اوقات شرعی به افق میانه
امروز : پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۳۰ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:07
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:58
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:21
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:14
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:43
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:05
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:07
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:25
اوقات شرعی میانه

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق میانه

جمعه
۳۱ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:07
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:58
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:21
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:14
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:43
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:05
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:07
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:25
شنبه
۱ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:07
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:59
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:21
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:14
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:44
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:05
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:08
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:25
یکشنبه
۲ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:07
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:59
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:21
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:14
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:44
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:06
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:08
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:25
دوشنبه
۳ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:08
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:59
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:22
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:15
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:44
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:06
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:08
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:26
سه شنبه
۴ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:08
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:59
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:22
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:15
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:44
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:06
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:08
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:26
چهارشنبه
۵ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:08
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:00
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:22
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:15
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:44
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:06
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:08
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:26
اوقات شرعی خرداد ماه به افق میانه
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸04:2106:0513:1617:0720:2720:4821:4600:24
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸05:2007:0514:1618:0721:2821:4922:4701:24
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸06:1908:0415:1619:0822:2822:4923:4802:24
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸07:1809:0316:1620:0823:2923:5000:4903:23
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸08:1710:0317:1621:0800:3000:5101:5004:23
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸09:1611:0218:1622:0801:3101:5202:5105:23
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸10:1512:0219:1623:0902:3102:5303:5206:23
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸11:1413:0120:1700:0903:3203:5304:5307:23
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸12:1314:0121:1701:0904:3304:5405:5408:23
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸13:1315:0022:1702:0905:3305:5506:5509:23
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸14:1216:0023:1703:0906:3406:5607:5610:23
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸15:1117:0000:1704:1007:3507:5608:5711:23
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸16:1117:5901:1705:1008:3508:5709:5812:23
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸17:1018:5902:1706:1009:3609:5810:5813:23
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸18:1019:5903:1807:1010:3710:5811:5914:23
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸19:0920:5904:1808:1111:3711:5913:0015:23
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸20:0921:5805:1809:1112:3813:0014:0116:23
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸21:0822:5806:1810:1113:3814:0015:0117:23
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸22:0823:5807:1811:1114:3915:0116:0218:23
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸23:0700:5808:1912:1115:3916:0117:0319:23
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸00:0701:5809:1913:1216:4017:0218:0320:24
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸01:0702:5810:1914:1217:4018:0219:0421:24
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸02:0703:5811:1915:1218:4119:0320:0422:24
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸03:0704:5812:1916:1219:4120:0321:0523:24
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸04:0605:5813:2017:1320:4221:0322:0500:24
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸05:0606:5814:2018:1321:4222:0423:0601:24
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸06:0607:5815:2019:1322:4223:0400:0602:24
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸07:0608:5816:2020:1323:4300:0401:0703:24
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸08:0609:5817:2021:1400:4301:0502:0704:25
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸09:0710:5818:2122:1401:4302:0503:0705:25
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸10:0711:5819:2123:1402:4303:0504:0706:25