اوقات شرعی به افق ایزدخواست
امروز : پنجشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۷

امروز
۲۸ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:36
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:09
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:08
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:48
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:06
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:25
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:18
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:21
اوقات شرعی ایزدخواست

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق ایزدخواست

جمعه
۲۹ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:37
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:10
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:08
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:48
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:05
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:25
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:17
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:21
شنبه
۳۰ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:37
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:11
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:08
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:48
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:05
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:24
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:16
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:21
یکشنبه
۳۱ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:38
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:11
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:08
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:48
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:04
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:24
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:15
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:21
دوشنبه
۱ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:39
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:12
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:08
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:48
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:04
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:23
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:15
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:22
سه شنبه
۲ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:40
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:12
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:08
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:48
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:03
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:22
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:14
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:22
چهارشنبه
۳ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:41
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:13
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:08
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:48
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:03
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:22
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:13
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:22
اوقات شرعی تیر ماه به افق ایزدخواست
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/4/1جمعه ۱ تیر ۱۳۹۷04:2005:5713:0316:4320:1020:2921:2400:15
1397/4/2شنبه ۲ تیر ۱۳۹۷05:2006:5814:0417:4321:1021:3022:2401:15
1397/4/3یکشنبه ۳ تیر ۱۳۹۷06:2007:5815:0418:4322:1022:3023:2402:15
1397/4/4دوشنبه ۴ تیر ۱۳۹۷07:2108:5816:0419:4323:1023:3000:2403:15
1397/4/5سه شنبه ۵ تیر ۱۳۹۷08:2109:5817:0420:4400:1000:3001:2404:16
1397/4/6چهارشنبه ۶ تیر ۱۳۹۷09:2110:5918:0521:4401:1001:3002:2405:16
1397/4/7پنجشنبه ۷ تیر ۱۳۹۷10:2211:5919:0522:4402:1002:3003:2406:16
1397/4/8جمعه ۸ تیر ۱۳۹۷11:2212:5920:0523:4403:1003:3004:2407:16
1397/4/9شنبه ۹ تیر ۱۳۹۷12:2314:0021:0500:4404:1004:3005:2408:17
1397/4/10یکشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۷13:2315:0022:0501:4505:1005:3006:2409:17
1397/4/11دوشنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۷14:2416:0123:0602:4506:1006:3007:2410:17
1397/4/12سه شنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۷15:2417:0100:0603:4507:1007:3008:2411:17
1397/4/13چهارشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۷16:2518:0101:0604:4508:1008:3009:2412:18
1397/4/14پنجشنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۷17:2519:0202:0605:4509:1009:3010:2413:18
1397/4/15جمعه ۱۵ تیر ۱۳۹۷18:2620:0203:0606:4610:1010:3011:2314:18
1397/4/16شنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۷19:2721:0304:0607:4611:1011:2912:2315:18
1397/4/17یکشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۷20:2722:0305:0708:4612:1012:2913:2316:18
1397/4/18دوشنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۷21:2823:0406:0709:4613:0913:2914:2317:19
1397/4/19سه شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۷22:2900:0407:0710:4614:0914:2915:2218:19
1397/4/20چهارشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۷23:2901:0508:0711:4715:0915:2816:2219:19
1397/4/21پنجشنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۷00:3002:0509:0712:4716:0916:2817:2120:19
1397/4/22جمعه ۲۲ تیر ۱۳۹۷01:3103:0610:0713:4717:0817:2818:2121:20
1397/4/23شنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۷02:3204:0611:0714:4718:0818:2719:2022:20
1397/4/24یکشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۷03:3305:0712:0715:4719:0819:2720:2023:20
1397/4/25دوشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۷04:3306:0813:0816:4720:0720:2721:1900:20
1397/4/26سه شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۷05:3407:0814:0817:4721:0721:2622:1901:20
1397/4/27چهارشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۷06:3508:0915:0818:4722:0622:2623:1802:21
1397/4/28پنجشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۷07:3609:0916:0819:4823:0623:2500:1803:21
1397/4/29جمعه ۲۹ تیر ۱۳۹۷08:3710:1017:0820:4800:0500:2501:1704:21
1397/4/30شنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۷09:3711:1118:0821:4801:0501:2402:1605:21
1397/4/31یکشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۷10:3812:1119:0822:4802:0402:2403:1506:21