اوقات شرعی به افق ایرانشهر
امروز : دوشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۷

امروز
۲۵ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:15
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:43
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:33
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:03
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:24
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:42
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:31
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:49
اوقات شرعی ایرانشهر

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق ایرانشهر

سه شنبه
۲۶ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:15
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:43
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:33
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:03
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:23
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:42
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:31
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:49
چهارشنبه
۲۷ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:16
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:44
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:33
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:03
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:23
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:41
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:30
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:50
پنجشنبه
۲۸ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:17
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:44
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:34
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:03
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:23
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:41
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:30
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:50
جمعه
۲۹ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:17
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:45
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:34
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:04
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:22
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:40
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:29
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:50
شنبه
۳۰ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:18
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:45
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:34
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:04
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:22
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:40
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:29
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:50
یکشنبه
۳۱ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:19
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:46
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:34
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:04
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:21
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:39
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:28
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:50
اوقات شرعی تیر ماه به افق ایرانشهر
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/4/1جمعه ۱ تیر ۱۳۹۷04:0305:3312:2915:5719:2519:4420:3423:44
1397/4/2شنبه ۲ تیر ۱۳۹۷05:0306:3413:2916:5720:2520:4421:3500:44
1397/4/3یکشنبه ۳ تیر ۱۳۹۷06:0307:3414:3017:5821:2521:4422:3501:44
1397/4/4دوشنبه ۴ تیر ۱۳۹۷07:0408:3415:3018:5822:2522:4423:3502:45
1397/4/5سه شنبه ۵ تیر ۱۳۹۷08:0409:3416:3019:5823:2623:4400:3503:45
1397/4/6چهارشنبه ۶ تیر ۱۳۹۷09:0410:3517:3020:5800:2600:4401:3504:45
1397/4/7پنجشنبه ۷ تیر ۱۳۹۷10:0511:3518:3021:5901:2601:4402:3505:45
1397/4/8جمعه ۸ تیر ۱۳۹۷11:0512:3519:3122:5902:2602:4403:3506:45
1397/4/9شنبه ۹ تیر ۱۳۹۷12:0613:3620:3123:5903:2603:4504:3507:46
1397/4/10یکشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۷13:0614:3621:3100:5904:2604:4505:3508:46
1397/4/11دوشنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۷14:0615:3622:3102:0005:2605:4506:3509:46
1397/4/12سه شنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۷15:0716:3723:3103:0006:2606:4407:3510:46
1397/4/13چهارشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۷16:0717:3700:3204:0007:2607:4408:3511:47
1397/4/14پنجشنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۷17:0818:3801:3205:0008:2608:4409:3512:47
1397/4/15جمعه ۱۵ تیر ۱۳۹۷18:0819:3802:3206:0109:2609:4410:3413:47
1397/4/16شنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۷19:0920:3803:3207:0110:2610:4411:3414:47
1397/4/17یکشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۷20:1021:3904:3208:0111:2511:4412:3415:48
1397/4/18دوشنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۷21:1022:3905:3209:0112:2512:4413:3416:48
1397/4/19سه شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۷22:1123:4006:3310:0213:2513:4414:3417:48
1397/4/20چهارشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۷23:1100:4007:3311:0214:2514:4315:3318:48
1397/4/21پنجشنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۷00:1201:4108:3312:0215:2515:4316:3319:48
1397/4/22جمعه ۲۲ تیر ۱۳۹۷01:1302:4109:3313:0216:2516:4317:3320:49
1397/4/23شنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۷02:1303:4210:3314:0217:2417:4318:3221:49
1397/4/24یکشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۷03:1404:4211:3315:0318:2418:4219:3222:49
1397/4/25دوشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۷04:1505:4312:3316:0319:2419:4220:3123:49
1397/4/26سه شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۷05:1506:4313:3317:0320:2320:4221:3100:49
1397/4/27چهارشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۷06:1607:4414:3318:0321:2321:4122:3001:50
1397/4/28پنجشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۷07:1708:4415:3419:0322:2322:4123:3002:50
1397/4/29جمعه ۲۹ تیر ۱۳۹۷08:1709:4516:3420:0423:2223:4000:2903:50
1397/4/30شنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۷09:1810:4517:3421:0400:2200:4001:2904:50
1397/4/31یکشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۷10:1911:4618:3422:0401:2101:3902:2805:50