اوقات شرعی به افق رحمت آباد سوران
امروز : پنجشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۷

امروز
۲۸ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:12
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:39
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:29
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر15:59
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:19
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:37
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:26
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:45
اوقات شرعی رحمت آباد سوران

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق رحمت آباد سوران

جمعه
۲۹ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:12
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:40
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:29
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:00
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:18
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:36
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:25
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:45
شنبه
۳۰ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:13
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:40
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:29
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:00
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:18
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:36
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:25
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:45
یکشنبه
۳۱ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:14
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:41
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:29
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:00
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:17
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:35
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:24
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:46
دوشنبه
۱ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:15
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:41
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:29
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:00
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:17
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:35
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:24
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:46
سه شنبه
۲ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:15
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:42
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:29
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:00
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:16
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:34
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:23
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:46
چهارشنبه
۳ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:16
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:42
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:29
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:00
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:16
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:34
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:22
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:46
اوقات شرعی تیر ماه به افق رحمت آباد سوران
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/4/1جمعه ۱ تیر ۱۳۹۷03:5805:2912:2515:5319:2119:4020:3123:39
1397/4/2شنبه ۲ تیر ۱۳۹۷04:5806:2913:2516:5420:2120:4021:3100:40
1397/4/3یکشنبه ۳ تیر ۱۳۹۷05:5807:2914:2517:5421:2121:4022:3101:40
1397/4/4دوشنبه ۴ تیر ۱۳۹۷06:5908:2915:2518:5422:2122:4023:3102:40
1397/4/5سه شنبه ۵ تیر ۱۳۹۷07:5909:3016:2619:5423:2223:4000:3103:40
1397/4/6چهارشنبه ۶ تیر ۱۳۹۷08:5910:3017:2620:5400:2200:4001:3104:40
1397/4/7پنجشنبه ۷ تیر ۱۳۹۷10:0011:3018:2621:5501:2201:4002:3105:41
1397/4/8جمعه ۸ تیر ۱۳۹۷11:0012:3119:2622:5502:2202:4103:3106:41
1397/4/9شنبه ۹ تیر ۱۳۹۷12:0013:3120:2623:5503:2203:4104:3107:41
1397/4/10یکشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۷13:0114:3121:2700:5504:2204:4105:3108:41
1397/4/11دوشنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۷14:0115:3222:2701:5605:2205:4106:3109:42
1397/4/12سه شنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۷15:0216:3223:2702:5606:2206:4107:3110:42
1397/4/13چهارشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۷16:0217:3200:2703:5607:2207:4008:3111:42
1397/4/14پنجشنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۷17:0318:3301:2704:5608:2208:4009:3112:42
1397/4/15جمعه ۱۵ تیر ۱۳۹۷18:0319:3302:2805:5709:2209:4010:3113:43
1397/4/16شنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۷19:0420:3403:2806:5710:2210:4011:3014:43
1397/4/17یکشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۷20:0421:3404:2807:5711:2111:4012:3015:43
1397/4/18دوشنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۷21:0522:3405:2808:5712:2112:4013:3016:43
1397/4/19سه شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۷22:0623:3506:2809:5813:2113:4014:3017:43
1397/4/20چهارشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۷23:0600:3507:2810:5814:2114:3915:2918:44
1397/4/21پنجشنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۷00:0701:3608:2811:5815:2115:3916:2919:44
1397/4/22جمعه ۲۲ تیر ۱۳۹۷01:0802:3609:2912:5816:2016:3917:2920:44
1397/4/23شنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۷02:0803:3710:2913:5917:2017:3918:2821:44
1397/4/24یکشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۷03:0904:3711:2914:5918:2018:3819:2822:44
1397/4/25دوشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۷04:1005:3812:2915:5919:2019:3820:2723:45
1397/4/26سه شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۷05:1006:3813:2916:5920:1920:3821:2700:45
1397/4/27چهارشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۷06:1107:3914:2917:5921:1921:3722:2601:45
1397/4/28پنجشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۷07:1208:3915:2918:5922:1922:3723:2602:45
1397/4/29جمعه ۲۹ تیر ۱۳۹۷08:1209:4016:2920:0023:1823:3600:2503:45
1397/4/30شنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۷09:1310:4017:2921:0000:1800:3601:2504:45
1397/4/31یکشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۷10:1411:4118:2922:0001:1701:3502:2405:46