اوقات شرعی به افق رحمت آباد سوران
امروز : سه شنبه ۴ تیر ۱۳۹۸

امروز
۴ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:59
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:29
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:25
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر15:54
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:21
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:40
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:31
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:40
اوقات شرعی رحمت آباد سوران

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق رحمت آباد سوران

چهارشنبه
۵ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:59
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:30
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:26
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر15:54
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:22
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:40
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:31
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:40
پنجشنبه
۶ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:59
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:30
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:26
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر15:54
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:22
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:40
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:31
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:40
جمعه
۷ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:00
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:30
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:26
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر15:55
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:22
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:40
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:31
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:41
شنبه
۸ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:00
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:30
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:26
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر15:55
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:22
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:41
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:31
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:41
یکشنبه
۹ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:00
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:31
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:26
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر15:55
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:22
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:41
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:31
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:41
دوشنبه
۱۰ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:01
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:31
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:27
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر15:55
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:22
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:41
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:31
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:41
اوقات شرعی تیر ماه به افق رحمت آباد سوران
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/4/1شنبه ۱ تیر ۱۳۹۸03:5805:2812:2515:5319:2119:4020:3123:39
1398/4/2یکشنبه ۲ تیر ۱۳۹۸04:5806:2913:2516:5320:2120:4021:3100:40
1398/4/3دوشنبه ۳ تیر ۱۳۹۸05:5807:2914:2517:5421:2121:4022:3101:40
1398/4/4سه شنبه ۴ تیر ۱۳۹۸06:5908:2915:2518:5422:2122:4023:3102:40
1398/4/5چهارشنبه ۵ تیر ۱۳۹۸07:5909:3016:2619:5423:2223:4000:3103:40
1398/4/6پنجشنبه ۶ تیر ۱۳۹۸08:5910:3017:2620:5400:2200:4001:3104:40
1398/4/7جمعه ۷ تیر ۱۳۹۸10:0011:3018:2621:5501:2201:4002:3105:41
1398/4/8شنبه ۸ تیر ۱۳۹۸11:0012:3019:2622:5502:2202:4103:3106:41
1398/4/9یکشنبه ۹ تیر ۱۳۹۸12:0013:3120:2623:5503:2203:4104:3107:41
1398/4/10دوشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۸13:0114:3121:2700:5504:2204:4105:3108:41
1398/4/11سه شنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۸14:0115:3222:2701:5605:2205:4106:3109:42
1398/4/12چهارشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۸15:0216:3223:2702:5606:2206:4107:3110:42
1398/4/13پنجشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۸16:0217:3200:2703:5607:2207:4008:3111:42
1398/4/14جمعه ۱۴ تیر ۱۳۹۸17:0318:3301:2704:5608:2208:4009:3112:42
1398/4/15شنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۸18:0319:3302:2705:5709:2209:4010:3113:42
1398/4/16یکشنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۸19:0420:3403:2806:5710:2210:4011:3014:43
1398/4/17دوشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۸20:0421:3404:2807:5711:2111:4012:3015:43
1398/4/18سه شنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۸21:0522:3405:2808:5712:2112:4013:3016:43
1398/4/19چهارشنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۸22:0623:3506:2809:5813:2113:4014:3017:43
1398/4/20پنجشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۸23:0600:3507:2810:5814:2114:3915:2918:44
1398/4/21جمعه ۲۱ تیر ۱۳۹۸00:0701:3608:2811:5815:2115:3916:2919:44
1398/4/22شنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۸01:0702:3609:2812:5816:2116:3917:2920:44
1398/4/23یکشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۸02:0803:3710:2913:5817:2017:3918:2821:44
1398/4/24دوشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۸03:0904:3711:2914:5918:2018:3819:2822:44
1398/4/25سه شنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۸04:0905:3812:2915:5919:2019:3820:2823:45
1398/4/26چهارشنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۸05:1006:3813:2916:5920:1920:3821:2700:45
1398/4/27پنجشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۸06:1107:3914:2917:5921:1921:3722:2701:45
1398/4/28جمعه ۲۸ تیر ۱۳۹۸07:1108:3915:2918:5922:1922:3723:2602:45
1398/4/29شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۸08:1209:4016:2920:0023:1823:3600:2603:45
1398/4/30یکشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۸09:1310:4017:2921:0000:1800:3601:2504:45
1398/4/31دوشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۸10:1411:4118:2922:0001:1701:3602:2405:46