اوقات شرعی به افق بنت
امروز : پنجشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۷

امروز
۲۸ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:23
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:50
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:37
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:05
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:24
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:42
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:31
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:54
اوقات شرعی بنت

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق بنت

جمعه
۲۹ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:24
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:50
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:37
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:05
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:24
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:42
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:30
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:54
شنبه
۳۰ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:25
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:51
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:37
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:05
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:24
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:42
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:30
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:54
یکشنبه
۳۱ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:25
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:51
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:37
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:05
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:23
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:41
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:29
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:54
دوشنبه
۱ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:26
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:52
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:37
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:06
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:23
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:41
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:29
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:54
سه شنبه
۲ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:27
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:52
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:37
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:06
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:22
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:40
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:28
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:55
چهارشنبه
۳ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:28
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:53
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:37
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:06
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:22
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:40
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:27
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:55
اوقات شرعی تیر ماه به افق بنت
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/4/1جمعه ۱ تیر ۱۳۹۷04:1005:3912:3315:5819:2619:4520:3523:48
1397/4/2شنبه ۲ تیر ۱۳۹۷05:1006:3913:3316:5920:2720:4521:3500:48
1397/4/3یکشنبه ۳ تیر ۱۳۹۷06:1107:4014:3317:5921:2721:4522:3501:49
1397/4/4دوشنبه ۴ تیر ۱۳۹۷07:1108:4015:3418:5922:2722:4523:3502:49
1397/4/5سه شنبه ۵ تیر ۱۳۹۷08:1109:4016:3419:5923:2723:4600:3603:49
1397/4/6چهارشنبه ۶ تیر ۱۳۹۷09:1110:4117:3420:5900:2700:4601:3604:49
1397/4/7پنجشنبه ۷ تیر ۱۳۹۷10:1211:4118:3422:0001:2701:4602:3605:50
1397/4/8جمعه ۸ تیر ۱۳۹۷11:1212:4119:3423:0002:2702:4603:3606:50
1397/4/9شنبه ۹ تیر ۱۳۹۷12:1313:4220:3500:0003:2703:4604:3607:50
1397/4/10یکشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۷13:1314:4221:3501:0004:2704:4605:3608:50
1397/4/11دوشنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۷14:1315:4222:3502:0105:2705:4606:3609:50
1397/4/12سه شنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۷15:1416:4323:3503:0106:2706:4607:3610:51
1397/4/13چهارشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۷16:1417:4300:3504:0107:2707:4608:3611:51
1397/4/14پنجشنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۷17:1518:4301:3505:0208:2708:4609:3512:51
1397/4/15جمعه ۱۵ تیر ۱۳۹۷18:1519:4402:3606:0209:2709:4610:3513:51
1397/4/16شنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۷19:1620:4403:3607:0210:2710:4611:3514:52
1397/4/17یکشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۷20:1721:4504:3608:0211:2711:4512:3515:52
1397/4/18دوشنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۷21:1722:4505:3609:0312:2712:4513:3516:52
1397/4/19سه شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۷22:1823:4506:3610:0313:2713:4514:3417:52
1397/4/20چهارشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۷23:1800:4607:3611:0314:2714:4515:3418:52
1397/4/21پنجشنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۷00:1901:4608:3712:0315:2615:4516:3419:53
1397/4/22جمعه ۲۲ تیر ۱۳۹۷01:1902:4709:3713:0416:2616:4417:3320:53
1397/4/23شنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۷02:2003:4710:3714:0417:2617:4418:3321:53
1397/4/24یکشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۷03:2104:4811:3715:0418:2618:4419:3322:53
1397/4/25دوشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۷04:2105:4812:3716:0419:2519:4420:3223:53
1397/4/26سه شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۷05:2206:4913:3717:0420:2520:4321:3200:54
1397/4/27چهارشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۷06:2307:4914:3718:0521:2521:4322:3101:54
1397/4/28پنجشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۷07:2308:5015:3719:0522:2422:4223:3102:54
1397/4/29جمعه ۲۹ تیر ۱۳۹۷08:2409:5016:3720:0523:2423:4200:3003:54
1397/4/30شنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۷09:2510:5117:3721:0500:2400:4201:3004:54
1397/4/31یکشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۷10:2511:5118:3722:0501:2301:4102:2905:54