اوقات شرعی به افق بخشایش
امروز : پنجشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۸

امروز
۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:59
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:34
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:20
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:06
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:07
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:27
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:20
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:33
اوقات شرعی بخشایش

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق بخشایش

جمعه
۶ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:57
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:33
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:20
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:06
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:08
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:28
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:22
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:33
شنبه
۷ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:56
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:31
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:20
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:07
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:09
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:29
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:23
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:32
یکشنبه
۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:54
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:30
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:20
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:07
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:10
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:30
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:24
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:32
دوشنبه
۹ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:52
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:29
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:20
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:07
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:11
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:31
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:25
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:32
سه شنبه
۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:51
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:28
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:19
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:07
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:12
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:32
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:26
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:31
چهارشنبه
۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:49
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:26
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:19
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:07
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:13
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:33
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:27
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:31
اوقات شرعی اردیبهشت ماه به افق بخشایش
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/2/1یکشنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۸05:0606:3913:2117:0520:0320:2321:1600:34
1398/2/2دوشنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۸06:0407:3814:2118:0621:0421:2422:1701:34
1398/2/3سه شنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۸07:0208:3615:2119:0622:0522:2523:1802:34
1398/2/4چهارشنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۸08:0109:3516:2020:0623:0623:2600:1903:33
1398/2/5پنجشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۸08:5910:3417:2021:0600:0700:2701:2004:33
1398/2/6جمعه ۶ اردیبهشت ۱۳۹۸09:5711:3318:2022:0601:0801:2802:2205:33
1398/2/7شنبه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۸10:5612:3119:2023:0702:0902:2903:2306:32
1398/2/8یکشنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۸11:5413:3020:2000:0703:1003:3004:2407:32
1398/2/9دوشنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۸12:5214:2921:2001:0704:1104:3105:2508:32
1398/2/10سه شنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۸13:5115:2822:1902:0705:1205:3206:2609:31
1398/2/11چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸14:4916:2623:1903:0706:1306:3307:2710:31
1398/2/12پنجشنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۸15:4817:2500:1904:0807:1407:3408:2911:31
1398/2/13جمعه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۸16:4618:2401:1905:0808:1508:3509:3012:30
1398/2/14شنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸17:4419:2302:1906:0809:1609:3610:3113:30
1398/2/15یکشنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸18:4320:2203:1907:0810:1610:3711:3214:30
1398/2/16دوشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۸19:4121:2104:1908:0811:1711:3812:3415:29
1398/2/17سه شنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸20:4022:2005:1909:0812:1812:3913:3516:29
1398/2/18چهارشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸21:3823:1906:1910:0913:1913:4014:3617:29
1398/2/19پنجشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۸22:3700:1807:1911:0914:2014:4115:3718:29
1398/2/20جمعه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۸23:3601:1708:1912:0915:2115:4216:3819:28
1398/2/21شنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۸00:3402:1609:1913:0916:2216:4317:4020:28
1398/2/22یکشنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸01:3303:1510:1914:0917:2317:4418:4121:28
1398/2/23دوشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۸02:3104:1411:1915:1018:2418:4519:4222:28
1398/2/24سه شنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۸03:3005:1312:1916:1019:2519:4520:4323:27
1398/2/25چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸04:2906:1213:1917:1020:2620:4621:4400:27
1398/2/26پنجشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۸05:2707:1114:1918:1021:2621:4722:4501:27
1398/2/27جمعه ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۸06:2608:1015:1919:1022:2722:4823:4702:27
1398/2/28شنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۸07:2509:1016:1920:1123:2823:4900:4803:27
1398/2/29یکشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۸08:2410:0917:1921:1100:2900:5001:4904:26
1398/2/30دوشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸09:2311:0818:1922:1101:3001:5102:5005:26
1398/2/31سه شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸10:2112:0719:1923:1102:3102:5203:5106:26