اوقات شرعی به افق سرباز
امروز : پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۳۰ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:02
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:32
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:26
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر15:53
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:21
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:39
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:30
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:42
اوقات شرعی سرباز

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق سرباز

جمعه
۳۱ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:02
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:32
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:27
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر15:53
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:21
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:40
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:30
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:42
شنبه
۱ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:03
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:32
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:27
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر15:53
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:21
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:40
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:30
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:42
یکشنبه
۲ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:03
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:33
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:27
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر15:54
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:21
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:40
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:30
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:42
دوشنبه
۳ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:03
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:33
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:27
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر15:54
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:22
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:40
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:31
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:42
سه شنبه
۴ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:03
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:33
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:27
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر15:54
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:22
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:40
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:31
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:43
چهارشنبه
۵ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:04
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:33
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:28
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر15:54
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:22
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:40
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:31
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:43
اوقات شرعی خرداد ماه به افق سرباز
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸04:0905:3512:2215:5019:0919:2720:1523:39
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸05:0806:3413:2216:5020:0920:2721:1600:39
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸06:0707:3414:2217:5021:1021:2822:1601:39
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸07:0708:3415:2218:5022:1022:2823:1702:39
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸08:0609:3316:2219:5023:1123:2900:1803:39
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸09:0610:3317:2220:5000:1100:2901:1804:39
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸10:0511:3318:2221:5001:1201:3002:1905:39
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸11:0512:3219:2222:5002:1202:3103:2006:39
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸12:0513:3220:2223:5003:1303:3104:2007:39
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸13:0414:3221:2300:5004:1304:3205:2108:39
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸14:0415:3222:2301:5005:1405:3206:2109:39
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸15:0416:3223:2302:5006:1406:3307:2210:39
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸16:0317:3100:2303:5007:1507:3308:2311:39
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸17:0318:3101:2304:5108:1508:3409:2312:39
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸18:0319:3102:2305:5109:1609:3410:2413:39
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸19:0220:3103:2406:5110:1610:3411:2414:39
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸20:0221:3104:2407:5111:1611:3512:2515:39
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸21:0222:3105:2408:5112:1712:3513:2516:40
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸22:0223:3106:2409:5113:1713:3614:2617:40
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸23:0200:3107:2410:5114:1814:3615:2618:40
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸00:0201:3108:2411:5115:1815:3716:2719:40
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸01:0202:3109:2512:5116:1816:3717:2720:40
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸02:0203:3110:2513:5217:1917:3718:2721:40
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸03:0204:3111:2514:5218:1918:3819:2822:40
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸04:0205:3112:2515:5219:1919:3820:2823:41
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸05:0206:3113:2616:5220:2020:3821:2900:41
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸06:0207:3114:2617:5221:2021:3922:2901:41
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸07:0208:3215:2618:5222:2022:3923:2902:41
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸08:0209:3216:2619:5323:2123:3900:2903:41
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸09:0210:3217:2620:5300:2100:3901:3004:42
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸10:0211:3218:2721:5301:2101:4002:3005:42