اوقات شرعی به افق سورمق
امروز : پنجشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۷

امروز
۲۸ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:35
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:08
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:05
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:44
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:02
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:21
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:13
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:18
اوقات شرعی سورمق

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق سورمق

جمعه
۲۹ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:36
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:08
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:05
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:44
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:02
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:21
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:12
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:19
شنبه
۳۰ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:36
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:09
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:05
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:44
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:01
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:20
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:12
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:19
یکشنبه
۳۱ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:37
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:09
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:05
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:44
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:01
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:20
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:11
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:19
دوشنبه
۱ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:38
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:10
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:05
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:44
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:00
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:19
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:10
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:19
سه شنبه
۲ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:39
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:11
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:05
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:44
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:59
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:18
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:10
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:19
چهارشنبه
۳ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:40
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:11
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:05
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:44
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:59
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:18
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:09
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:19
اوقات شرعی تیر ماه به افق سورمق
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/4/1جمعه ۱ تیر ۱۳۹۷04:1905:5613:0116:3920:0620:2521:1900:12
1397/4/2شنبه ۲ تیر ۱۳۹۷05:1906:5614:0117:3921:0621:2522:1901:13
1397/4/3یکشنبه ۳ تیر ۱۳۹۷06:2007:5615:0118:3922:0622:2623:2002:13
1397/4/4دوشنبه ۴ تیر ۱۳۹۷07:2008:5616:0119:3923:0623:2600:2003:13
1397/4/5سه شنبه ۵ تیر ۱۳۹۷08:2009:5717:0120:3900:0600:2601:2004:13
1397/4/6چهارشنبه ۶ تیر ۱۳۹۷09:2110:5718:0221:4001:0601:2602:2005:13
1397/4/7پنجشنبه ۷ تیر ۱۳۹۷10:2111:5719:0222:4002:0602:2603:2006:14
1397/4/8جمعه ۸ تیر ۱۳۹۷11:2212:5820:0223:4003:0603:2604:2007:14
1397/4/9شنبه ۹ تیر ۱۳۹۷12:2213:5821:0200:4004:0604:2605:2008:14
1397/4/10یکشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۷13:2214:5922:0201:4105:0605:2606:2009:14
1397/4/11دوشنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۷14:2315:5923:0302:4106:0606:2607:2010:15
1397/4/12سه شنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۷15:2416:5900:0303:4107:0607:2608:1911:15
1397/4/13چهارشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۷16:2418:0001:0304:4108:0608:2609:1912:15
1397/4/14پنجشنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۷17:2519:0002:0305:4109:0609:2610:1913:15
1397/4/15جمعه ۱۵ تیر ۱۳۹۷18:2520:0103:0306:4210:0610:2511:1914:16
1397/4/16شنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۷19:2621:0104:0407:4211:0611:2512:1915:16
1397/4/17یکشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۷20:2722:0205:0408:4212:0612:2513:1816:16
1397/4/18دوشنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۷21:2723:0206:0409:4213:0513:2514:1817:16
1397/4/19سه شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۷22:2800:0307:0410:4214:0514:2515:1818:17
1397/4/20چهارشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۷23:2901:0308:0411:4315:0515:2416:1719:17
1397/4/21پنجشنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۷00:2902:0409:0412:4316:0516:2417:1720:17
1397/4/22جمعه ۲۲ تیر ۱۳۹۷01:3003:0410:0413:4317:0417:2418:1621:17
1397/4/23شنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۷02:3104:0511:0514:4318:0418:2319:1622:17
1397/4/24یکشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۷03:3205:0512:0515:4319:0419:2320:1523:18
1397/4/25دوشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۷04:3206:0613:0516:4320:0320:2321:1500:18
1397/4/26سه شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۷05:3307:0614:0517:4321:0321:2222:1401:18
1397/4/27چهارشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۷06:3408:0715:0518:4422:0222:2223:1402:18
1397/4/28پنجشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۷07:3509:0816:0519:4423:0223:2100:1303:18
1397/4/29جمعه ۲۹ تیر ۱۳۹۷08:3610:0817:0520:4400:0200:2101:1204:19
1397/4/30شنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۷09:3611:0918:0521:4401:0101:2002:1205:19
1397/4/31یکشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۷10:3712:0919:0522:4402:0102:2003:1106:19