اوقات شرعی به افق آباده
امروز : پنجشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۷

امروز
۲۸ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:35
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:08
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:06
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:45
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:03
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:22
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:14
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:19
اوقات شرعی آباده

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق آباده

جمعه
۲۹ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:36
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:09
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:06
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:45
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:03
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:22
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:14
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:19
شنبه
۳۰ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:37
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:09
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:06
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:45
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:02
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:21
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:13
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:19
یکشنبه
۳۱ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:38
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:10
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:06
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:45
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:02
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:21
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:12
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:20
دوشنبه
۱ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:38
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:10
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:06
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:45
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:01
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:20
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:11
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:20
سه شنبه
۲ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:39
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:11
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:06
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:45
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:00
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:19
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:11
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:20
چهارشنبه
۳ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:40
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:12
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:06
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:45
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:00
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:19
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:10
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:20
اوقات شرعی تیر ماه به افق آباده
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/4/1جمعه ۱ تیر ۱۳۹۷04:1905:5613:0116:4020:0720:2621:2000:13
1397/4/2شنبه ۲ تیر ۱۳۹۷05:2006:5614:0217:4021:0721:2722:2101:13
1397/4/3یکشنبه ۳ تیر ۱۳۹۷06:2007:5715:0218:4022:0722:2723:2102:13
1397/4/4دوشنبه ۴ تیر ۱۳۹۷07:2008:5716:0219:4023:0723:2700:2103:14
1397/4/5سه شنبه ۵ تیر ۱۳۹۷08:2109:5717:0220:4100:0700:2701:2104:14
1397/4/6چهارشنبه ۶ تیر ۱۳۹۷09:2110:5818:0221:4101:0701:2702:2105:14
1397/4/7پنجشنبه ۷ تیر ۱۳۹۷10:2111:5819:0322:4102:0702:2703:2106:14
1397/4/8جمعه ۸ تیر ۱۳۹۷11:2212:5820:0323:4103:0703:2704:2107:15
1397/4/9شنبه ۹ تیر ۱۳۹۷12:2213:5921:0300:4104:0704:2705:2108:15
1397/4/10یکشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۷13:2314:5922:0301:4205:0705:2706:2109:15
1397/4/11دوشنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۷14:2315:5923:0302:4206:0706:2707:2110:15
1397/4/12سه شنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۷15:2417:0000:0403:4207:0707:2708:2111:16
1397/4/13چهارشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۷16:2418:0001:0404:4208:0708:2709:2012:16
1397/4/14پنجشنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۷17:2519:0102:0405:4309:0709:2710:2013:16
1397/4/15جمعه ۱۵ تیر ۱۳۹۷18:2520:0103:0406:4310:0710:2711:2014:16
1397/4/16شنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۷19:2621:0204:0407:4311:0711:2612:2015:16
1397/4/17یکشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۷20:2722:0205:0408:4312:0712:2613:1916:17
1397/4/18دوشنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۷21:2723:0306:0509:4313:0613:2614:1917:17
1397/4/19سه شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۷22:2800:0307:0510:4314:0614:2615:1918:17
1397/4/20چهارشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۷23:2901:0408:0511:4415:0615:2516:1819:17
1397/4/21پنجشنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۷00:3002:0409:0512:4416:0616:2517:1820:18
1397/4/22جمعه ۲۲ تیر ۱۳۹۷01:3003:0510:0513:4417:0517:2518:1821:18
1397/4/23شنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۷02:3104:0511:0514:4418:0518:2419:1722:18
1397/4/24یکشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۷03:3205:0612:0515:4419:0519:2420:1723:18
1397/4/25دوشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۷04:3306:0613:0516:4420:0420:2421:1600:18
1397/4/26سه شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۷05:3307:0714:0617:4421:0421:2322:1501:19
1397/4/27چهارشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۷06:3408:0815:0618:4522:0422:2323:1502:19
1397/4/28پنجشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۷07:3509:0816:0619:4523:0323:2200:1403:19
1397/4/29جمعه ۲۹ تیر ۱۳۹۷08:3610:0917:0620:4500:0300:2201:1404:19
1397/4/30شنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۷09:3711:0918:0621:4501:0201:2102:1305:19
1397/4/31یکشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۷10:3812:1019:0622:4502:0202:2103:1206:20