اوقات شرعی به افق سفیدابه
امروز : شنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۷

امروز
۳۰ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:06
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:38
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:34
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:13
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:30
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:49
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:41
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:48
اوقات شرعی سفیدابه

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق سفیدابه

یکشنبه
۳۱ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:07
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:39
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:34
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:13
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:30
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:49
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:40
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:48
دوشنبه
۱ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:08
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:39
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:34
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:13
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:29
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:48
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:39
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:48
سه شنبه
۲ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:08
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:40
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:34
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:13
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:29
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:47
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:39
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:49
چهارشنبه
۳ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:09
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:41
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:34
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:13
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:28
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:47
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:38
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:49
پنجشنبه
۴ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:10
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:41
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:34
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:13
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:27
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:46
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:37
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:49
جمعه
۵ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:11
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:42
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:34
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:13
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:27
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:45
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:36
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:49
اوقات شرعی تیر ماه به افق سفیدابه
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/4/1جمعه ۱ تیر ۱۳۹۷03:4905:2512:3016:0819:3519:5420:4823:42
1397/4/2شنبه ۲ تیر ۱۳۹۷04:4906:2513:3017:0820:3520:5421:4800:42
1397/4/3یکشنبه ۳ تیر ۱۳۹۷05:4907:2614:3018:0821:3521:5522:4901:42
1397/4/4دوشنبه ۴ تیر ۱۳۹۷06:4908:2615:3019:0822:3522:5523:4902:42
1397/4/5سه شنبه ۵ تیر ۱۳۹۷07:5009:2616:3120:0923:3523:5500:4903:43
1397/4/6چهارشنبه ۶ تیر ۱۳۹۷08:5010:2617:3121:0900:3500:5501:4904:43
1397/4/7پنجشنبه ۷ تیر ۱۳۹۷09:5111:2718:3122:0901:3501:5502:4905:43
1397/4/8جمعه ۸ تیر ۱۳۹۷10:5112:2719:3123:0902:3502:5503:4906:43
1397/4/9شنبه ۹ تیر ۱۳۹۷11:5113:2820:3200:0903:3503:5504:4907:43
1397/4/10یکشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۷12:5214:2821:3201:1004:3504:5505:4908:44
1397/4/11دوشنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۷13:5215:2822:3202:1005:3505:5506:4909:44
1397/4/12سه شنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۷14:5316:2923:3203:1006:3506:5507:4810:44
1397/4/13چهارشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۷15:5417:2900:3204:1007:3507:5508:4811:44
1397/4/14پنجشنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۷16:5418:3001:3205:1108:3508:5509:4812:45
1397/4/15جمعه ۱۵ تیر ۱۳۹۷17:5519:3002:3306:1109:3509:5510:4813:45
1397/4/16شنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۷18:5520:3103:3307:1110:3510:5411:4814:45
1397/4/17یکشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۷19:5621:3104:3308:1111:3511:5412:4715:45
1397/4/18دوشنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۷20:5722:3105:3309:1112:3512:5413:4716:46
1397/4/19سه شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۷21:5723:3206:3310:1213:3413:5414:4717:46
1397/4/20چهارشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۷22:5800:3307:3311:1214:3414:5315:4618:46
1397/4/21پنجشنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۷23:5901:3308:3412:1215:3415:5316:4619:46
1397/4/22جمعه ۲۲ تیر ۱۳۹۷00:5902:3409:3413:1216:3316:5317:4520:46
1397/4/23شنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۷02:0003:3410:3414:1217:3317:5218:4521:47
1397/4/24یکشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۷03:0104:3511:3415:1218:3318:5219:4422:47
1397/4/25دوشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۷04:0205:3512:3416:1219:3219:5220:4423:47
1397/4/26سه شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۷05:0306:3613:3417:1320:3220:5121:4300:47
1397/4/27چهارشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۷06:0307:3614:3418:1321:3221:5122:4301:48
1397/4/28پنجشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۷07:0408:3715:3419:1322:3122:5023:4202:48
1397/4/29جمعه ۲۹ تیر ۱۳۹۷08:0509:3816:3420:1323:3123:5000:4103:48
1397/4/30شنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۷09:0610:3817:3421:1300:3000:4901:4104:48
1397/4/31یکشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۷10:0711:3918:3422:1301:3001:4902:4005:48