اوقات شرعی به افق درام
امروز : پنجشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۷

امروز
۲۸ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:25
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:10
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:21
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:12
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:32
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:53
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:52
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:29
اوقات شرعی درام

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق درام

جمعه
۲۹ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:26
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:10
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:21
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:12
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:32
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:53
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:51
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:29
شنبه
۳۰ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:27
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:11
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:21
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:12
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:31
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:52
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:50
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:29
یکشنبه
۳۱ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:28
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:12
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:21
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:12
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:30
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:51
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:49
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:29
دوشنبه
۱ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:30
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:13
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:21
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:12
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:30
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:51
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:48
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:30
سه شنبه
۲ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:31
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:13
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:21
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:12
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:29
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:50
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:47
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:30
چهارشنبه
۳ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:32
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:14
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:21
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:12
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:28
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:49
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:46
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:30
اوقات شرعی تیر ماه به افق درام
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/4/1جمعه ۱ تیر ۱۳۹۷04:0505:5613:1717:0920:3821:0022:0100:22
1397/4/2شنبه ۲ تیر ۱۳۹۷05:0606:5614:1718:0921:3822:0023:0101:22
1397/4/3یکشنبه ۳ تیر ۱۳۹۷06:0607:5615:1719:0922:3823:0000:0202:22
1397/4/4دوشنبه ۴ تیر ۱۳۹۷07:0608:5716:1820:1023:3900:0001:0203:22
1397/4/5سه شنبه ۵ تیر ۱۳۹۷08:0709:5717:1821:1000:3901:0002:0204:23
1397/4/6چهارشنبه ۶ تیر ۱۳۹۷09:0710:5718:1822:1001:3902:0003:0205:23
1397/4/7پنجشنبه ۷ تیر ۱۳۹۷10:0811:5819:1823:1002:3903:0004:0206:23
1397/4/8جمعه ۸ تیر ۱۳۹۷11:0812:5820:1800:1003:3904:0005:0107:23
1397/4/9شنبه ۹ تیر ۱۳۹۷12:0913:5821:1901:1104:3905:0006:0108:24
1397/4/10یکشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۷13:0914:5922:1902:1105:3906:0007:0109:24
1397/4/11دوشنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۷14:1015:5923:1903:1106:3907:0008:0110:24
1397/4/12سه شنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۷15:1017:0000:1904:1107:3808:0009:0111:24
1397/4/13چهارشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۷16:1118:0001:1905:1108:3809:0010:0012:25
1397/4/14پنجشنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۷17:1219:0102:2006:1109:3810:0011:0013:25
1397/4/15جمعه ۱۵ تیر ۱۳۹۷18:1320:0103:2007:1210:3810:5912:0014:25
1397/4/16شنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۷19:1321:0204:2008:1211:3811:5912:5915:26
1397/4/17یکشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۷20:1422:0205:2009:1212:3712:5913:5916:26
1397/4/18دوشنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۷21:1523:0306:2010:1213:3713:5814:5817:26
1397/4/19سه شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۷22:1600:0407:2011:1214:3714:5815:5818:26
1397/4/20چهارشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۷23:1701:0408:2012:1215:3615:5816:5719:27
1397/4/21پنجشنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۷00:1802:0509:2113:1216:3616:5717:5720:27
1397/4/22جمعه ۲۲ تیر ۱۳۹۷01:1903:0610:2114:1217:3617:5718:5621:27
1397/4/23شنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۷02:2004:0611:2115:1218:3518:5619:5522:27
1397/4/24یکشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۷03:2105:0712:2116:1219:3519:5620:5523:28
1397/4/25دوشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۷04:2206:0813:2117:1220:3420:5521:5400:28
1397/4/26سه شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۷05:2307:0814:2118:1221:3421:5522:5301:28
1397/4/27چهارشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۷06:2408:0915:2119:1222:3322:5423:5202:28
1397/4/28پنجشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۷07:2509:1016:2120:1223:3223:5300:5203:29
1397/4/29جمعه ۲۹ تیر ۱۳۹۷08:2610:1017:2121:1200:3200:5301:5104:29
1397/4/30شنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۷09:2711:1118:2122:1201:3101:5202:5005:29
1397/4/31یکشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۷10:2812:1219:2123:1202:3002:5103:4906:29