اوقات شرعی به افق نگور
امروز : پنجشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۷

امروز
۲۸ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:21
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:46
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:32
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر15:57
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:17
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:35
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:23
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:49
اوقات شرعی نگور

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق نگور

جمعه
۲۹ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:21
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:46
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:32
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر15:57
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:17
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:35
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:23
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:49
شنبه
۳۰ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:22
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:47
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:32
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر15:58
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:17
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:34
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:22
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:49
یکشنبه
۳۱ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:23
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:47
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:32
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر15:58
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:16
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:34
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:21
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:49
دوشنبه
۱ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:23
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:48
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:32
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر15:58
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:16
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:33
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:21
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:50
سه شنبه
۲ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:24
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:48
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:32
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر15:58
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:15
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:33
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:20
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:50
چهارشنبه
۳ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:25
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:49
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:32
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر15:58
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:15
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:33
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:20
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:50
اوقات شرعی تیر ماه به افق نگور
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/4/1جمعه ۱ تیر ۱۳۹۷04:0805:3612:2715:5019:1919:3720:2723:43
1397/4/2شنبه ۲ تیر ۱۳۹۷05:0806:3613:2816:5120:1920:3821:2700:44
1397/4/3یکشنبه ۳ تیر ۱۳۹۷06:0807:3614:2817:5121:1921:3822:2701:44
1397/4/4دوشنبه ۴ تیر ۱۳۹۷07:0808:3715:2818:5122:2022:3823:2702:44
1397/4/5سه شنبه ۵ تیر ۱۳۹۷08:0909:3716:2819:5123:2023:3800:2703:44
1397/4/6چهارشنبه ۶ تیر ۱۳۹۷09:0910:3717:2820:5200:2000:3801:2704:44
1397/4/7پنجشنبه ۷ تیر ۱۳۹۷10:0911:3718:2921:5201:2001:3802:2805:45
1397/4/8جمعه ۸ تیر ۱۳۹۷11:1012:3819:2922:5202:2002:3803:2806:45
1397/4/9شنبه ۹ تیر ۱۳۹۷12:1013:3820:2923:5203:2003:3804:2807:45
1397/4/10یکشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۷13:1114:3821:2900:5304:2004:3805:2808:45
1397/4/11دوشنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۷14:1115:3922:2901:5305:2005:3806:2809:46
1397/4/12سه شنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۷15:1216:3923:3002:5306:2006:3807:2710:46
1397/4/13چهارشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۷16:1217:3900:3003:5307:2007:3808:2711:46
1397/4/14پنجشنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۷17:1218:4001:3004:5408:2008:3809:2712:46
1397/4/15جمعه ۱۵ تیر ۱۳۹۷18:1319:4002:3005:5409:2009:3810:2713:46
1397/4/16شنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۷19:1320:4103:3006:5410:2010:3811:2714:47
1397/4/17یکشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۷20:1421:4104:3107:5511:2011:3812:2715:47
1397/4/18دوشنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۷21:1522:4105:3108:5512:2012:3813:2716:47
1397/4/19سه شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۷22:1523:4206:3109:5513:2013:3814:2617:47
1397/4/20چهارشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۷23:1600:4207:3110:5514:1914:3715:2618:48
1397/4/21پنجشنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۷00:1601:4308:3111:5615:1915:3716:2619:48
1397/4/22جمعه ۲۲ تیر ۱۳۹۷01:1702:4309:3112:5616:1916:3717:2520:48
1397/4/23شنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۷02:1703:4410:3113:5617:1917:3718:2521:48
1397/4/24یکشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۷03:1804:4411:3114:5618:1918:3619:2522:48
1397/4/25دوشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۷04:1905:4512:3215:5719:1819:3620:2423:48
1397/4/26سه شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۷05:1906:4513:3216:5720:1820:3621:2400:49
1397/4/27چهارشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۷06:2007:4614:3217:5721:1821:3622:2301:49
1397/4/28پنجشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۷07:2108:4615:3218:5722:1722:3523:2302:49
1397/4/29جمعه ۲۹ تیر ۱۳۹۷08:2109:4616:3219:5723:1723:3500:2303:49
1397/4/30شنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۷09:2210:4717:3220:5800:1700:3401:2204:49
1397/4/31یکشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۷10:2311:4718:3221:5801:1601:3402:2105:49