اوقات شرعی به افق بیلوردی
امروز : پنجشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۸

امروز
۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:59
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:34
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:21
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:07
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:08
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:28
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:21
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:33
اوقات شرعی بیلوردی

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق بیلوردی

جمعه
۶ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:57
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:33
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:20
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:07
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:09
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:29
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:22
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:33
شنبه
۷ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:56
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:32
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:20
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:07
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:10
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:30
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:23
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:33
یکشنبه
۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:54
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:30
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:20
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:07
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:11
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:31
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:25
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:32
دوشنبه
۹ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:52
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:29
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:20
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:07
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:12
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:32
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:26
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:32
سه شنبه
۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:51
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:28
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:20
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:08
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:12
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:33
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:27
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:32
چهارشنبه
۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:49
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:27
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:20
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:08
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:13
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:34
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:28
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:31
اوقات شرعی اردیبهشت ماه به افق بیلوردی
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/2/1یکشنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۸05:0606:3913:2117:0620:0420:2421:1600:35
1398/2/2دوشنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۸06:0407:3814:2118:0621:0521:2522:1801:34
1398/2/3سه شنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۸07:0208:3715:2119:0622:0622:2623:1902:34
1398/2/4چهارشنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۸08:0009:3516:2120:0623:0723:2700:2003:34
1398/2/5پنجشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۸08:5910:3417:2121:0700:0800:2801:2104:33
1398/2/6جمعه ۶ اردیبهشت ۱۳۹۸09:5711:3318:2022:0701:0901:2902:2205:33
1398/2/7شنبه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۸10:5612:3219:2023:0702:1002:3003:2306:33
1398/2/8یکشنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۸11:5413:3020:2000:0703:1103:3104:2507:32
1398/2/9دوشنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۸12:5214:2921:2001:0704:1204:3205:2608:32
1398/2/10سه شنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۸13:5115:2822:2002:0805:1205:3306:2709:32
1398/2/11چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸14:4916:2723:2003:0806:1306:3407:2810:31
1398/2/12پنجشنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۸15:4717:2500:2004:0807:1407:3508:3011:31
1398/2/13جمعه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۸16:4618:2401:2005:0808:1508:3609:3112:31
1398/2/14شنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸17:4419:2302:1906:0809:1609:3610:3213:30
1398/2/15یکشنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸18:4320:2203:1907:0910:1710:3711:3314:30
1398/2/16دوشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۸19:4121:2104:1908:0911:1811:3812:3415:30
1398/2/17سه شنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸20:4022:2005:1909:0912:1912:3913:3616:29
1398/2/18چهارشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸21:3823:1906:1910:0913:2013:4014:3717:29
1398/2/19پنجشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۸22:3700:1807:1911:0914:2114:4115:3818:29
1398/2/20جمعه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۸23:3501:1708:1912:1015:2215:4216:3919:29
1398/2/21شنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۸00:3402:1609:1913:1016:2316:4317:4020:28
1398/2/22یکشنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸01:3303:1510:1914:1017:2417:4418:4221:28
1398/2/23دوشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۸02:3104:1411:1915:1018:2418:4519:4322:28
1398/2/24سه شنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۸03:3005:1312:1916:1019:2519:4620:4423:28
1398/2/25چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸04:2906:1213:1917:1120:2620:4721:4500:27
1398/2/26پنجشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۸05:2707:1114:1918:1121:2721:4822:4601:27
1398/2/27جمعه ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۸06:2608:1015:1919:1122:2822:4923:4702:27
1398/2/28شنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۸07:2509:1016:1920:1123:2923:5000:4903:27
1398/2/29یکشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۸08:2410:0917:1921:1200:3000:5101:5004:27
1398/2/30دوشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸09:2211:0818:1922:1201:3101:5202:5105:26
1398/2/31سه شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸10:2112:0719:1923:1202:3102:5303:5206:26