:07
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:45
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:02
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:21
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:13
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:21
اوقات شرعی آسپاس

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق آسپاس

شنبه
۳۰ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:40
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:11
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:07
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:45
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:02
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:21
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:12
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:21
یکشنبه
۳۱ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:41
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:12
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:07
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:45
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:01
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:20
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:12
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:21
دوشنبه
۱ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:41
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:13
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:07
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:45
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:01
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:20
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:11
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:21
سه شنبه
۲ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:42
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:13
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:07
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:45
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:00
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:19
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:10
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:21
چهارشنبه
۳ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:43
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:14
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:07
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:45
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:00
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:19
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:09
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:21
پنجشنبه
۴ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:44
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:14
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:07
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:45
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:59
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:18
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:09
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:22
اوقات شرعی تیر ماه به افق آسپاس
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/4/1جمعه ۱ تیر ۱۳۹۷04:2305:5813:0216:3920:0620:2621:2000:14
1397/4/2شنبه ۲ تیر ۱۳۹۷05:2306:5914:0317:4021:0621:2622:2001:15
1397/4/3یکشنبه ۳ تیر ۱۳۹۷06:2307:5915:0318:4022:0722:2623:2002:15
1397/4/4دوشنبه ۴ تیر ۱۳۹۷07:2308:5916:0319:4023:0723:2600:2003:15
1397/4/5سه شنبه ۵ تیر ۱۳۹۷08:2410:0017:0320:4000:0700:2601:2004:15
1397/4/6چهارشنبه ۶ تیر ۱۳۹۷09:2411:0018:0321:4101:0701:2702:2005:16
1397/4/7پنجشنبه ۷ تیر ۱۳۹۷10:2512:0019:0422:4102:0702:2703:2006:16
1397/4/8جمعه ۸ تیر ۱۳۹۷11:2513:0120:0423:4103:0703:2704:2007:16
1397/4/9شنبه ۹ تیر ۱۳۹۷12:2514:0121:0400:4104:0704:2705:2008:16
1397/4/10یکشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۷13:2615:0122:0401:4105:0705:2706:2009:17
1397/4/11دوشنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۷14:2616:0223:0402:4206:0706:2707:2010:17
1397/4/12سه شنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۷15:2717:0200:0503:4207:0707:2708:2011:17
1397/4/13چهارشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۷16:2718:0201:0504:4208:0708:2609:2012:17
1397/4/14پنجشنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۷17:2819:0302:0505:4209:0709:2610:1913:17
1397/4/15جمعه ۱۵ تیر ۱۳۹۷18:2920:0303:0506:4210:0710:2611:1914:18
1397/4/16شنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۷19:2921:0404:0507:4311:0711:2612:1915:18
1397/4/17یکشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۷20:3022:0405:0508:4312:0612:2613:1916:18
1397/4/18دوشنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۷21:3123:0506:0609:4313:0613:2614:1817:18
1397/4/19سه شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۷22:3100:0507:0610:4314:0614:2515:1818:19
1397/4/20چهارشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۷23:3201:0608:0611:4315:0615:2516:1819:19
1397/4/21پنجشنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۷00:3302:0609:0612:4416:0616:2517:1720:19
1397/4/22جمعه ۲۲ تیر ۱۳۹۷01:3303:0710:0613:4417:0517:2418:1721:19
1397/4/23شنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۷02:3404:0711:0614:4418:0518:2419:1622:20
1397/4/24یکشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۷03:3505:0812:0615:4419:0519:2420:1623:20
1397/4/25دوشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۷04:3606:0913:0616:4420:0420:2321:1500:20
1397/4/26سه شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۷05:3607:0914:0717:4421:0421:2322:1501:20
1397/4/27چهارشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۷06:3708:1015:0718:4422:0322:2223:1402:20
1397/4/28پنجشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۷07:3809:1016:0719:4523:0323:2200:1403:20
1397/4/29جمعه ۲۹ تیر ۱۳۹۷08:3910:1117:0720:4500:0200:2101:1304:21
1397/4/30شنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۷09:4011:1118:0721:4501:0201:2102:1205:21
1397/4/31یکشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۷10:4112:1219:0722:4502:0102:2003:1206:21