اوقات شرعی به افق ده پابید
امروز : جمعه ۲۹ تیر ۱۳۹۷

امروز
۲۹ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:12
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:42
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:33
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:07
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:25
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:43
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:33
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:49
اوقات شرعی ده پابید

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق ده پابید

شنبه
۳۰ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:13
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:42
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:33
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:07
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:24
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:43
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:33
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:49
یکشنبه
۳۱ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:14
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:43
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:33
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:07
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:24
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:42
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:32
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:49
دوشنبه
۱ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:15
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:43
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:33
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:07
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:23
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:42
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:31
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:49
سه شنبه
۲ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:16
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:44
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:33
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:07
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:23
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:41
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:31
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:49
چهارشنبه
۳ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:16
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:44
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:33
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:07
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:22
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:41
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:30
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:49
پنجشنبه
۴ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:17
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:45
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:33
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:07
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:22
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:40
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:29
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:49
اوقات شرعی تیر ماه به افق ده پابید
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/4/1جمعه ۱ تیر ۱۳۹۷03:5705:3012:2916:0119:2819:4720:3923:43
1397/4/2شنبه ۲ تیر ۱۳۹۷04:5806:3013:2917:0120:2820:4721:3900:43
1397/4/3یکشنبه ۳ تیر ۱۳۹۷05:5807:3014:2918:0121:2821:4722:3901:43
1397/4/4دوشنبه ۴ تیر ۱۳۹۷06:5808:3115:2919:0122:2822:4723:3902:43
1397/4/5سه شنبه ۵ تیر ۱۳۹۷07:5809:3116:3020:0223:2823:4800:3903:43
1397/4/6چهارشنبه ۶ تیر ۱۳۹۷08:5910:3117:3021:0200:2900:4801:3904:44
1397/4/7پنجشنبه ۷ تیر ۱۳۹۷09:5911:3218:3022:0201:2901:4802:3905:44
1397/4/8جمعه ۸ تیر ۱۳۹۷11:0012:3219:3023:0202:2902:4803:3906:44
1397/4/9شنبه ۹ تیر ۱۳۹۷12:0013:3220:3100:0203:2903:4804:3907:44
1397/4/10یکشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۷13:0014:3321:3101:0304:2904:4805:3908:45
1397/4/11دوشنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۷14:0115:3322:3102:0305:2905:4806:3909:45
1397/4/12سه شنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۷15:0116:3323:3103:0306:2906:4807:3910:45
1397/4/13چهارشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۷16:0217:3400:3104:0307:2907:4808:3911:45
1397/4/14پنجشنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۷17:0218:3401:3105:0408:2908:4809:3912:46
1397/4/15جمعه ۱۵ تیر ۱۳۹۷18:0319:3502:3206:0409:2909:4710:3913:46
1397/4/16شنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۷19:0420:3503:3207:0410:2810:4711:3814:46
1397/4/17یکشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۷20:0421:3504:3208:0411:2811:4712:3815:46
1397/4/18دوشنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۷21:0522:3605:3209:0512:2812:4713:3816:46
1397/4/19سه شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۷22:0523:3606:3210:0513:2813:4714:3817:47
1397/4/20چهارشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۷23:0600:3707:3211:0514:2814:4615:3718:47
1397/4/21پنجشنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۷00:0701:3708:3312:0515:2715:4616:3719:47
1397/4/22جمعه ۲۲ تیر ۱۳۹۷01:0702:3809:3313:0516:2716:4617:3720:47
1397/4/23شنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۷02:0803:3810:3314:0617:2717:4618:3621:48
1397/4/24یکشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۷03:0904:3911:3315:0618:2718:4519:3622:48
1397/4/25دوشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۷04:1005:3912:3316:0619:2619:4520:3523:48
1397/4/26سه شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۷05:1006:4013:3317:0620:2620:4521:3500:48
1397/4/27چهارشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۷06:1107:4014:3318:0621:2621:4422:3401:48
1397/4/28پنجشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۷07:1208:4115:3319:0622:2522:4423:3402:48
1397/4/29جمعه ۲۹ تیر ۱۳۹۷08:1209:4216:3320:0723:2523:4300:3303:49
1397/4/30شنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۷09:1310:4217:3321:0700:2400:4301:3304:49
1397/4/31یکشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۷10:1411:4318:3322:0701:2401:4202:3205:49