اوقات شرعی به افق گشت
امروز : شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۸

امروز
۲۹ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:10
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:38
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:29
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:00
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:18
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:37
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:26
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:44
اوقات شرعی گشت

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق گشت

یکشنبه
۳۰ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:11
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:39
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:29
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:00
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:18
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:36
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:26
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:45
دوشنبه
۳۱ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:12
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:39
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:29
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:00
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:18
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:36
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:25
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:45
سه شنبه
۱ مرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:13
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:40
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:29
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:00
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:17
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:35
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:24
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:45
چهارشنبه
۲ مرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:13
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:41
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:29
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:01
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:17
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:35
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:24
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:45
پنجشنبه
۳ مرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:14
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:41
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:29
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:01
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:16
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:34
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:23
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:45
جمعه
۴ مرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:15
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:42
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:29
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:01
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:16
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:34
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:22
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:45
اوقات شرعی تیر ماه به افق گشت
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/4/1شنبه ۱ تیر ۱۳۹۸03:5605:2712:2415:5419:2119:4020:3123:38
1398/4/2یکشنبه ۲ تیر ۱۳۹۸04:5606:2713:2416:5420:2120:4021:3100:39
1398/4/3دوشنبه ۳ تیر ۱۳۹۸05:5607:2814:2517:5421:2221:4022:3201:39
1398/4/4سه شنبه ۴ تیر ۱۳۹۸06:5708:2815:2518:5422:2222:4123:3202:39
1398/4/5چهارشنبه ۵ تیر ۱۳۹۸07:5709:2816:2519:5523:2223:4100:3203:39
1398/4/6پنجشنبه ۶ تیر ۱۳۹۸08:5710:2817:2520:5500:2200:4101:3204:40
1398/4/7جمعه ۷ تیر ۱۳۹۸09:5811:2918:2521:5501:2201:4102:3205:40
1398/4/8شنبه ۸ تیر ۱۳۹۸10:5812:2919:2622:5502:2202:4103:3206:40
1398/4/9یکشنبه ۹ تیر ۱۳۹۸11:5813:2920:2623:5603:2203:4104:3207:40
1398/4/10دوشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۸12:5914:3021:2600:5604:2204:4105:3208:41
1398/4/11سه شنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۸13:5915:3022:2601:5605:2205:4106:3209:41
1398/4/12چهارشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۸15:0016:3023:2602:5606:2206:4107:3210:41
1398/4/13پنجشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۸16:0017:3100:2703:5707:2207:4108:3211:41
1398/4/14جمعه ۱۴ تیر ۱۳۹۸17:0118:3101:2704:5708:2208:4109:3212:41
1398/4/15شنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۸18:0119:3202:2705:5709:2209:4110:3113:42
1398/4/16یکشنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۸19:0220:3203:2706:5710:2210:4111:3114:42
1398/4/17دوشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۸20:0221:3304:2707:5811:2211:4012:3115:42
1398/4/18سه شنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۸21:0322:3305:2708:5812:2212:4013:3116:42
1398/4/19چهارشنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۸22:0423:3306:2809:5813:2113:4014:3017:43
1398/4/20پنجشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۸23:0400:3407:2810:5814:2114:4015:3018:43
1398/4/21جمعه ۲۱ تیر ۱۳۹۸00:0501:3408:2811:5815:2115:4016:3019:43
1398/4/22شنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۸01:0602:3509:2812:5916:2116:3917:2920:43
1398/4/23یکشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۸02:0603:3510:2813:5917:2117:3918:2921:43
1398/4/24دوشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۸03:0704:3611:2814:5918:2018:3919:2922:44
1398/4/25سه شنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۸04:0805:3612:2815:5919:2019:3820:2823:44
1398/4/26چهارشنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۸05:0806:3713:2816:5920:2020:3821:2800:44
1398/4/27پنجشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۸06:0907:3714:2818:0021:1921:3822:2701:44
1398/4/28جمعه ۲۸ تیر ۱۳۹۸07:1008:3815:2819:0022:1922:3723:2702:44
1398/4/29شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۸08:1009:3816:2920:0023:1823:3700:2603:44
1398/4/30یکشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۸09:1110:3917:2921:0000:1800:3601:2604:45
1398/4/31دوشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۸10:1211:3918:2922:0001:1801:3602:2505:45