اوقات شرعی به افق میامی
امروز : جمعه ۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

امروز
۶ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:28
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:00
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:45
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:30
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:30
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:50
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:42
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:59
اوقات شرعی میامی

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق میامی

شنبه
۷ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:27
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:59
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:45
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:30
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:31
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:51
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:43
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:59
یکشنبه
۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:25
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:58
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:45
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:30
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:32
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:52
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:44
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:59
دوشنبه
۹ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:23
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:57
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:45
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:30
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:33
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:52
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:45
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:58
سه شنبه
۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:22
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:56
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:45
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:30
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:34
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:53
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:46
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:58
چهارشنبه
۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:21
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:55
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:44
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:30
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:35
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:54
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:47
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:58
پنجشنبه
۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:19
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:54
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:44
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:30
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:36
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:55
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:48
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:57
اوقات شرعی اردیبهشت ماه به افق میامی
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/2/1یکشنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۸04:3606:0712:4616:2919:2619:4520:3600:01
1398/2/2دوشنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۸05:3407:0513:4617:2920:2720:4621:3701:01
1398/2/3سه شنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۸06:3308:0414:4618:2921:2821:4722:3802:00
1398/2/4چهارشنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۸07:3109:0315:4619:2922:2922:4823:4003:00
1398/2/5پنجشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۸08:3010:0216:4520:2923:3023:4900:4104:00
1398/2/6جمعه ۶ اردیبهشت ۱۳۹۸09:2811:0017:4521:3000:3000:5001:4204:59
1398/2/7شنبه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۸10:2711:5918:4522:3001:3101:5102:4305:59
1398/2/8یکشنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۸11:2512:5819:4523:3002:3202:5203:4406:59
1398/2/9دوشنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۸12:2313:5720:4500:3003:3303:5204:4507:58
1398/2/10سه شنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۸13:2214:5621:4501:3004:3404:5305:4608:58
1398/2/11چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸14:2115:5522:4402:3005:3505:5406:4709:58
1398/2/12پنجشنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۸15:1916:5423:4403:3006:3606:5507:4810:57
1398/2/13جمعه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۸16:1817:5200:4404:3107:3607:5608:4911:57
1398/2/14شنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸17:1618:5101:4405:3108:3708:5709:5112:57
1398/2/15یکشنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸18:1519:5002:4406:3109:3809:5810:5213:56
1398/2/16دوشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۸19:1320:4903:4407:3110:3910:5911:5314:56
1398/2/17سه شنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸20:1221:4804:4408:3111:4012:0012:5415:56
1398/2/18چهارشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸21:1122:4705:4409:3112:4113:0113:5516:56
1398/2/19پنجشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۸22:0923:4606:4410:3113:4214:0214:5617:55
1398/2/20جمعه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۸23:0800:4507:4411:3214:4215:0215:5718:55
1398/2/21شنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۸00:0701:4508:4412:3215:4316:0316:5819:55
1398/2/22یکشنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸01:0502:4409:4413:3216:4417:0417:5920:55
1398/2/23دوشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۸02:0403:4310:4414:3217:4518:0519:0121:55
1398/2/24سه شنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۸03:0304:4211:4415:3218:4619:0620:0222:54
1398/2/25چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸04:0205:4112:4416:3219:4720:0721:0323:54
1398/2/26پنجشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۸05:0006:4013:4417:3220:4721:0822:0400:54
1398/2/27جمعه ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۸05:5907:4014:4418:3321:4822:0923:0501:54
1398/2/28شنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۸06:5808:3915:4419:3322:4923:1000:0602:54
1398/2/29یکشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۸07:5709:3816:4420:3323:5000:1001:0703:54
1398/2/30دوشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸08:5610:3717:4421:3300:5101:1102:0804:53
1398/2/31سه شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸09:5511:3718:4422:3301:5102:1203:0905:53