اوقات شرعی به افق جنت آباد
امروز : جمعه ۲۹ تیر ۱۳۹۷

امروز
۲۹ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:36
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:09
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:06
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:45
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:03
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:22
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:14
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:20
اوقات شرعی جنت آباد

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق جنت آباد

شنبه
۳۰ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:37
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:10
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:06
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:45
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:02
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:21
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:13
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:20
یکشنبه
۳۱ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:38
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:10
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:06
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:45
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:02
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:21
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:12
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:20
دوشنبه
۱ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:39
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:11
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:06
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:45
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:01
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:20
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:12
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:20
سه شنبه
۲ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:40
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:11
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:06
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:45
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:01
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:20
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:11
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:20
چهارشنبه
۳ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:41
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:12
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:06
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:45
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:00
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:19
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:10
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:20
پنجشنبه
۴ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:41
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:13
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:06
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:45
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:00
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:18
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:09
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:20
اوقات شرعی تیر ماه به افق جنت آباد
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/4/1جمعه ۱ تیر ۱۳۹۷04:2005:5613:0216:4020:0720:2721:2100:13
1397/4/2شنبه ۲ تیر ۱۳۹۷05:2006:5714:0217:4021:0721:2722:2101:13
1397/4/3یکشنبه ۳ تیر ۱۳۹۷06:2007:5715:0218:4022:0722:2723:2102:14
1397/4/4دوشنبه ۴ تیر ۱۳۹۷07:2008:5716:0219:4123:0723:2700:2103:14
1397/4/5سه شنبه ۵ تیر ۱۳۹۷08:2109:5717:0320:4100:0700:2701:2104:14
1397/4/6چهارشنبه ۶ تیر ۱۳۹۷09:2110:5818:0321:4101:0801:2702:2105:14
1397/4/7پنجشنبه ۷ تیر ۱۳۹۷10:2211:5819:0322:4102:0802:2703:2106:15
1397/4/8جمعه ۸ تیر ۱۳۹۷11:2212:5920:0323:4203:0803:2704:2107:15
1397/4/9شنبه ۹ تیر ۱۳۹۷12:2213:5921:0300:4204:0804:2705:2108:15
1397/4/10یکشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۷13:2314:5922:0401:4205:0805:2706:2109:15
1397/4/11دوشنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۷14:2316:0023:0402:4206:0806:2707:2110:16
1397/4/12سه شنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۷15:2417:0000:0403:4207:0807:2708:2111:16
1397/4/13چهارشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۷16:2518:0101:0404:4308:0808:2709:2112:16
1397/4/14پنجشنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۷17:2519:0102:0405:4309:0709:2710:2113:16
1397/4/15جمعه ۱۵ تیر ۱۳۹۷18:2620:0103:0406:4310:0710:2711:2014:17
1397/4/16شنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۷19:2621:0204:0507:4311:0711:2712:2015:17
1397/4/17یکشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۷20:2722:0205:0508:4312:0712:2613:2016:17
1397/4/18دوشنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۷21:2823:0306:0509:4413:0713:2614:1917:17
1397/4/19سه شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۷22:2800:0307:0510:4414:0714:2615:1918:17
1397/4/20چهارشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۷23:2901:0408:0511:4415:0615:2616:1919:18
1397/4/21پنجشنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۷00:3002:0409:0512:4416:0616:2517:1820:18
1397/4/22جمعه ۲۲ تیر ۱۳۹۷01:3103:0510:0513:4417:0617:2518:1821:18
1397/4/23شنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۷02:3104:0611:0614:4418:0518:2519:1722:18
1397/4/24یکشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۷03:3205:0612:0615:4419:0519:2420:1723:19
1397/4/25دوشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۷04:3306:0713:0616:4520:0520:2421:1600:19
1397/4/26سه شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۷05:3407:0714:0617:4521:0421:2322:1601:19
1397/4/27چهارشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۷06:3508:0815:0618:4522:0422:2323:1502:19
1397/4/28پنجشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۷07:3509:0816:0619:4523:0323:2200:1503:19
1397/4/29جمعه ۲۹ تیر ۱۳۹۷08:3610:0917:0620:4500:0300:2201:1404:20
1397/4/30شنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۷09:3711:1018:0621:4501:0201:2102:1305:20
1397/4/31یکشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۷10:3812:1019:0622:4502:0202:2103:1206:20