اوقات شرعی به افق گشت
امروز : پنجشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۷

امروز
۲۸ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:10
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:38
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:29
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:00
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:19
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:37
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:27
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:44
اوقات شرعی گشت

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق گشت

جمعه
۲۹ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:11
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:39
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:29
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:00
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:18
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:37
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:26
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:44
شنبه
۳۰ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:11
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:39
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:29
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:00
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:18
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:36
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:25
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:45
یکشنبه
۳۱ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:12
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:40
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:29
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:00
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:17
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:36
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:25
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:45
دوشنبه
۱ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:13
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:40
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:29
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:00
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:17
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:35
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:24
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:45
سه شنبه
۲ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:14
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:41
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:29
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:01
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:17
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:35
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:24
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:45
چهارشنبه
۳ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:14
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:41
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:29
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:01
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:16
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:34
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:23
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:45
اوقات شرعی تیر ماه به افق گشت
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/4/1جمعه ۱ تیر ۱۳۹۷03:5605:2712:2415:5419:2119:4020:3123:39
1397/4/2شنبه ۲ تیر ۱۳۹۷04:5606:2713:2416:5420:2120:4021:3100:39
1397/4/3یکشنبه ۳ تیر ۱۳۹۷05:5607:2814:2517:5421:2221:4022:3201:39
1397/4/4دوشنبه ۴ تیر ۱۳۹۷06:5708:2815:2518:5422:2222:4123:3202:39
1397/4/5سه شنبه ۵ تیر ۱۳۹۷07:5709:2816:2519:5523:2223:4100:3203:39
1397/4/6چهارشنبه ۶ تیر ۱۳۹۷08:5710:2817:2520:5500:2200:4101:3204:40
1397/4/7پنجشنبه ۷ تیر ۱۳۹۷09:5811:2918:2521:5501:2201:4102:3205:40
1397/4/8جمعه ۸ تیر ۱۳۹۷10:5812:2919:2622:5502:2202:4103:3206:40
1397/4/9شنبه ۹ تیر ۱۳۹۷11:5813:2920:2623:5603:2203:4104:3207:40
1397/4/10یکشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۷12:5914:3021:2600:5604:2204:4105:3208:41
1397/4/11دوشنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۷13:5915:3022:2601:5605:2205:4106:3209:41
1397/4/12سه شنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۷15:0016:3123:2602:5606:2206:4107:3210:41
1397/4/13چهارشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۷16:0017:3100:2703:5707:2207:4108:3211:41
1397/4/14پنجشنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۷17:0118:3101:2704:5708:2208:4109:3112:41
1397/4/15جمعه ۱۵ تیر ۱۳۹۷18:0119:3202:2705:5709:2209:4110:3113:42
1397/4/16شنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۷19:0220:3203:2706:5710:2210:4111:3114:42
1397/4/17یکشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۷20:0321:3304:2707:5811:2211:4012:3115:42
1397/4/18دوشنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۷21:0322:3305:2708:5812:2212:4013:3116:42
1397/4/19سه شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۷22:0423:3406:2809:5813:2113:4014:3017:43
1397/4/20چهارشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۷23:0400:3407:2810:5814:2114:4015:3018:43
1397/4/21پنجشنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۷00:0501:3508:2811:5815:2115:4016:3019:43
1397/4/22جمعه ۲۲ تیر ۱۳۹۷01:0602:3509:2812:5916:2116:3917:2920:43
1397/4/23شنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۷02:0603:3510:2813:5917:2017:3918:2921:43
1397/4/24یکشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۷03:0704:3611:2814:5918:2018:3919:2822:44
1397/4/25دوشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۷04:0805:3612:2815:5919:2019:3820:2823:44
1397/4/26سه شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۷05:0806:3713:2816:5920:2020:3821:2800:44
1397/4/27چهارشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۷06:0907:3714:2818:0021:1921:3822:2701:44
1397/4/28پنجشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۷07:1008:3815:2919:0022:1922:3723:2702:44
1397/4/29جمعه ۲۹ تیر ۱۳۹۷08:1109:3916:2920:0023:1823:3700:2603:44
1397/4/30شنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۷09:1110:3917:2921:0000:1800:3601:2504:45
1397/4/31یکشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۷10:1211:4018:2922:0001:1701:3602:2505:45