اوقات شرعی به افق بسطام
امروز : پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۳۰ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:43
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:32
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:51
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:42
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:11
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:33
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:33
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:57
اوقات شرعی بسطام

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق بسطام

جمعه
۳۱ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:43
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:32
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:52
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:43
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:11
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:33
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:33
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:57
شنبه
۱ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:43
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:32
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:52
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:43
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:12
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:33
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:34
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:57
یکشنبه
۲ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:44
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:33
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:52
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:43
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:12
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:33
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:34
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:58
دوشنبه
۳ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:44
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:33
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:52
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:43
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:12
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:33
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:34
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:58
سه شنبه
۴ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:44
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:33
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:53
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:44
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:12
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:33
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:34
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:58
چهارشنبه
۵ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:45
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:33
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:53
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:44
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:12
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:34
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:34
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:58
اوقات شرعی خرداد ماه به افق بسطام
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸03:5605:3912:4716:3619:5520:1621:1323:56
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸04:5506:3813:4717:3620:5621:1722:1400:56
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸05:5407:3714:4718:3721:5722:1723:1501:56
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸06:5308:3715:4719:3722:5723:1800:1602:55
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸07:5309:3616:4720:3723:5800:1901:1703:55
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸08:5210:3617:4721:3700:5901:2002:1804:55
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸09:5111:3518:4722:3702:0002:2103:1905:55
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸10:5012:3519:4723:3803:0003:2104:2006:55
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸11:4913:3420:4700:3804:0104:2205:2107:55
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸12:4914:3421:4801:3805:0205:2306:2208:55
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸13:4815:3422:4802:3806:0206:2307:2209:55
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸14:4716:3323:4803:3807:0307:2408:2310:55
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸15:4717:3300:4804:3908:0408:2509:2411:55
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸16:4618:3301:4805:3909:0409:2510:2512:55
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸17:4619:3202:4806:3910:0510:2611:2613:55
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸18:4520:3203:4907:3911:0511:2712:2614:55
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸19:4521:3204:4908:3912:0612:2713:2715:55
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸20:4422:3205:4909:4013:0613:2814:2816:55
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸21:4423:3206:4910:4014:0714:2815:2817:55
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸22:4400:3107:4911:4015:0715:2916:2918:56
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸23:4301:3108:5012:4016:0816:2917:2919:56
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸00:4302:3109:5013:4117:0817:3018:3020:56
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸01:4303:3110:5014:4118:0918:3019:3121:56
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸02:4304:3111:5015:4119:0919:3120:3122:56
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸03:4305:3112:5016:4120:1020:3121:3123:56
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸04:4306:3113:5117:4221:1021:3122:3200:56
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸05:4307:3114:5118:4222:1022:3223:3201:57
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸06:4308:3215:5119:4223:1123:3200:3302:57
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸07:4309:3216:5120:4200:1100:3201:3303:57
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸08:4310:3217:5121:4201:1101:3302:3304:57
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸09:4311:3218:5222:4302:1102:3303:3305:57