اوقات شرعی به افق آباده
امروز : سه شنبه ۴ تیر ۱۳۹۸

امروز
۴ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:20
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:57
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:02
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:40
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:07
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:27
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:21
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:14
اوقات شرعی آباده

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق آباده

چهارشنبه
۵ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:20
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:57
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:02
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:41
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:07
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:27
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:21
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:14
پنجشنبه
۶ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:21
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:57
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:02
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:41
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:07
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:27
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:21
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:14
جمعه
۷ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:21
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:58
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:03
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:41
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:07
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:27
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:21
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:14
شنبه
۸ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:22
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:58
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:03
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:41
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:07
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:27
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:21
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:15
یکشنبه
۹ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:22
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:59
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:03
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:41
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:07
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:27
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:21
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:15
دوشنبه
۱۰ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:23
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:59
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:03
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:42
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:07
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:27
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:21
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:15
اوقات شرعی تیر ماه به افق آباده
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/4/1شنبه ۱ تیر ۱۳۹۸04:1905:5613:0116:4020:0720:2621:2000:13
1398/4/2یکشنبه ۲ تیر ۱۳۹۸05:2006:5614:0217:4021:0721:2622:2101:13
1398/4/3دوشنبه ۳ تیر ۱۳۹۸06:2007:5715:0218:4022:0722:2723:2102:13
1398/4/4سه شنبه ۴ تیر ۱۳۹۸07:2008:5716:0219:4023:0723:2700:2103:14
1398/4/5چهارشنبه ۵ تیر ۱۳۹۸08:2009:5717:0220:4100:0700:2701:2104:14
1398/4/6پنجشنبه ۶ تیر ۱۳۹۸09:2110:5718:0221:4101:0701:2702:2105:14
1398/4/7جمعه ۷ تیر ۱۳۹۸10:2111:5819:0322:4102:0702:2703:2106:14
1398/4/8شنبه ۸ تیر ۱۳۹۸11:2212:5820:0323:4103:0703:2704:2107:15
1398/4/9یکشنبه ۹ تیر ۱۳۹۸12:2213:5921:0300:4104:0704:2705:2108:15
1398/4/10دوشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۸13:2314:5922:0301:4205:0705:2706:2109:15
1398/4/11سه شنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۸14:2315:5923:0302:4206:0706:2707:2110:15
1398/4/12چهارشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۸15:2417:0000:0403:4207:0707:2708:2111:15
1398/4/13پنجشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۸16:2418:0001:0404:4208:0708:2709:2112:16
1398/4/14جمعه ۱۴ تیر ۱۳۹۸17:2519:0102:0405:4209:0709:2710:2013:16
1398/4/15شنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۸18:2520:0103:0406:4310:0710:2711:2014:16
1398/4/16یکشنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۸19:2621:0104:0407:4311:0711:2612:2015:16
1398/4/17دوشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۸20:2722:0205:0408:4312:0712:2613:2016:17
1398/4/18سه شنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۸21:2723:0206:0509:4313:0713:2614:1917:17
1398/4/19چهارشنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۸22:2800:0307:0510:4314:0614:2615:1918:17
1398/4/20پنجشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۸23:2901:0308:0511:4415:0615:2516:1919:17
1398/4/21جمعه ۲۱ تیر ۱۳۹۸00:2902:0409:0512:4416:0616:2517:1820:18
1398/4/22شنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۸01:3003:0510:0513:4417:0617:2518:1821:18
1398/4/23یکشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۸02:3104:0511:0514:4418:0518:2419:1722:18
1398/4/24دوشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۸03:3205:0612:0515:4419:0519:2420:1723:18
1398/4/25سه شنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۸04:3206:0613:0516:4420:0420:2421:1600:18
1398/4/26چهارشنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۸05:3307:0714:0617:4421:0421:2322:1601:19
1398/4/27پنجشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۸06:3408:0715:0618:4522:0422:2323:1502:19
1398/4/28جمعه ۲۸ تیر ۱۳۹۸07:3509:0816:0619:4523:0323:2200:1403:19
1398/4/29شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۸08:3610:0917:0620:4500:0300:2201:1404:19
1398/4/30یکشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۸09:3711:0918:0621:4501:0201:2102:1305:19
1398/4/31دوشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۸10:3712:1019:0622:4502:0202:2103:1206:20