اوقات شرعی به افق کارواندر
امروز : پنجشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۷

امروز
۲۸ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:14
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:43
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:33
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:05
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:24
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:42
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:31
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:49
اوقات شرعی کارواندر

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق کارواندر

جمعه
۲۹ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:15
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:43
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:33
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:05
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:23
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:42
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:31
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:49
شنبه
۳۰ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:16
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:44
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:33
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:05
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:23
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:41
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:30
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:49
یکشنبه
۳۱ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:17
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:44
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:33
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:05
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:22
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:41
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:30
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:49
دوشنبه
۱ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:17
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:45
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:33
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:05
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:22
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:40
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:29
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:50
سه شنبه
۲ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:18
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:45
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:33
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:05
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:21
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:40
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:28
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:50
چهارشنبه
۳ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:19
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:46
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:34
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:06
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:21
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:39
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:28
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:50
اوقات شرعی تیر ماه به افق کارواندر
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/4/1جمعه ۱ تیر ۱۳۹۷04:0005:3212:2915:5919:2619:4520:3623:43
1397/4/2شنبه ۲ تیر ۱۳۹۷05:0106:3213:2916:5920:2620:4521:3600:43
1397/4/3یکشنبه ۳ تیر ۱۳۹۷06:0107:3214:2917:5921:2621:4522:3701:44
1397/4/4دوشنبه ۴ تیر ۱۳۹۷07:0108:3215:3018:5922:2722:4523:3702:44
1397/4/5سه شنبه ۵ تیر ۱۳۹۷08:0109:3316:3020:0023:2723:4600:3703:44
1397/4/6چهارشنبه ۶ تیر ۱۳۹۷09:0210:3317:3021:0000:2700:4601:3704:44
1397/4/7پنجشنبه ۷ تیر ۱۳۹۷10:0211:3318:3022:0001:2701:4602:3705:45
1397/4/8جمعه ۸ تیر ۱۳۹۷11:0312:3419:3023:0002:2702:4603:3706:45
1397/4/9شنبه ۹ تیر ۱۳۹۷12:0313:3420:3100:0103:2703:4604:3707:45
1397/4/10یکشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۷13:0314:3421:3101:0104:2704:4605:3708:45
1397/4/11دوشنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۷14:0415:3522:3102:0105:2705:4606:3709:46
1397/4/12سه شنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۷15:0416:3523:3103:0106:2706:4607:3710:46
1397/4/13چهارشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۷16:0517:3600:3104:0207:2707:4608:3711:46
1397/4/14پنجشنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۷17:0518:3601:3205:0208:2708:4609:3612:46
1397/4/15جمعه ۱۵ تیر ۱۳۹۷18:0619:3602:3206:0209:2709:4610:3613:46
1397/4/16شنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۷19:0720:3703:3207:0210:2710:4511:3614:47
1397/4/17یکشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۷20:0721:3704:3208:0211:2711:4512:3615:47
1397/4/18دوشنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۷21:0822:3805:3209:0312:2612:4513:3616:47
1397/4/19سه شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۷22:0823:3806:3210:0313:2613:4514:3517:47
1397/4/20چهارشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۷23:0900:3907:3211:0314:2614:4515:3518:48
1397/4/21پنجشنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۷00:1001:3908:3312:0315:2615:4416:3519:48
1397/4/22جمعه ۲۲ تیر ۱۳۹۷01:1002:4009:3313:0416:2616:4417:3420:48
1397/4/23شنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۷02:1103:4010:3314:0417:2517:4418:3421:48
1397/4/24یکشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۷03:1204:4111:3315:0418:2518:4419:3322:48
1397/4/25دوشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۷04:1205:4112:3316:0419:2519:4320:3323:49
1397/4/26سه شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۷05:1306:4213:3317:0420:2420:4321:3200:49
1397/4/27چهارشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۷06:1407:4214:3318:0521:2421:4222:3201:49
1397/4/28پنجشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۷07:1408:4315:3319:0522:2422:4223:3102:49
1397/4/29جمعه ۲۹ تیر ۱۳۹۷08:1509:4316:3320:0523:2323:4200:3103:49
1397/4/30شنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۷09:1610:4417:3321:0500:2300:4101:3004:49
1397/4/31یکشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۷10:1711:4418:3322:0501:2201:4102:3005:49