اوقات شرعی به افق میانه
امروز : دوشنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

امروز
۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:03
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:36
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:18
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:02
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:00
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:20
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:12
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:32
اوقات شرعی میانه

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق میانه

سه شنبه
۳ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:01
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:35
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:18
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:02
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:01
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:21
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:13
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:31
چهارشنبه
۴ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:00
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:33
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:17
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:02
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:02
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:22
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:14
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:31
پنجشنبه
۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:58
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:32
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:17
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:02
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:03
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:23
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:15
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:31
جمعه
۶ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:57
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:31
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:17
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:03
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:04
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:24
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:16
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:30
شنبه
۷ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:55
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:29
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:17
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:03
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:05
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:25
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:18
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:30
یکشنبه
۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:53
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:28
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:17
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:03
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:06
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:25
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:19
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:30
اوقات شرعی اردیبهشت ماه به افق میانه
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/2/1یکشنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۸05:0506:3713:1817:0219:5920:1921:1100:32
1398/2/2دوشنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۸06:0307:3614:1818:0221:0021:2022:1201:32
1398/2/3سه شنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۸07:0108:3515:1819:0222:0122:2123:1302:31
1398/2/4چهارشنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۸08:0009:3316:1720:0223:0223:2200:1403:31
1398/2/5پنجشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۸08:5810:3217:1721:0200:0300:2301:1504:31
1398/2/6جمعه ۶ اردیبهشت ۱۳۹۸09:5711:3118:1722:0301:0401:2402:1605:30
1398/2/7شنبه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۸10:5512:2919:1723:0302:0502:2503:1806:30
1398/2/8یکشنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۸11:5313:2820:1700:0303:0603:2504:1907:30
1398/2/9دوشنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۸12:5214:2721:1701:0304:0704:2605:2008:29
1398/2/10سه شنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۸13:5015:2622:1602:0305:0805:2706:2109:29
1398/2/11چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸14:4916:2523:1603:0306:0906:2807:2210:29
1398/2/12پنجشنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۸15:4717:2400:1604:0407:0907:2908:2311:28
1398/2/13جمعه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۸16:4618:2201:1605:0408:1008:3009:2512:28
1398/2/14شنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸17:4419:2102:1606:0409:1109:3110:2613:28
1398/2/15یکشنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸18:4320:2003:1607:0410:1210:3211:2714:27
1398/2/16دوشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۸19:4121:1904:1608:0411:1311:3312:2815:27
1398/2/17سه شنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸20:4022:1805:1609:0412:1412:3413:2916:27
1398/2/18چهارشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸21:3823:1706:1610:0513:1513:3514:3017:27
1398/2/19پنجشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۸22:3700:1607:1611:0514:1614:3615:3218:26
1398/2/20جمعه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۸23:3601:1508:1612:0515:1715:3716:3319:26
1398/2/21شنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۸00:3402:1409:1613:0516:1716:3817:3420:26
1398/2/22یکشنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸01:3303:1310:1614:0517:1817:3918:3521:26
1398/2/23دوشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۸02:3204:1211:1615:0618:1918:4019:3622:25
1398/2/24سه شنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۸03:3005:1112:1616:0619:2019:4120:3723:25
1398/2/25چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸04:2906:1113:1617:0620:2120:4221:3900:25
1398/2/26پنجشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۸05:2807:1014:1618:0621:2221:4222:4001:25
1398/2/27جمعه ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۸06:2708:0915:1619:0622:2322:4323:4102:25
1398/2/28شنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۸07:2509:0816:1620:0623:2323:4400:4203:24
1398/2/29یکشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۸08:2410:0717:1621:0700:2400:4501:4304:24
1398/2/30دوشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸09:2311:0718:1622:0701:2501:4602:4405:24
1398/2/31سه شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸10:2212:0619:1623:0702:2602:4703:4506:24