اوقات شرعی به افق جالق
امروز : پنجشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۷

امروز
۲۸ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:07
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:35
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:25
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر15:56
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:15
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:34
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:23
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:41
اوقات شرعی جالق

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق جالق

جمعه
۲۹ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:08
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:36
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:26
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر15:57
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:15
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:33
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:22
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:42
شنبه
۳۰ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:09
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:36
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:26
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر15:57
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:15
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:33
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:22
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:42
یکشنبه
۳۱ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:10
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:37
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:26
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر15:57
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:14
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:32
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:21
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:42
دوشنبه
۱ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:10
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:37
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:26
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر15:57
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:14
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:32
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:21
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:42
سه شنبه
۲ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:11
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:38
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:26
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر15:57
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:13
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:31
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:20
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:42
چهارشنبه
۳ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:12
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:38
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:26
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر15:57
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:13
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:31
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:19
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:42
اوقات شرعی تیر ماه به افق جالق
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/4/1جمعه ۱ تیر ۱۳۹۷03:5305:2412:2115:5019:1819:3720:2823:36
1397/4/2شنبه ۲ تیر ۱۳۹۷04:5406:2513:2116:5020:1820:3721:2800:36
1397/4/3یکشنبه ۳ تیر ۱۳۹۷05:5407:2514:2217:5121:1821:3722:2801:36
1397/4/4دوشنبه ۴ تیر ۱۳۹۷06:5408:2515:2218:5122:1822:3723:2802:36
1397/4/5سه شنبه ۵ تیر ۱۳۹۷07:5509:2616:2219:5123:1823:3700:2803:36
1397/4/6چهارشنبه ۶ تیر ۱۳۹۷08:5510:2617:2220:5100:1900:3701:2804:37
1397/4/7پنجشنبه ۷ تیر ۱۳۹۷09:5511:2618:2221:5201:1901:3702:2805:37
1397/4/8جمعه ۸ تیر ۱۳۹۷10:5612:2619:2322:5202:1902:3703:2806:37
1397/4/9شنبه ۹ تیر ۱۳۹۷11:5613:2720:2323:5203:1903:3704:2807:37
1397/4/10یکشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۷12:5714:2721:2300:5204:1904:3705:2808:38
1397/4/11دوشنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۷13:5715:2822:2301:5305:1905:3706:2809:38
1397/4/12سه شنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۷14:5716:2823:2302:5306:1906:3707:2810:38
1397/4/13چهارشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۷15:5817:2800:2403:5307:1907:3708:2811:38
1397/4/14پنجشنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۷16:5918:2901:2404:5308:1908:3709:2812:39
1397/4/15جمعه ۱۵ تیر ۱۳۹۷17:5919:2902:2405:5409:1909:3710:2813:39
1397/4/16شنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۷19:0020:3003:2406:5410:1810:3711:2714:39
1397/4/17یکشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۷20:0021:3004:2407:5411:1811:3712:2715:39
1397/4/18دوشنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۷21:0122:3005:2408:5412:1812:3713:2716:39
1397/4/19سه شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۷22:0123:3106:2509:5513:1813:3714:2717:40
1397/4/20چهارشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۷23:0200:3107:2510:5514:1814:3615:2618:40
1397/4/21پنجشنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۷00:0301:3208:2511:5515:1815:3616:2619:40
1397/4/22جمعه ۲۲ تیر ۱۳۹۷01:0302:3209:2512:5516:1716:3617:2620:40
1397/4/23شنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۷02:0403:3310:2513:5517:1717:3518:2521:40
1397/4/24یکشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۷03:0504:3311:2514:5618:1718:3519:2522:41
1397/4/25دوشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۷04:0505:3412:2515:5619:1619:3520:2423:41
1397/4/26سه شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۷05:0606:3413:2516:5620:1620:3421:2400:41
1397/4/27چهارشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۷06:0707:3514:2517:5621:1621:3422:2301:41
1397/4/28پنجشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۷07:0708:3515:2518:5622:1522:3423:2302:41
1397/4/29جمعه ۲۹ تیر ۱۳۹۷08:0809:3616:2619:5723:1523:3300:2203:42
1397/4/30شنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۷09:0910:3617:2620:5700:1500:3301:2204:42
1397/4/31یکشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۷10:1011:3718:2621:5701:1401:3202:2105:42