اوقات شرعی به افق ده پابید
امروز : پنجشنبه ۶ تیر ۱۳۹۸

امروز
۶ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:59
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:31
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:30
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:02
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:29
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:48
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:39
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:44
اوقات شرعی ده پابید

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق ده پابید

جمعه
۷ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:59
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:31
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:30
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:02
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:29
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:48
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:39
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:44
شنبه
۸ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:00
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:32
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:30
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:02
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:29
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:48
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:39
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:44
یکشنبه
۹ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:00
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:32
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:30
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:02
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:29
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:48
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:39
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:44
دوشنبه
۱۰ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:00
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:32
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:31
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:03
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:29
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:48
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:39
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:45
سه شنبه
۱۱ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:01
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:33
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:31
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:03
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:29
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:48
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:39
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:45
چهارشنبه
۱۲ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:01
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:33
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:31
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:03
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:29
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:48
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:39
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:45
اوقات شرعی تیر ماه به افق ده پابید
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/4/1شنبه ۱ تیر ۱۳۹۸03:5705:3012:2916:0119:2819:4720:3923:43
1398/4/2یکشنبه ۲ تیر ۱۳۹۸04:5706:3013:2917:0120:2820:4721:3900:43
1398/4/3دوشنبه ۳ تیر ۱۳۹۸05:5807:3014:2918:0121:2821:4722:3901:43
1398/4/4سه شنبه ۴ تیر ۱۳۹۸06:5808:3115:2919:0122:2822:4723:3902:43
1398/4/5چهارشنبه ۵ تیر ۱۳۹۸07:5809:3116:3020:0123:2823:4700:3903:43
1398/4/6پنجشنبه ۶ تیر ۱۳۹۸08:5910:3117:3021:0200:2900:4801:3904:44
1398/4/7جمعه ۷ تیر ۱۳۹۸09:5911:3118:3022:0201:2901:4802:3905:44
1398/4/8شنبه ۸ تیر ۱۳۹۸11:0012:3219:3023:0202:2902:4803:3906:44
1398/4/9یکشنبه ۹ تیر ۱۳۹۸12:0013:3220:3000:0203:2903:4804:3907:44
1398/4/10دوشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۸13:0014:3221:3101:0304:2904:4805:3908:45
1398/4/11سه شنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۸14:0115:3322:3102:0305:2905:4806:3909:45
1398/4/12چهارشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۸15:0116:3323:3103:0306:2906:4807:3910:45
1398/4/13پنجشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۸16:0217:3400:3104:0307:2907:4808:3911:45
1398/4/14جمعه ۱۴ تیر ۱۳۹۸17:0218:3401:3105:0408:2908:4809:3912:46
1398/4/15شنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۸18:0319:3402:3206:0409:2909:4710:3913:46
1398/4/16یکشنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۸19:0320:3503:3207:0410:2810:4711:3914:46
1398/4/17دوشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۸20:0421:3504:3208:0411:2811:4712:3815:46
1398/4/18سه شنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۸21:0522:3605:3209:0512:2812:4713:3816:46
1398/4/19چهارشنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۸22:0523:3606:3210:0513:2813:4714:3817:47
1398/4/20پنجشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۸23:0600:3707:3211:0514:2814:4715:3718:47
1398/4/21جمعه ۲۱ تیر ۱۳۹۸00:0701:3708:3212:0515:2815:4616:3719:47
1398/4/22شنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۸01:0702:3809:3313:0516:2716:4617:3720:47
1398/4/23یکشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۸02:0803:3810:3314:0617:2717:4618:3621:47
1398/4/24دوشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۸03:0904:3911:3315:0618:2718:4519:3622:48
1398/4/25سه شنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۸04:0905:3912:3316:0619:2619:4520:3523:48
1398/4/26چهارشنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۸05:1006:4013:3317:0620:2620:4521:3500:48
1398/4/27پنجشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۸06:1107:4014:3318:0621:2621:4422:3401:48
1398/4/28جمعه ۲۸ تیر ۱۳۹۸07:1208:4115:3319:0622:2522:4423:3402:48
1398/4/29شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۸08:1209:4116:3320:0723:2523:4300:3303:49
1398/4/30یکشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۸09:1310:4217:3321:0700:2400:4301:3304:49
1398/4/31دوشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۸10:1411:4218:3322:0701:2401:4202:3205:49