اوقات شرعی به افق بنت
امروز : سه شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۹

امروز
۶ خرداد ۱۳۹۹
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:41
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:54
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر11:57
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر15:22
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب18:01
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب18:16
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا18:57
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:21
اوقات شرعی بنت

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق بنت

چهارشنبه
۷ خرداد ۱۳۹۹
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:41
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:54
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر11:57
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر15:22
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب18:01
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب18:17
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا18:58
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:21
پنجشنبه
۸ خرداد ۱۳۹۹
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:41
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:54
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر11:57
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر15:22
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب18:01
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب18:17
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا18:58
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:21
جمعه
۹ خرداد ۱۳۹۹
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:41
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:54
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر11:57
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر15:22
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب18:01
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب18:17
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا18:58
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:21
شنبه
۱۰ خرداد ۱۳۹۹
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:41
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:54
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر11:58
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر15:23
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب18:01
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب18:17
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا18:58
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:21
یکشنبه
۱۱ خرداد ۱۳۹۹
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:41
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:54
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر11:58
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر15:23
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب18:01
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب18:17
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا18:58
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:21
دوشنبه
۱۲ خرداد ۱۳۹۹
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:41
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:54
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر11:58
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر15:23
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب18:02
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب18:17
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا18:59
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:21
اوقات شرعی خرداد ماه به افق بنت
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1399/3/1پنجشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۹04:4105:5311:5715:2118:0018:1618:5623:21
1399/3/2جمعه ۲ خرداد ۱۳۹۹04:4105:5311:5715:2118:0018:1618:5723:21
1399/3/3شنبه ۳ خرداد ۱۳۹۹04:4105:5311:5715:2118:0018:1618:5723:21
1399/3/4یکشنبه ۴ خرداد ۱۳۹۹04:4105:5311:5715:2118:0018:1618:5723:21
1399/3/5دوشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۹04:4105:5311:5715:2218:0118:1618:5723:21
1399/3/6سه شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۹04:4105:5411:5715:2218:0118:1618:5723:21
1399/3/7چهارشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۹04:4105:5411:5715:2218:0118:1718:5823:21
1399/3/8پنجشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۹04:4105:5411:5715:2218:0118:1718:5823:21
1399/3/9جمعه ۹ خرداد ۱۳۹۹04:4105:5411:5715:2218:0118:1718:5823:21
1399/3/10شنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۹04:4105:5411:5815:2318:0118:1718:5823:21
1399/3/11یکشنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۹04:4105:5411:5815:2318:0118:1718:5823:21
1399/3/12دوشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۹04:4105:5411:5815:2318:0218:1718:5923:21
1399/3/13سه شنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۹04:4105:5411:5815:2318:0218:1818:5923:22
1399/3/14چهارشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۹04:4105:5511:5815:2418:0218:1818:5923:22
1399/3/15پنجشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۹04:4205:5511:5815:2418:0218:1818:5923:22
1399/3/16جمعه ۱۶ خرداد ۱۳۹۹04:4205:5511:5915:2418:0218:1818:5923:22
1399/3/17شنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۹04:4205:5511:5915:2418:0218:1819:0023:22
1399/3/18یکشنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۹04:4205:5511:5915:2418:0318:1919:0023:22
1399/3/19دوشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۹04:4205:5511:5915:2518:0318:1919:0023:22
1399/3/20سه شنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۹04:4205:5611:5915:2518:0318:1919:0023:23
1399/3/21چهارشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۹04:4205:5612:0015:2518:0318:1919:0123:23
1399/3/22پنجشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۹04:4205:5612:0015:2518:0318:1919:0123:23
1399/3/23جمعه ۲۳ خرداد ۱۳۹۹04:4305:5612:0015:2618:0418:2019:0123:23
1399/3/24شنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۹04:4305:5712:0015:2618:0418:2019:0123:23
1399/3/25یکشنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۹04:4305:5712:0015:2618:0418:2019:0223:24
1399/3/26دوشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۹04:4305:5712:0115:2618:0418:2019:0223:24
1399/3/27سه شنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۹04:4305:5712:0115:2618:0518:2019:0223:24
1399/3/28چهارشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۹04:4405:5712:0115:2718:0518:2119:0223:24
1399/3/29پنجشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۹04:4405:5812:0115:2718:0518:2119:0223:24
1399/3/30جمعه ۳۰ خرداد ۱۳۹۹04:4405:5812:0115:2718:0518:2119:0323:25
1399/3/31شنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۹04:4405:5812:0215:2718:0518:2119:0323:25