اوقات شرعی به افق بندان
امروز : یکشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۸

امروز
۳۰ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:18
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:44
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:32
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:00
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:19
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:37
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:25
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:48
اوقات شرعی بندان

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق بندان

دوشنبه
۳۱ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:19
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:45
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:32
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:00
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:18
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:36
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:25
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:48
سه شنبه
۱ مرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:19
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:45
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:32
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:01
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:18
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:36
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:24
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:49
چهارشنبه
۲ مرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:20
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:46
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:32
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:01
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:17
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:35
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:23
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:49
پنجشنبه
۳ مرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:21
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:46
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:32
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:01
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:17
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:35
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:23
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:49
جمعه
۴ مرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:21
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:47
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:32
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:01
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:16
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:34
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:22
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:49
شنبه
۵ مرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:22
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:47
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:32
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:01
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:16
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:34
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:21
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:49
اوقات شرعی تیر ماه به افق بندان
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/4/1شنبه ۱ تیر ۱۳۹۸04:0305:3312:2715:5319:2119:4020:3023:42
1398/4/2یکشنبه ۲ تیر ۱۳۹۸05:0306:3313:2716:5420:2220:4021:3000:42
1398/4/3دوشنبه ۳ تیر ۱۳۹۸06:0407:3314:2817:5421:2221:4022:3101:43
1398/4/4سه شنبه ۴ تیر ۱۳۹۸07:0408:3415:2818:5422:2222:4023:3102:43
1398/4/5چهارشنبه ۵ تیر ۱۳۹۸08:0409:3416:2819:5423:2223:4100:3103:43
1398/4/6پنجشنبه ۶ تیر ۱۳۹۸09:0510:3417:2820:5500:2200:4101:3104:43
1398/4/7جمعه ۷ تیر ۱۳۹۸10:0511:3418:2821:5501:2201:4102:3105:44
1398/4/8شنبه ۸ تیر ۱۳۹۸11:0512:3519:2922:5502:2202:4103:3106:44
1398/4/9یکشنبه ۹ تیر ۱۳۹۸12:0613:3520:2923:5503:2203:4104:3107:44
1398/4/10دوشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۸13:0614:3521:2900:5604:2204:4105:3108:44
1398/4/11سه شنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۸14:0715:3622:2901:5605:2205:4106:3109:45
1398/4/12چهارشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۸15:0716:3623:2902:5606:2206:4107:3110:45
1398/4/13پنجشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۸16:0817:3700:3003:5607:2207:4108:3111:45
1398/4/14جمعه ۱۴ تیر ۱۳۹۸17:0818:3701:3004:5708:2208:4109:3112:45
1398/4/15شنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۸18:0919:3702:3005:5709:2209:4110:3113:45
1398/4/16یکشنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۸19:0920:3803:3006:5710:2210:4111:3014:46
1398/4/17دوشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۸20:1021:3804:3007:5711:2211:4012:3015:46
1398/4/18سه شنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۸21:1022:3905:3008:5812:2212:4013:3016:46
1398/4/19چهارشنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۸22:1123:3906:3009:5813:2213:4014:3017:46
1398/4/20پنجشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۸23:1100:3907:3110:5814:2214:4015:2918:46
1398/4/21جمعه ۲۱ تیر ۱۳۹۸00:1201:4008:3111:5815:2115:4016:2919:47
1398/4/22شنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۸01:1302:4009:3112:5916:2116:3917:2920:47
1398/4/23یکشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۸02:1303:4110:3113:5917:2117:3918:2821:47
1398/4/24دوشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۸03:1404:4111:3114:5918:2118:3919:2822:47
1398/4/25سه شنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۸04:1505:4212:3115:5919:2019:3920:2823:47
1398/4/26چهارشنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۸05:1506:4213:3116:5920:2020:3821:2700:48
1398/4/27پنجشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۸06:1607:4314:3118:0021:2021:3822:2701:48
1398/4/28جمعه ۲۸ تیر ۱۳۹۸07:1708:4315:3119:0022:1922:3823:2602:48
1398/4/29شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۸08:1709:4416:3220:0023:1923:3700:2603:48
1398/4/30یکشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۸09:1810:4417:3221:0000:1900:3701:2504:48
1398/4/31دوشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۸10:1911:4518:3222:0001:1801:3602:2505:48