اوقات شرعی به افق دوست محمد
امروز : پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۳۰ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:42
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:19
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:24
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:03
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:30
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:49
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:43
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:36
اوقات شرعی دوست محمد

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق دوست محمد

جمعه
۳۱ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:43
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:19
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:25
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:03
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:30
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:49
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:44
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:36
شنبه
۱ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:43
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:20
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:25
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:03
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:30
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:50
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:44
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:36
یکشنبه
۲ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:43
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:20
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:25
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:03
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:30
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:50
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:44
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:37
دوشنبه
۳ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:43
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:20
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:25
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:03
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:30
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:50
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:44
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:37
سه شنبه
۴ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:44
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:20
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:25
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:04
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:30
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:50
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:44
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:37
چهارشنبه
۵ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:44
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:21
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:26
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:04
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:31
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:50
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:44
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:37
اوقات شرعی خرداد ماه به افق دوست محمد
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸03:5105:2412:1915:5819:1619:3520:2723:34
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸04:5106:2313:2016:5820:1620:3521:2700:33
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸05:5007:2314:2017:5921:1721:3622:2801:33
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸06:4908:2215:2018:5922:1822:3723:2902:33
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸07:4909:2216:2019:5923:1823:3700:3003:33
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸08:4810:2117:2020:5900:1900:3801:3004:33
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸09:4711:2118:2021:5901:1901:3902:3105:33
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸10:4712:2119:2022:5902:2002:3903:3206:33
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸11:4613:2020:2023:5903:2103:4004:3307:33
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸12:4614:2021:2000:5904:2104:4005:3308:33
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸13:4515:2022:2101:5905:2205:4106:3409:33
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸14:4516:1923:2102:5906:2206:4207:3510:34
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸15:4417:1900:2104:0007:2307:4208:3511:34
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸16:4418:1901:2105:0008:2308:4309:3612:34
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸17:4419:1902:2106:0009:2409:4310:3713:34
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸18:4320:1903:2107:0010:2410:4411:3714:34
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸19:4321:1904:2208:0011:2511:4412:3815:34
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸20:4322:1905:2209:0012:2512:4513:3816:34
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸21:4323:1806:2210:0013:2613:4514:3917:34
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸22:4200:1807:2211:0114:2614:4615:4018:34
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸23:4201:1808:2212:0115:2715:4616:4019:34
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸00:4202:1809:2313:0116:2716:4717:4020:35
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸01:4203:1810:2314:0117:2717:4718:4121:35
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸02:4204:1811:2315:0118:2818:4719:4122:35
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸03:4205:1912:2316:0219:2819:4820:4223:35
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸04:4206:1913:2317:0220:2820:4821:4200:35
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸05:4207:1914:2418:0221:2921:4822:4201:35
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸06:4208:1915:2419:0222:2922:4923:4302:36
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸07:4209:1916:2420:0223:2923:4900:4303:36
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸08:4210:1917:2421:0300:3000:4901:4304:36
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸09:4311:1918:2522:0301:3001:4902:4405:36