اوقات شرعی به افق نیک شهر
امروز : پنجشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۷

امروز
۲۸ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:22
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:48
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:35
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:03
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:23
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:41
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:29
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:52
اوقات شرعی نیک شهر

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق نیک شهر

جمعه
۲۹ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:22
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:49
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:35
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:03
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:22
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:40
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:28
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:52
شنبه
۳۰ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:23
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:49
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:36
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:03
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:22
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:40
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:28
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:52
یکشنبه
۳۱ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:24
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:50
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:36
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:04
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:21
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:39
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:27
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:53
دوشنبه
۱ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:25
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:50
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:36
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:04
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:21
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:39
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:27
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:53
سه شنبه
۲ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:25
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:51
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:36
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:04
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:21
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:38
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:26
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:53
چهارشنبه
۳ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:26
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:51
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:36
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:04
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:20
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:38
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:26
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:53
اوقات شرعی تیر ماه به افق نیک شهر
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/4/1جمعه ۱ تیر ۱۳۹۷04:0805:3812:3115:5619:2519:4320:3323:47
1397/4/2شنبه ۲ تیر ۱۳۹۷05:0906:3813:3116:5720:2520:4321:3300:47
1397/4/3یکشنبه ۳ تیر ۱۳۹۷06:0907:3814:3217:5721:2521:4322:3301:47
1397/4/4دوشنبه ۴ تیر ۱۳۹۷07:0908:3815:3218:5722:2522:4423:3402:47
1397/4/5سه شنبه ۵ تیر ۱۳۹۷08:1009:3916:3219:5723:2523:4400:3403:47
1397/4/6چهارشنبه ۶ تیر ۱۳۹۷09:1010:3917:3220:5800:2500:4401:3404:48
1397/4/7پنجشنبه ۷ تیر ۱۳۹۷10:1011:3918:3221:5801:2501:4402:3405:48
1397/4/8جمعه ۸ تیر ۱۳۹۷11:1112:4019:3322:5802:2602:4403:3406:48
1397/4/9شنبه ۹ تیر ۱۳۹۷12:1113:4020:3323:5803:2603:4404:3407:48
1397/4/10یکشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۷13:1114:4021:3300:5904:2604:4405:3408:49
1397/4/11دوشنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۷14:1215:4122:3301:5905:2605:4406:3409:49
1397/4/12سه شنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۷15:1216:4123:3302:5906:2606:4407:3410:49
1397/4/13چهارشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۷16:1317:4100:3403:5907:2607:4408:3411:49
1397/4/14پنجشنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۷17:1318:4201:3405:0008:2608:4409:3312:49
1397/4/15جمعه ۱۵ تیر ۱۳۹۷18:1419:4202:3406:0009:2509:4410:3313:50
1397/4/16شنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۷19:1420:4303:3407:0010:2510:4411:3314:50
1397/4/17یکشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۷20:1521:4304:3408:0011:2511:4412:3315:50
1397/4/18دوشنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۷21:1522:4305:3409:0112:2512:4313:3316:50
1397/4/19سه شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۷22:1623:4406:3410:0113:2513:4314:3217:51
1397/4/20چهارشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۷23:1700:4407:3511:0114:2514:4315:3218:51
1397/4/21پنجشنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۷00:1701:4508:3512:0115:2515:4316:3219:51
1397/4/22جمعه ۲۲ تیر ۱۳۹۷01:1802:4509:3513:0216:2416:4317:3220:51
1397/4/23شنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۷02:1803:4610:3514:0217:2417:4218:3121:51
1397/4/24یکشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۷03:1904:4611:3515:0218:2418:4219:3122:51
1397/4/25دوشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۷04:2005:4712:3516:0219:2419:4220:3023:52
1397/4/26سه شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۷05:2006:4713:3517:0320:2320:4121:3000:52
1397/4/27چهارشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۷06:2107:4814:3518:0321:2321:4122:2901:52
1397/4/28پنجشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۷07:2208:4815:3519:0322:2322:4123:2902:52
1397/4/29جمعه ۲۹ تیر ۱۳۹۷08:2209:4916:3520:0323:2223:4000:2803:52
1397/4/30شنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۷09:2310:4917:3621:0300:2200:4001:2804:52
1397/4/31یکشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۷10:2411:5018:3622:0401:2101:3902:2705:53