اوقات شرعی به افق گلپورگان
امروز : دوشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۷

امروز
۲۵ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:07
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:35
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:26
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر15:56
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:16
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:35
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:24
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:42
اوقات شرعی گلپورگان

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق گلپورگان

سه شنبه
۲۶ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:08
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:36
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:26
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر15:56
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:16
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:34
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:23
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:42
چهارشنبه
۲۷ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:09
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:36
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:26
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر15:56
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:16
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:34
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:23
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:42
پنجشنبه
۲۸ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:09
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:37
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:26
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر15:56
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:15
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:33
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:22
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:42
جمعه
۲۹ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:10
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:37
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:26
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر15:56
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:15
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:33
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:22
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:42
شنبه
۳۰ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:11
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:38
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:26
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر15:56
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:14
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:33
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:21
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:43
یکشنبه
۳۱ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:11
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:38
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:26
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر15:57
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:14
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:32
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:21
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:43
اوقات شرعی تیر ماه به افق گلپورگان
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/4/1جمعه ۱ تیر ۱۳۹۷03:5505:2612:2215:5019:1819:3620:2723:37
1397/4/2شنبه ۲ تیر ۱۳۹۷04:5606:2613:2216:5020:1820:3621:2700:37
1397/4/3یکشنبه ۳ تیر ۱۳۹۷05:5607:2614:2217:5021:1821:3722:2701:37
1397/4/4دوشنبه ۴ تیر ۱۳۹۷06:5608:2715:2218:5122:1822:3723:2702:37
1397/4/5سه شنبه ۵ تیر ۱۳۹۷07:5709:2716:2319:5123:1823:3700:2803:37
1397/4/6چهارشنبه ۶ تیر ۱۳۹۷08:5710:2717:2320:5100:1800:3701:2804:38
1397/4/7پنجشنبه ۷ تیر ۱۳۹۷09:5711:2818:2321:5101:1801:3702:2805:38
1397/4/8جمعه ۸ تیر ۱۳۹۷10:5812:2819:2322:5102:1802:3703:2806:38
1397/4/9شنبه ۹ تیر ۱۳۹۷11:5813:2820:2323:5203:1803:3704:2807:38
1397/4/10یکشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۷12:5914:2921:2400:5204:1904:3705:2808:39
1397/4/11دوشنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۷13:5915:2922:2401:5205:1905:3706:2809:39
1397/4/12سه شنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۷15:0016:2923:2402:5206:1906:3707:2810:39
1397/4/13چهارشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۷16:0017:3000:2403:5307:1807:3708:2711:39
1397/4/14پنجشنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۷17:0118:3001:2404:5308:1808:3709:2712:39
1397/4/15جمعه ۱۵ تیر ۱۳۹۷18:0119:3102:2505:5309:1809:3710:2713:40
1397/4/16شنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۷19:0220:3103:2506:5310:1810:3711:2714:40
1397/4/17یکشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۷20:0221:3104:2507:5411:1811:3712:2715:40
1397/4/18دوشنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۷21:0322:3205:2508:5412:1812:3613:2616:40
1397/4/19سه شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۷22:0323:3206:2509:5413:1813:3614:2617:41
1397/4/20چهارشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۷23:0400:3307:2510:5414:1814:3615:2618:41
1397/4/21پنجشنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۷00:0501:3308:2511:5515:1715:3616:2619:41
1397/4/22جمعه ۲۲ تیر ۱۳۹۷01:0502:3409:2612:5516:1716:3617:2520:41
1397/4/23شنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۷02:0603:3410:2613:5517:1717:3518:2521:41
1397/4/24یکشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۷03:0704:3511:2614:5518:1718:3519:2422:42
1397/4/25دوشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۷04:0705:3512:2615:5619:1619:3520:2423:42
1397/4/26سه شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۷05:0806:3613:2616:5620:1620:3421:2300:42
1397/4/27چهارشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۷06:0907:3614:2617:5621:1621:3422:2301:42
1397/4/28پنجشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۷07:0908:3715:2618:5622:1522:3323:2202:42
1397/4/29جمعه ۲۹ تیر ۱۳۹۷08:1009:3716:2619:5623:1523:3300:2203:42
1397/4/30شنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۷09:1110:3817:2620:5600:1400:3301:2104:43
1397/4/31یکشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۷10:1111:3818:2621:5701:1401:3202:2105:43