اوقات شرعی به افق درام
امروز : شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۸

امروز
۲۹ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:26
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:10
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:21
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:12
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:32
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:53
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:51
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:29
اوقات شرعی درام

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق درام

یکشنبه
۳۰ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:27
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:11
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:21
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:12
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:31
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:52
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:50
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:29
دوشنبه
۳۱ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:28
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:12
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:21
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:12
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:31
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:51
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:49
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:29
سه شنبه
۱ مرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:29
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:13
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:21
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:12
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:30
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:51
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:48
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:30
چهارشنبه
۲ مرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:30
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:13
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:21
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:12
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:29
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:50
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:47
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:30
پنجشنبه
۳ مرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:32
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:14
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:21
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:12
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:28
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:49
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:46
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:30
جمعه
۴ مرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:33
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:15
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:21
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:12
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:28
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:48
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:45
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:30
اوقات شرعی تیر ماه به افق درام
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/4/1شنبه ۱ تیر ۱۳۹۸04:0505:5613:1717:0920:3821:0022:0100:22
1398/4/2یکشنبه ۲ تیر ۱۳۹۸05:0506:5614:1718:0921:3822:0023:0101:22
1398/4/3دوشنبه ۳ تیر ۱۳۹۸06:0607:5615:1719:0922:3823:0000:0202:22
1398/4/4سه شنبه ۴ تیر ۱۳۹۸07:0608:5616:1720:1023:3800:0001:0203:22
1398/4/5چهارشنبه ۵ تیر ۱۳۹۸08:0609:5717:1821:1000:3901:0002:0204:23
1398/4/6پنجشنبه ۶ تیر ۱۳۹۸09:0710:5718:1822:1001:3902:0003:0205:23
1398/4/7جمعه ۷ تیر ۱۳۹۸10:0711:5719:1823:1002:3903:0004:0206:23
1398/4/8شنبه ۸ تیر ۱۳۹۸11:0812:5820:1800:1003:3904:0005:0207:23
1398/4/9یکشنبه ۹ تیر ۱۳۹۸12:0813:5821:1901:1104:3905:0006:0108:24
1398/4/10دوشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۸13:0914:5922:1902:1105:3906:0007:0109:24
1398/4/11سه شنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۸14:1015:5923:1903:1106:3907:0008:0110:24
1398/4/12چهارشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۸15:1017:0000:1904:1107:3808:0009:0111:24
1398/4/13پنجشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۸16:1118:0001:1905:1108:3809:0010:0112:25
1398/4/14جمعه ۱۴ تیر ۱۳۹۸17:1219:0102:1906:1109:3810:0011:0013:25
1398/4/15شنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۸18:1220:0103:2007:1110:3810:5912:0014:25
1398/4/16یکشنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۸19:1321:0204:2008:1211:3811:5912:5915:25
1398/4/17دوشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۸20:1422:0205:2009:1212:3712:5913:5916:26
1398/4/18سه شنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۸21:1523:0306:2010:1213:3713:5914:5917:26
1398/4/19چهارشنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۸22:1600:0307:2011:1214:3714:5815:5818:26
1398/4/20پنجشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۸23:1701:0408:2012:1215:3615:5816:5819:27
1398/4/21جمعه ۲۱ تیر ۱۳۹۸00:1802:0509:2113:1216:3616:5717:5720:27
1398/4/22شنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۸01:1903:0510:2114:1217:3617:5718:5621:27
1398/4/23یکشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۸02:2004:0611:2115:1218:3518:5619:5622:27
1398/4/24دوشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۸03:2105:0712:2116:1219:3519:5620:5523:28
1398/4/25سه شنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۸04:2206:0713:2117:1220:3420:5521:5400:28
1398/4/26چهارشنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۸05:2307:0814:2118:1221:3421:5522:5301:28
1398/4/27پنجشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۸06:2408:0915:2119:1222:3322:5423:5302:28
1398/4/28جمعه ۲۸ تیر ۱۳۹۸07:2509:1016:2120:1223:3323:5400:5203:29
1398/4/29شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۸08:2610:1017:2121:1200:3200:5301:5104:29
1398/4/30یکشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۸09:2711:1118:2122:1201:3101:5202:5005:29
1398/4/31دوشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۸10:2812:1219:2123:1202:3102:5103:4906:29