اوقات شرعی به افق سورمق
امروز : پنجشنبه ۶ تیر ۱۳۹۸

امروز
۶ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:21
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:57
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:02
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:40
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:06
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:26
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:20
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:13
اوقات شرعی سورمق

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق سورمق

جمعه
۷ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:21
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:57
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:02
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:40
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:06
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:26
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:20
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:14
شنبه
۸ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:21
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:58
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:02
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:40
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:06
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:26
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:20
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:14
یکشنبه
۹ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:22
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:58
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:02
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:40
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:06
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:26
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:20
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:14
دوشنبه
۱۰ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:22
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:58
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:02
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:41
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:06
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:26
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:20
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:14
سه شنبه
۱۱ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:23
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:59
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:03
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:41
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:06
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:26
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:20
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:15
چهارشنبه
۱۲ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:23
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:59
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:03
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:41
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:06
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:26
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:19
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:15
اوقات شرعی تیر ماه به افق سورمق
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/4/1شنبه ۱ تیر ۱۳۹۸04:1905:5613:0116:3920:0520:2521:1900:12
1398/4/2یکشنبه ۲ تیر ۱۳۹۸05:1906:5614:0117:3921:0621:2522:1901:13
1398/4/3دوشنبه ۳ تیر ۱۳۹۸06:2007:5615:0118:3922:0622:2523:2002:13
1398/4/4سه شنبه ۴ تیر ۱۳۹۸07:2008:5616:0119:3923:0623:2600:2003:13
1398/4/5چهارشنبه ۵ تیر ۱۳۹۸08:2009:5717:0120:3900:0600:2601:2004:13
1398/4/6پنجشنبه ۶ تیر ۱۳۹۸09:2110:5718:0221:4001:0601:2602:2005:13
1398/4/7جمعه ۷ تیر ۱۳۹۸10:2111:5719:0222:4002:0602:2603:2006:14
1398/4/8شنبه ۸ تیر ۱۳۹۸11:2112:5820:0223:4003:0603:2604:2007:14
1398/4/9یکشنبه ۹ تیر ۱۳۹۸12:2213:5821:0200:4004:0604:2605:2008:14
1398/4/10دوشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۸13:2214:5822:0201:4105:0605:2606:2009:14
1398/4/11سه شنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۸14:2315:5923:0302:4106:0606:2607:2010:15
1398/4/12چهارشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۸15:2316:5900:0303:4107:0607:2608:1911:15
1398/4/13پنجشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۸16:2418:0001:0304:4108:0608:2609:1912:15
1398/4/14جمعه ۱۴ تیر ۱۳۹۸17:2519:0002:0305:4109:0609:2610:1913:15
1398/4/15شنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۸18:2520:0103:0306:4210:0610:2511:1914:16
1398/4/16یکشنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۸19:2621:0104:0407:4211:0611:2512:1915:16
1398/4/17دوشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۸20:2622:0205:0408:4212:0612:2513:1816:16
1398/4/18سه شنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۸21:2723:0206:0409:4213:0513:2514:1817:16
1398/4/19چهارشنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۸22:2800:0307:0410:4214:0514:2515:1818:16
1398/4/20پنجشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۸23:2801:0308:0411:4315:0515:2416:1719:17
1398/4/21جمعه ۲۱ تیر ۱۳۹۸00:2902:0409:0412:4316:0516:2417:1720:17
1398/4/22شنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۸01:3003:0410:0413:4317:0417:2418:1621:17
1398/4/23یکشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۸02:3104:0511:0414:4318:0418:2319:1622:17
1398/4/24دوشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۸03:3105:0512:0515:4319:0419:2320:1523:18
1398/4/25سه شنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۸04:3206:0613:0516:4320:0320:2321:1500:18
1398/4/26چهارشنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۸05:3307:0614:0517:4321:0321:2222:1401:18
1398/4/27پنجشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۸06:3408:0715:0518:4322:0322:2223:1402:18
1398/4/28جمعه ۲۸ تیر ۱۳۹۸07:3509:0716:0519:4423:0223:2100:1303:18
1398/4/29شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۸08:3510:0817:0520:4400:0200:2101:1304:19
1398/4/30یکشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۸09:3611:0918:0521:4401:0101:2002:1205:19
1398/4/31دوشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۸10:3712:0919:0522:4402:0102:2003:1106:19