اوقات شرعی به افق بنت
امروز : جمعه ۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

امروز
۶ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:38
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:58
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:29
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:00
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:00
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:17
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:02
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:49
اوقات شرعی بنت

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق بنت

شنبه
۷ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:37
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:57
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:29
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر15:59
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:00
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:17
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:03
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:49
یکشنبه
۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:36
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:56
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:28
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر15:59
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:01
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:18
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:03
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:48
دوشنبه
۹ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:35
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:55
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:28
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر15:59
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:01
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:19
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:04
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:48
سه شنبه
۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:34
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:55
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:28
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر15:59
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:02
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:19
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:05
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:48
چهارشنبه
۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:33
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:54
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:28
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر15:59
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:03
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:20
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:05
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:48
پنجشنبه
۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:32
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:53
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:28
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر15:58
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:03
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:20
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:06
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:47
اوقات شرعی اردیبهشت ماه به افق بنت
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/2/1یکشنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۸04:4306:0212:3016:0118:5719:1419:5923:50
1398/2/2دوشنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۸05:4207:0213:2917:0019:5820:1521:0000:50
1398/2/3سه شنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۸06:4108:0114:2918:0020:5821:1522:0001:50
1398/2/4چهارشنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۸07:4009:0015:2919:0021:5922:1623:0102:49
1398/2/5پنجشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۸08:3909:5916:2920:0022:5923:1600:0103:49
1398/2/6جمعه ۶ اردیبهشت ۱۳۹۸09:3810:5817:2921:0000:0000:1701:0204:49
1398/2/7شنبه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۸10:3711:5718:2921:5901:0001:1702:0305:49
1398/2/8یکشنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۸11:3612:5619:2822:5902:0102:1803:0306:48
1398/2/9دوشنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۸12:3513:5520:2823:5903:0103:1904:0407:48
1398/2/10سه شنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۸13:3414:5521:2800:5904:0204:1905:0508:48
1398/2/11چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸14:3315:5422:2801:5905:0305:2006:0509:48
1398/2/12پنجشنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۸15:3216:5323:2802:5806:0306:2007:0610:47
1398/2/13جمعه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۸16:3117:5200:2803:5807:0407:2108:0711:47
1398/2/14شنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸17:3018:5201:2804:5808:0408:2109:0812:47
1398/2/15یکشنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸18:2919:5102:2805:5809:0509:2210:0813:47
1398/2/16دوشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۸19:2820:5003:2806:5810:0510:2311:0914:47
1398/2/17سه شنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸20:2721:5004:2707:5711:0611:2312:1015:46
1398/2/18چهارشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸21:2622:4905:2708:5712:0612:2413:1016:46
1398/2/19پنجشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۸22:2523:4806:2709:5713:0713:2414:1117:46
1398/2/20جمعه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۸23:2400:4807:2710:5714:0714:2515:1218:46
1398/2/21شنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۸00:2401:4708:2711:5715:0815:2616:1219:46
1398/2/22یکشنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸01:2302:4609:2712:5716:0816:2617:1320:46
1398/2/23دوشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۸02:2203:4610:2713:5617:0917:2718:1421:45
1398/2/24سه شنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۸03:2104:4511:2714:5618:1018:2719:1522:45
1398/2/25چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸04:2005:4512:2715:5619:1019:2820:1523:45
1398/2/26پنجشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۸05:2006:4413:2716:5620:1120:2821:1600:45
1398/2/27جمعه ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۸06:1907:4414:2717:5621:1121:2922:1701:45
1398/2/28شنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۸07:1808:4315:2718:5622:1222:3023:1702:45
1398/2/29یکشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۸08:1809:4316:2719:5623:1223:3000:1803:45
1398/2/30دوشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸09:1710:4217:2720:5600:1300:3101:1904:45
1398/2/31سه شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸10:1611:4218:2721:5601:1301:3102:1905:45